Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2022/2023 година

от 01.09.2023 г. до 10.09.2023 г.

Преподавател

Дата

Зала

Час

Курс

Проф. д-р Николай Ангелов Кънев

05.09.2023

каб. 529

09:00

За всички курсове

Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев

07.09.2023

каб. 536

09:00

За всички курсове

Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски

08.09.2023

каб. 536

09:00

За всички курсове

Проф. д-р Андрей Димов Андреев

07.09. 2023

каб. 526

10:00

За всички курсове

Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев

07.09.2023

каб. 421

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов

03.09.2023

каб. 609

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов

02.09.2023

каб. 528

10:30

За всички курсове

Проф. д.н. Красимира Йорданова Мутафова

04.09.2023

каб. 525

10:00

За всички курсове

За всички курсове

Проф. д-р Петко Стефанов Петков

05.09.2023

каб. 536

09:30

(11 ч. Приложна лингвистика)

Проф. д-р Пламен Христов Павлов

05.09.2023

каб. 529

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Румен Христов Янков

07.09.2023

каб. 422

09:00

За всички курсове

Проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева

07.09.2023

каб. 423

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Димитър Йорданов Димитров

01.09.2023

каб. 607

13:00

За всички курсове

За всички курсове

Проф. д-р Димитър Трифонов Симеонов

07.09.2023

каб. 422

09:00

(13 ч. Приложна лингвистика)

Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова

01.09.2023

каб. 538

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева

10.09.2023

каб. 316

10:30

За всички курсове

Доц. д-р Галин Богданов Петров

09.09.2023

каб. 419

09:00

За всички курсове

Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева

10.09.2023

каб. 525

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Лора Дончева Григорова

01.09.2023

каб. 538

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Надежда Найденова Христова

04.09.2023

каб. 528

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Николай Симеонов Мончев

05.09.2023

каб. 425

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Олег Александров

01.09.2023

каб. 527

12:00

За всички курсове

Доц. д-р Петя Димитрова Събева

05.09.2023

каб. 423

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов

05.09.2023

каб. 421

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Росина Людмилова Костова

07.09.2023

сем. 430

09:00

За всички курсове

Доц. д-р Силвия Николова Александрова

08.09.2023

каб. 608

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов

07.09.2023

каб. 609

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева

07.09.2023

каб. 526

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Юлия Йорданова Симеонова

08.09.2023

каб. 424

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Таня Йорданова Джанфезова

10.09.2023

сем. 430

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Живко Живков Жеков

1.09.2023

каб. 607

08:00

За всички курсове

За всички курсове

Гл. ас. д-р Йордан Веселинов Йорданов

08.09.2023

каб. 609

09:30

Гл. ас. д-р Мариела Иванова Некова

07.09.2023

320 зала

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова- Сапунджиева

01.09.2023

419 зала

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков

04.09.2023

каб. 423

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Маринела Николова Агаларева

08.09.2023

каб. 425

11:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов

10.09.2023

каб. 527

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев

04.09.2023

каб. 529

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Невена Стилиянова Неделчева- Иванова

08.09.2023 г.

каб. 525

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов

01.09.2023

каб. 529

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова

10.09.2023г.

каб. 526

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Тодор Енчев Тодоров

05.09.2023

каб. 527

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Тамара Георгиева Драганова

10.09.2023

каб. 422

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев

08.09.2023

каб. 605

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

10.09.2023

каб. 421

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Илияна Ганчева

4.09.2023 г.

каб. 605

10:00

За всички курсове

Ас. д-р Антон Дончев Маринов

08.09.2023

каб. 536

10:00

За всички курсове

Ас. д-р Симеон Младенов Антонов

04.09.2023

каб. 607

10:00

За всички курсове

Д-р Боянка Маринова Димитрова

10.09.2023

каб. 421

09:00

За всички курсове

Ректорат 9 ауд.

Ст. преп. Диана Димитрова Нешкова

04.09.2023

11:00

За всички курсове

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ

Ректорат, каб. 512

Проф. д-р Ценка Иванова

08.09.2023

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Йордан Баланов

05.09.2023

Корпус 5

12:00

За всички курсове

Ректорат 8 ауд.

Доц. д-р Марияна Няголова

01.09.2023

10:00

За всички курсова

Доц. д-р Теодора Калейнска

08.09.2023

Онлайн

09:00

За всички курсове

Преп. Цветелина Петкова

07.09.2023

Сем. 508

13:00

За всички курсове

Преп. Божидар Питев

09.09.2023

сем. 419

14:00

За всички курсове

Доц. д-р Доника Вълчева

05.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Проф. д-р Мирослав Гълъбов

08.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мирослав Петров

05.09.2023

Корпус 4

14:00

За всички курсове

Проф. дн Олег Асенов

09.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Петя Бялмяркова

07.09.2023

Корпус 4

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Цветанка Трифонова

04.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Проф. д-р Юлияна Дошкова

01.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Ректорат, каб. 562

Доц. д-р Росен Миланов

04.09.2023

11:00

За всички курсове

Проф. д-р Емилия Тодорова

05.09.2023

Корпус 4

10:00

За всички курсове

Доц. Д-р Емилиян Петков

03.09.2023

Корпус 4

10:00

За всички курсове

04.09.2023

Доц. Д-р Златко Върбанов

05.09.2023

Корпус 4

09:00

За всички курсове

Доц. Д-р Марияна Николова

04.09.2023

Корпус 4

14:00

За всички курсове

Доц. Д-р Ивайло Дончев

07.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

СПОДЕЛИ В