Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2022/2023 година

от 01.09.2023 г. до 10.09.2023 г.

Студентите следва да се свържат с преподавателя по съответната дисциплина предварително за допълнителни инструкции за провеждане на изпита!

Преподавател

Дата

Зала

Час

Вид изпит

СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Проф. д-р Антон Гецов

01.09.2023

5

9:00

За всички курсове

Проф. д-р Валентина Бонджолова

01.09.2023

442

9:00

За всички курсове

Проф. д-р Мария Илиева

07.09.2023

440

9:30

За всички курсове

Доц. д-р Анелия Петкова

01.09.2023

556

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Верка Сашева

05.09.2023

6

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Владислав Маринов

01.09.2023

6

8:00

За всички курсове

Доц. д-р Ния Радева

05.09.2023

442

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Велин Петров

09.09.2023

442

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова

04.09.2023

442

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Красимира Василева

01.09.2023

442

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Силвия Коева

01.09.2023

441

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Теодора Куртева

07.09.2023

556

9:00

За всички курсове

Ас. д-р Рада Левкова

04.09.2023

556

11:00

За всички курсове

Ас. Анита Тодоранова

01.09.2023

440

13:00

За всички курсове

Преп. Елица Топалова

01.09.2023

440

11:00

За всички курсове

Преп. Радина Иванова

01.09.2023

440

9:00

За всички курсове

ОБЩА ЛИНГВИСТИКА И СТАРОБЪЛГАРИСТИКА

Проф.дфн Живка Колева-Златева

04.09.2023

04.09.2023

321

554

9:00

11:00

Езикознание – I курс

За всички други курсове

Проф. д-р Анастасия Петрова

04.09.2023

04.09.2023

6

512

9:00

11:00

Езикознание – I курс

За всички други курсове

Доц. д-р Камен Димитров

05.09.2023

554

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Петя Карамфилова

01.09.2023

01.09.2023

208

208

9:00

13:00

Старобългарски език

История на българския език

Колегиум по румънски език

Гл. ас. д-р Боряна Михайлова

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

415

415

415

415

9:00

11:00

11:00

13:00

Румънски език – IV ПЛ

Румънски език – I ПЛ, II Балканистика

Румънски език – II ПЛ, III Балканистика

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Йоана Славчева

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

415

415

555

9:00

11:00

13:00

Румънски език – IV ПЛ

Румънски език – I ПЛ, II Балканистика

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Силвия Михайлеску

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

415

415

415

555

555

9:00

11:00

11:00

13:00

13:00

Румънски език – IV ПЛ

Румънски език – I ПЛ, II Балканистика

Румънски език – II ПЛ, III Балканистика

История и култура – I ПЛ, III Балканистика

За всички други курсове

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Проф. дн Николай Димитров

04.09.2023

549

9:00

За всички курсове

Проф. дн Сава Василев

08.09.2023

515

9:00

За всички курсове

Проф. д-р Антония Гайдарджиева

05.09.2023

549

9:00

За всички курсове

Проф. д-р Венелин Грудков

04.09.2023

520

11:00

За всички курсове

Проф. д-р Тодор Моллов

08.09.2023

520

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Невена Гавазова

07.09.2023

520

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова

04.09.2023

515

11:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мая Ангелова

04.09.2023

519

11:00

За всички курсове

Ас. д-р Александър Христов

01.09.2023

519

11:00

За всички курсове

Ас. д-р Нели Кирилова

04.09.2023

519

11:00

За всички курсове

СЛАВИСТИКА

Проф. д-р Христо Бонджолов

04.09.2023

521

11:00

За всички курсове

Проф. д-р Ценка Иванова

08.09.2023

512

11:00

За всички курсове

Проф. д-р Маргрета Григорова

04.09.2023

Сл. к-с 302

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Валерия Тодорова

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

Сл. к-с 202

Сл. к-с 202

Сл. к-с 202

11:00

9:00

11:00

Словашки език – III ПЛ и Превод

Словашки език – I ПЛ

За всички други курсове

Доц. д-р Виргиния Мирославска

07.09.2023

Сл. к-с 302

11:00

Полски език – I и IV ПЛ

Доц. д-р Даниела Константинова

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

Сл. к-с 202

Сл. к-с 202

Сл. к-с 202

7 ауд.

11:00

13:00

9:00

14:00

Словашки език – III ПЛ

Морфология и Синтаксис – III ПЛ

Словашки език – I ПЛ

Академично писане

Доц. д-р Станка Бонова

02.09.2023

07.09.2023

онлайн

Сл. к-с 302

10:00

11:00

Специализиран превод

Полски език – I и IV ПЛ

Гл. ас. д-р Ленка Гаранчовска

07.09.2023

08.09.2023

Сл. к-с 202

Сл. к-с 202

11:00

9:00

Словашки език – III ПЛ

Словашки език – I ПЛ

Гл.ас. д-р Сава Стаменкович

08.09.2023

08.09.2023

Сл. к-с 203

Сл. к-с 203

9:00

11:00

Сръбски и хърватски език – II ПЛ

За всички курсове

РУСИСТИКА

Доц. дн Владимир Хънтов

04.09.2023

551

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Наталия Пенева

08.09.2023

551

11:00

История и култура на Русия

Гл. ас. д-р Мариана Шопова

05.09.2023

518

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Ваня Иванова

07.09.2023

07.09.2023

211

211

9:00

9:00

Втори руски език – IV ПЛ

Втори руски и Синтаксис – III ПЛ и БЧЕ

Гл. ас. д-р Иван Златев

01.09.2023

01.09.2023

07.09.2023

211

211

211

9:00

9:00

9:00

Първи руски език – I ПЛ и Писмена реч

Втори руски език, ПДС – IV ПЛ

Втори руски език – III ПЛ и БЧЕ

Ас. д-р Александър Петров

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

Зала 1 (РКИЦ)

Зала 1 (РКИЦ)

Зала 1 (РКИЦ)

9:00

9:00

13:00

Втори руски език – I ПЛ, БЧЕ и ИЧЕ

Втори руски език – II ПЛ и II Русистика

Превод

Ас. Благовест Благоев

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

Зала 1 (РКИЦ)

Зала 1 (РКИЦ) 210

9:00

9:00

11:00

Втори руски език – I ПЛ, БЧЕ и ИЧЕ

Втори руски език – II ПЛ и II Русистика

Първи руски език – III ПЛ

Хон. преп. Марина Здобникова

08.09.2023

551

13:00

Модул по руски език

Хон. преп. Цветина Паралесова

08.09.2023

208

9:00

Втори англ.ез.– II ПЛ,БАИТ,БЧЕ,ИЧЕ

АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА

Проф. д-р Людмила Костова

01.09.2023

01.09.2023

05.09.2023

05.09.2023

321

321

5

5

9:00

11:00

9:00

11:00

Английска литература – III АФ

Английска литература – IV АФ

История и култура на Великобритания и АЕС

Английска литература – III ПЛ

Проф. д-р Дафина Генова

01.09.2023

416

9:00

Лингвистика на текста за първи англ. – IV ПЛ

Доц. д-р Свилен Станчев

03.09.2023

411

14:00

За всички курсове

Доц. д-р Боряна Братанова

04.09.2023

04.09.2023

04.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

7

7

7

7

7

10:00

11:00

13:00

9:00

9:00

Устна комуникация

Лексикология – АФ, ПЛ

Компютърно подпомогнат превод

Морфология – АФ, ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ

История на английския език

Доц. д-р Петя Цонева

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

8

8

8

11:00

13:00

13:00

Англ. литература ХIХ и XX век – I и II АФ

Преддипл. сем. по първи англ. за IV ПЛ

Английски език – IV АФ

Доц. д-р Светлана Атанасова

01.09.2023

04.09.2023

04.09.2023

10

207

207

9:00

9:00

11:00

Лингвистика на текста

Фонетика на англ. език за I АФ и II ПЛ

За всички други курсове

Доц. д-р Ярмила Даскалова

01.09.2023

01.09.2023

04.09.2023

04.09.2023

8

8

11

11

11:00

13:00

9:00

11:00

Англ. литература ХIХ и XX век – I и II АФ

Преддипл. сем. по първи англ. – IV ПЛ

Л-ра 1 за втори англ.– IV ПЛ,БЧЕ,ИЧЕ и БАИТ

За всички други курсове (изб., фак.)

Гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски

07.09.2023

07.09.2023

8

8

11:00

13:00

Американска литература – АФ и ПЛ

Л-ра 2 за втори англ.– IV ПЛ,БЧЕ,ИЧЕ и БАИТ

Гл. ас. д-р Гергана Кушева

05.09.2023

05.09.2023

11

11

11:00

13:00

Английски език – I АФ

За всички други курсове (ДК, Есе, Резюме)

Гл. ас. д-р Иван Ангелов

04.09.2023

05.09.2023

05.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

208

208

508

208

208

9:00

9:00

11:00

9:00

11:00

Втори англ.ез.– III ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, БАИТ

Втори англ.ез.– IV ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ

История и култура на другите АЕ страни

Втори англ.ез.– II ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, БАИТ

За всички други курсове

Гл. aс. д-р Калина Василева

04.09.2023

08.09.2023

208

208

9:00

9:00

Втори англ.ез.– III ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, БАИТ

Втори англ.ез.– II ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, БАИТ

Гл. ас. д-р Павел Петков

04.09.2023

05.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

209

207

207

207

9:00

9:00

11:00

13:00

Втори англ. език – III ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ

Втори англ.ез.– IV ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, БАИТ

Англ. литература (Просвещение) – IIАФ и IVПЛ

История и култура на АЕ страни

Гл. ас. д-р Ралица Демиркова

05.09.2023

05.09.2023

7

7

9:00

11:00

Теория на превода – II АФ и II ПЛ

За всички курсове /Превод/

Ас. Галина Деведжиева

07.09.2023

07.09.2023

208

208

9:00

11:00

Английски език – I БАИТ

Готически роман и кино

Ас. Дебора Димова

Ст. преп. Таня Дървенова

01.09.2023

05.09.2023

05.09.2023

08.09.2023

11

208

11

208

11:00

9:00

11:00

9:00

Първи английски език – II ПЛ

Втори англ.ез.– IV ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ

Английски език – I АФ

Втори англ.ез.– II ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, БАИТ

Преп. д-р Стефан Стефанов

05.09.2023

05.09.2023

207

414

9:00

11:00

Английски език – IV БАИТ

Превод за всички курсове

Преп. Адриана Чакърова

01.09.2023

01.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

7

8

10

207

9:00

13:00

11:00

13:00

Първи английски език – I ПЛ

Английски език – IV АФ

Първи английски език – III ПЛ

За всички други курсове (Превод)

Преп. Жасмина Митева

04.09.2023

208

9:00

Втори англ.ез.– III ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, БАИТ

Преп. Живко Славов

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

10

10

10

10

10

9:00

11:00

11:00

13:00

13:30

Английски език – III АФ

Преддипл. сем. по първи англ. – IV ПЛ и АФ

Английски език – II АФ

Първи английски език – III ПЛ

За всички други курсове (Превод)

Преп. Иван Бянов Бянов

01.09.2023

01.09.2023

08.09.2023

7

11

12

9:00

11:00

9:00

Първи английски език – I ПЛ

Първи английски език – II ПЛ

Английски език – II АФ

Преп. Лена Илиева

05.09.2023

05.09.2023

08.09.2023

10

11

501

9:00

11:00

13:00

Английски език – III АФ

Английски език – I АФ

За всички други курсове (Превод,Преддипл.сем.)

Преп. Нели Войнова

01.09.2023

11

11:00

Първи английски език – II ПЛ

Преп. Снежана Боянова

01.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

11

12

10

501

11:00

9:00

11:00

13:00

Първи английски език – II ПЛ

Английски език – II АФ

Първи английски език – III ПЛ

За всички други курсове (Превод)

Преп. Соня Хааконсен

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

7

7

10

9:00

11:00

11:00

Морфология – АФ, ПЛ, БЧЕ

Академично писане

Първи английски език – III ПЛ

Преп. Цветелина Петкова

07.09.2023

07.09.2023

508

508

9:00

13:00

Втори английски език – I ПЛ, БЧЕ и ИЧЕ

Специализиран английски език

Преп. Яна Боянова

01.09.2023

01.09.2023

7

11

9:00

11:00

Първи английски език – I ПЛ

Първи английски език – II ПЛ

Хон. преп. Цветина Паралесова

08.09.2023

208

9:00

Втори англ.ез.– II ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, БАИТ

ГЕРМАНИСТИКА

Проф. дн Пенка Ангелова

01.09.2023

311

11:00

За всички курсове – ПЛ, Германистика

Проф. д-р Николина Бурнева

08.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

311

311

311

9:00

11:30

12:30

Немска литература – III Германистика

Немска литература – III ПЛ

Превод на ОП текстове – III ПЛ

Проф. д-р Людмила Иванова

05.09.2023

602

13:00

Специализирани езици и превод

Доц. д-р Рада Василева

07.09.2023

603

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Ралица Иванова

05.09.2023

05.09.2023

онлайн

онлайн

9:00

13:00

История и култура на немскоез. страни

История на немската л-ра

Гл. ас. д-р Владимира Вълкова

Гл. ас. д-р Калина Щерева

04.09.2023

05.09.2023

05.09.2023

313

313

313

 9:00

 9:00

11:00

Втори немски език – IV ПЛ, Герм.

Теория на превода

Словообр., Превод, ЛТ, ПДС

Гл. ас. д-р Милена Иванова

04.09.2023

04.09.2023

05.09.2023

05.09.2023

602

602

602

602

9:00

11:00

9:00

11:00

Морфология

Делова кореспонденция и Устен превод – IV ПЛ

Преддипл. семинар по втори немски ез. – IV ПЛ

Специализирани езици и превод

Ас. Николай Станков

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

313

313

602

602

9:00

11:00

9:00

13:00

Втори немски език – I ПЛ и Германистика

Втори немски език – III ПЛ, БЧЕ и Герм.

Втори немски език – II ПЛ, БЧЕ, Герм.

Превод на НП текстове – II ПЛ, III Герм.

Ас. Габриела Григорян

07.09.2023

08.09.2023

313

602

9:00

11:00

Втори немски език – I ПЛ и Германистика

Първи немски език – III ПЛ

Преп. Кристиан Хаас

01.09.2023

01.09.2023

04.09.2023

07.09.2023

313

313

313

313

9:00

11:00

9:00

9:00

Първи немски език – I ПЛ

Първи немски език – II ПЛ

Втори немски език – IV ПЛ, Герм.

Втори немски език – I ПЛ и Германистика

Преп. Флориан Трак

01.09.2023

04.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

313

313

313

313

602

602

9:00

9:00

9:00

11:00

9:00

11:00

Първи немски език – I ПЛ

Втори немски език – IV ПЛ, Герм.

Втори немски език – I ПЛ и Германистика

Втори немски език – III ПЛ, БЧЕ и Герм.

Втори немски език – II ПЛ, БЧЕ, Герм.

Първи немски език – III ПЛ

РОМАНИСТИКА

Проф. дфн Владимир Сабоурин

05.09.2023

601

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Амелия Милчева

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

314

314

548

548

9:00

11:00

9:00

11:00

Втори френски език – I ПЛ и ИЧЕ

Втори френски език – III ПЛ и ИЧЕ

Първи френски език – III ПЛ

Френска л-ра – III и IV ПЛ

Доц. д-р Веска Кирилова

07.09.2023

547

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Красимир Христакиев

09.09.2023

314

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Маринела Петрова

05.09.2023

05.09.2023

08.09.2023

323

323

323

9:00

11:00

11:00

История и култура на френскоез. страни

Превод, Есе и ПДС(първи френски)

Втори френски език – IV ПЛ и ПДС

Гл. ас. д-р Невена Стоянова

08.09.2023

08.09.2023

323

548

11:00

13:00

Втори френски език – IV ПЛ

Превод и Делова кореспонденция

Гл. ас. д-р Павлина Рибарова

01.09.2023

01.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

314

314

314

314

323

323

323

9:00

11:00

9:00

11:00

13:00

9:00

11:00

Първи френски език – I ПЛ

Първи френски език – II ПЛ

Втори френски език – I ПЛ и ИЧЕ

Втори френски език – III ПЛ и ИЧЕ

Френска литература – IV ПЛ

Втори френски език – II ПЛ, БЧЕ, Романистика

Втори френски език – IV ПЛ

Преп. Микрула Василева

01.09.2023

01.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

314

314

314

548

9:00

11:00

9:00

9:00

Първи френски език – I ПЛ

Първи френски език – II ПЛ

Втори френски език – I ПЛ и ИЧЕ

Първи френски език – III ПЛ

Преп. Райна Ковачева

01.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

314

314

323

11:00

9:00

9:00

Първи френски език – II ПЛ

Втори френски език – I ПЛ и ИЧЕ

Втори френски език – II ПЛ, БЧЕ, Романистика

Гл. ас. д-р Юлия Митева

07.09.2023

546

9:00

Морфология, Синтаксис и Лингвистика на текста

Ас. Анна Коева

01.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

601

601

601

601

9:00

9:00

11:00

9:00

Първи испански език и Превод – I ПЛ

Втори испански език – I ПЛ

Втори испански език – IV ПЛ

Втори испански език – II ПЛ и ИЧЕ

Ас. Антонина Иванова

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

601

601

601

601

601

601

9:00

11:00

13:00

9:00

11:00

11:00

Първи испански език – I ПЛ

Първи испански език – II ПЛ

Делова кореспонденция и превод

Втори испански език – I ПЛ

Втори испански език – IV ПЛ

Първи испански език – III ПЛ

Преп. Ивелина Добрева

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

604

604

604

11:00

9:00

11:00

Втори испански език – III ПЛ и БЧЕ

ПДС по втори испански и Превод

ПДС по първи испански и Превод

Преп. Ралица Тютюнджиева

01.09.2023

01.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

601

601

604

601

601

11:00

13:00

11:00

9:00 11:00

Първи испански език– II ПЛ

Модул по испански, Романистика, Русистика

Втори испански език – III ПЛ и БЧЕ

Втори испански език – II ПЛ и ИЧЕ

Първи испански език – III ПЛ

Ас. Таня Топалова

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

428

428

428

428

428

428

9:00

11:00

9:00

11:00

9:00

11:00

Италиански език и ПДС – IV ПЛ

Италианска литература – IV ПЛ

Италиански език – III ПЛ

Превод

Италиански език – II ПЛ

Модул по италиански език

Преп. Грета Ганчева

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

428

428

428

428

428

9:00

9:00

11:00

9:00

11:00

Италиански език и ПДС – IV ПЛ

Италиански език – III ПЛ

Морфология и Синтаксис

Италиански език – II ПЛ

Модул по италиански език

Ас. Кремена Попова

07.09.2023

07.09.2023

604

604

9:00

13:00

Португалски език – I ПЛ

За всички други курсове

Ас. Кристина Евтимова

07.09.2023

07.09.2023

604

604

9:00

11:00

Португалски език – I ПЛ

История и култура – I ПЛ

КЛАСИЧЕСКИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ

Колегиум по класически езици

Доц. д-р. Росен Миланов

04.09.2023

562

11:00

За всички курсове

Гл. ас. Ценка Давидкова

07.09.2023

562

13:00

Латински език – I АФ

Колегиум по арабски език

Гл. ас. д-р Весела Тодорова

04.09.2023

04.09.2023

500

500

11:00

13:00

Арабски език – III и IV ПЛ

Морфология, Синтаксис и Превод

Преп. Милена Атанасова

04.09.2023

500

11:00

Арабски език – III и IV ПЛ

Колегиум по гръцки език

Доц. д-р Владимир Владов

08.09.2023

08.09.2023

408

408

9:00

13:00

Новогръцки език – II ПЛ и Балканистика

Превод за III ПЛ

Доц. д-р Димитриос Румпос

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

409

408

408

9:00

11:00

11:00

Новогръцки език – I ПЛ,БЧЕ,ИЧЕ,Балканист.

Новогръцки и Превод – III ПЛ и Балканистика

История и култура на Гърция

Гл. ас. д-р Виктория Кънева

07.09.2023

07.09.2023

409

409

9:00

11:00

Новогръцки език – I ПЛ,БЧЕ,ИЧЕ,Балканист.

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Емилия Авгинова

07.09.2023

07.09.2023

409

409

9:00

11:00

Новогръцки език – I ПЛ,БЧЕ,ИЧЕ,Балканист.

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Румен Рикевски

04.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

409

409

408

11:00

9:00

9:00

Морфология и Синтаксис

Новогръцки език – I ПЛ,БЧЕ,ИЧЕ,Балканист.

Новогръцки език – II ПЛ и Балканистика

Колегиум по китайски език

Доц. д-р Искра Мандова

04.09.2023

04.09.2023

400

400

9:00 11:00

Морфология и Синтаксис – III ПЛ

История и култура на Китай – I ПЛ

Доц. д-р Полина Цончева

05.09.2023

07.09.2023

400

401

9:00

11:00

Китайска литература – IV ПЛ

Китайски език – I ПЛ

Гл. ас. д-р Теодора Йонкова

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

401

401

401

401

9:00

11:00

9:00

11:00

Китайски език – III ПЛ и БЧЕ и Превод

Китайски език – I ПЛ

Китайски език – IV ПЛ и Превод

Китайски език – II ПЛ и БЧЕ

Преп. Чинфън Хуан

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

401

401

401

401

9:00

11:00

9:00

11:00

Китайски език – III ПЛ и БЧЕ

Китайски език – I ПЛ

Китайски език – IV ПЛ и Преддипл. семинар

Китайски език – II ПЛ и БЧЕ

Колегиум по корейски език

Гл. ас. д-р Хван Канг

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

317

317

317

317

317

9:00

11:00

9:00

11:00

13:00

Корейски език – III ПЛ

Морфология и Синтаксис– III ПЛ

Корейски език – I и II ПЛ

История и култура – I ПЛ

Превод – III ПЛ

Преп. Ганка Добрева

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

317

317

317

9:00

11:00

9:00

Корейски език – III ПЛ

Морфология и Синтаксис– III ПЛ

Корейски език – I и II ПЛ

Преп. Мартин Ангелов

08.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

317

317

317

9:00

11:00

13:00

Корейски език – I ПЛ

История и култура – I ПЛ

Превод – III ПЛ

Колегиум по японски език

Доц. д-р Магдалена Василева

04.09.2023

411

9:00

Морфология и Синтаксис – III ПЛ

Гл. ас. д-р Катя Маринова

05.09.2023

05.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

411

411

411

411

411

9:00

11:00

9:00

9:00

11:00

Японски език – IV ПЛ

Японска литература и за всички други курсове

Японски език – I ПЛ

Японски език – II ПЛ

История и култура на Япония – I ПЛ

Ас. Милица Минева

05.09.2023

05.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

411

411

411

411

411

9:00

11:00

9:00

13:00

9:00

ПДС – IV ПЛ

Японска литература

Японски език – I ПЛ

Превод за всички курсове

Японски език – II ПЛ

Преп. Любослава Томова

05.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

411

411

411

411

9:00

9:00

11:00

9:00

Японски език – IV ПЛ

Японски език – I ПЛ

Японски език – III ПЛ

Японски език – II ПЛ

Преп. Хироши Кондо

05.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

411

411

411

411

9:00

9:00

11:00

9:00

Японски език – IV ПЛ

Японски език – I ПЛ

Японски език – III ПЛ

Японски език – II ПЛ

МЕТОДИКА НА ЕЗИКОВОТО И ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Проф. д-р Радослав Радев

08.09.2023

566

9:00

За всички курсове

Доц. д.н. Янка Коева

05.09.2023

566

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Владимир Донев

08.09.2023

8

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Димка Димитрова

08.09.2023

566

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Силвия Великова

04.09.2023

566

9:00

За всички курсове

ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Проф. д- р Илиана Павлова

07.09.2023

514

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Иво Инджов

10.09.2023

514

13:00

За всички курсове

Доц. д-р Стефан Серезлиев

02.09.2023

514

13:00

За всички курсове

Доц. д-р Христина Христова

01.09.2023

552

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Десислава Андреева

08.09.2023

552

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Георги Игнатов

08.09.2023

552

11:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Марина Маринова

01.09.2023

552

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Александър Ковачев

08.09.2023

516

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

08.09.2023

516

10:15

За всички курсове

Ас. д-р Стефка Чернева

09.09.2023

516

10:30

За всички курсове

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Ст. преп. Божидар Питев

09.09.2023

419

14:00

Английски език

Ст. преп. Мадлен Аврамова

08.09.2023

314

13:00

Модул – Френски език

Преп. Цветелина Петкова

07.09.2023

07.09.2023

508

508

9:00

13:00

Втори английски език – I ПЛ

Специализиран английски език

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Проф. дин Велико Лечев

07.09.2023

536

9:00

За всички курсове

Проф. дн Милко Палангурски

08.09.2023

536

9:00

За всички курсове

Проф. д-р Валентин Спиридонов

03.09.2023

609

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Димитър Димитров

04.09.2023

607

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Ивелин Иванов

02.09.2023

528

10:30

За всички курсове

Проф. д-р Красимира Мутафова

04.09.2023

525

10:00

III ПЛМТ

Проф. д-р Мария Иванова

Проф. д-р Николай Кънев

05.09.2023

529

9:00

За всички курсове

Проф. д-р Петко Ст. Петков

05.09.2023

536

11:00

II ПЛМТ

Доц. д-р Анка Игнатова

01.09.2023

538

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Виолета Петрова

10.09.2023

316

10:30

Методика

Доц. д-р Гергана Георгиева

10.09.2023

525

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Живко Жеков

01.09.2023

607

8:00

За всички курсове

Доц. д-р Лора Дончева

01.09.2023

538

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Надежда Христова

04.09.2023

528

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Силвия Александрова

08.09.2023

608

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Симеон Симеонов

07.09.2023

609

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Татяна Астарджиева

07.09.2023

526

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Йордан Йорданов

08.09.2023

609

9:30

За всички курсове

Гл. ас. д-р Михаил Христов

10.09.2023

527

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Момчил Минчев

04.09.2023

529

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Николай Хрисимов

01.09.2023

529

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Юлия Симеонова

08.09.2023

424

10:00

За всички курсове

Ст. преп. Диана Нешкова

04.09.2023

9

11:00

За всички курсове

Катедра „География“

Проф. дн Атанас Дерменджиев

07.09.2023

421

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Димитър Симеонов

07.09.2023

422

13:00

За всички курсове

Проф. дн Стела Дерменджиева

07.09.2023

423

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Румен Янков

07.09.2023

422

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Галин Петров

09.09.2023

419

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Маринела Агаларева

08.09.2023

525

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Николай Мончев

05.09.2023

425

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Петя Събева

03.09.2023

423

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Пламен Парашкевов

05.09.2023

421

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Поля Стойкова

10.09.2023

421

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мариела Некова

07.09.2023

320

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мария Петрова

01.09.2023

419

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мартин Дойков

04.09.2023

423

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Тамара Драганова

10.09.2023

422

10:00

За всички курсове

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Проф. д-р Емилия Тодорова

05.09.2023

Корпус 4

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Мирослав Гълъбов

08.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Проф. д.н. Олег Асенов

09.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Доника Вълчева

05.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Емилиян Петков

03.09.2023

Корпус 4

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Златко Върбанов

4 и 5.09.23

Корпус 4

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Ивайло Дончев

07.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Марияна Николова

04.09.2023

Корпус 4

14:00

За всички курсове

Доц. д-р Стела Банчева

10.09.2023

Ректорат (426)

10:00

Компютърна математика

Доц. д-р Цветанка Георгиева

04.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Юлиана Дошкова

01.09.2023

Корпус 4

11:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Димо Милев

07.09.2023

Ректорат (441)

13:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мирослав Петров

05.09.2023

Корпус 4

14:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

07.09.2023

Корпус 4

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

05.09.2023

Корпус 4

12:00

За всички курсове

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Проф. дн Антония Кръстева

04.09.2023

Корпус 5 (613)

9:00

Педагогика

Гл. ас. д-р Лидия Колева

05.09.2023

онлайн

13:00

Педагогика

Доц. д-р Лъчезар Лазаров

08.09.2023

Ректорат(101)

14:00

Информационни и комуникационни технологии

Доц. д-р Стоянка Лазарова

08.09.2023

Ректорат(101)

13:00

Информационни и комуникационни технологии

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Проф. д.н. Тодор Галунов

10.09.2023

онлайн

10:30

III ПЛМО (Външна политика на България)

Проф. д.н. Филип Узунов

08.09.2023

онлайн

12:00

I ПЛМО (История и теория на МО)

Доц. д-р Теодора Калейнска

08.09.2023

онлайн

13:00

II ПЛМО (Евроинституции и интеграция)

Доц. д-р Ангелина Марковска

08.09.2023

онлайн

11:00

IV ПЛМО (Междунар. конфликти и преговори)

Доц. д-р Мая Русева

09.09.2023

онлайн

12:00

I ВО и Ж; IV ПЛМО

Доц. д-р Марияна Няголова

01.09.2023

Ректорат (9 ауд.)

10:00

Психология

Гл. ас. д-р Олга Стоянова

07.09.2023

онлайн

10:00

III ПЛБК (Политически маркетинг)

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Гл. ас. д-р Даниел Диманов

01.09.2023

9 ауд.

14:00

I ПЛБК и II ВО, Журналистика

Доц. д-р Венета Христова

10.09.2023

Корпус 4

10:00

II и III ПЛБК (Предприемачество, Упр. на ЧР)

Доц. д-р Недко Минчев

07.09.2023

Корпус 4

10:00

II ПЛБК (Планиране и прогнозиране)

Доц. д-р Пламена Пенчева

01.09.2023

Корпус 4

10:00

II ПЛБК (Основи на фирменото управление)

Проф. д-р Слави Димитров

08.09.2023

Корпус 4

11:00

III ПЛМТ (Туристически дестинации)

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Доц. д-р Светослав Косев

10.09.2023

онлайн

13:00

IV ПЛИТ, БАИТ (ЗD софтуер)

СПОДЕЛИ В