Факултетска комисия по учебни дейности и наблюдение, анализиране, оценяване, актуализиране и одобряване на програмите за обучение по специалностите в професионалните направления (мандат 2023–2027)

Председател:

 • доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиевазаместник-декан по учебната дейност и акредитацията и ръководител на катедра „Нова и най-нова обща история“ (професионални направления 1.3., 2.2.) 

Членове:

 1.  проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов заместник-декан по научноизследователската дейност и управление на качеството и ръководител на катедра „Стара и средновековна история“ (професионални направления 1.3., 2.2.)
 2. проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиевръководител на катедра „География“ (професионални направления 1.3., 4.4.)
 3. проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурскиръководител на катедра „Нова и най-нова история на България“ (професионални направления 1.3., 2.2.)
 4. доц. д-р Росина Людмилова Костоваръководител на катедра „Археология“ (професионални направления 1.3., 2.2.)
 5. доц. д-р Галин Богданов Петров (професионални направления 1.3., 4.4.)
 6. доц. д-р Надежда Найденова Христова  (професионални направления 1.3., 2.2.)
 7. доц. д-р Павлин Стоянов Чаушев (професионални направления 1.3., 3.1.)
 8. доц. д-р Иван Грозданов Иванов – Филиал-Враца (професионално направление 1.3)
 9. д-р Кина Димитрова Котларска – директор на СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново (професионално направление 1.3.) представител на работодателите
 10. Владимир Николов Николов – директор на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново (професионално направление 2.2.) представител на работодателите  
 11. проф. д-р Светла Бориславова Димитрова – РЕМО „Етър“, гр. Габрово (професионално направление 3.1.)представител на работодателите  
 12. Милка Георгиева Асенова – РИОСВ, Велико Търново (професионално направление 4.4.)представител на работодателите  
 13. Мирослав Мирославов Горанов, Ф№2203011849, втори курс, редовно обучение, „Педагогика на обучението по история и география“, ОКС „бакалавър“ (професионално направление 1.3.) представител на студентите  
 14. Александър Йонков Йосифов, Ф№2203011695, втори курс, редовно обучение, „История“, ОКС „бакалавър“ (професионално направление 2.2.)представител на студентите.
 15. Наталия Цветанова Борисова, Ф№2203010611, втори курс, редовно обучение, „Етнология“, ОКС „бакалавър“ (професионално направление 3.1.)представител на студентите.
 16. Виктория Ангелова Илиева, Ф№2203012001, втори курс, редовно обучение, „География“, ОКС „бакалавър“ (професионално направление 4.4.)представител на студентите.
СПОДЕЛИ В