Факултетска комисия за трансфер на академични кредити (мандат 2023–2027)

Председател:

Членове:

  1. проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов – заместник-декан по научноизследователската дейност и управление на качеството, ръководител на катедра „Стара и средновековна история“ и факултетен координатор по програма „Еразъм+“
  2. проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев – ръководител на катедра „География“
  3. проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски – ръководител на катедра „Нова и най-нова история на България“
  4. доц. д-р Росина Людмилова Костова – ръководител на катедра „Археология“
  5. Мая Илианова Панчева  инспектор
СПОДЕЛИ В