Избираеми и факултативни дисциплини за 2023/2024 учебна година, ОКС "магистър"

ЗАЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

от студентите от 1 и 2 курс, записани за обучение по магистърски програми във факултет „Математика и информатика”

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Информация за дисциплините може да получите от учебните програми, публикувани в сайта на ВТУ: http://www.uni-vt.bg/:

/ОБУЧЕНИЕ / Е-СТУДЕНТ / УЧЕБЕН ПЛАН / ДИСЦИПЛИНИ/  или чрез консултации със съответните академични наставници (ръководители на програми).

Заявяването на дисциплините се осъществява чрез попълване на електронен формуляр в платформата Microsoft Forms, САМО ако студентите имат регистрация.

НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА Е-СТУДЕНТ: https://est.uni-vt.bg/

ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР се попълва еднократно и не подлежи на корекции.

Необходимо е студентите предварително да разгледат съдържанието на учебните програми и публикуваната информация за избираемите и факултативните дисциплини, преди да попълнят окончателно електронния формуляр.

ПЪРВИ КУРС

Специалност

Курс, в който ще се обучават студентите през учебната 2023/2024

Връзка към електронен формуляр за заявяване на избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2023/2024 учебна година

СРОК за заявяване на ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за учебната 2023/2024 година

За студентите, които не са заявили своя избор в този срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

Компютърни науки. Приложни компютърни науки (3 семестъра), за завършили висше образование в същото професионално направление, редовно обучение, (1 и 2 семестър държавна поръчка, 3 семестър платено обучение)

първи

ТУК

25.09.2023 – 14.10.2023

Уеб технологии и разработване на софтуер (3 семестъра)

за завършили висше образование в същото професионално направление, редовно обучение, (1 и 2 семестър държавна поръчка, 3 семестър платено обучение)

първи

ТУК

25.09.2023 – 14.10.2023

Уеб технологии и разработване на софтуер (4 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, (платено обучение)

първи

ТУК

25.09.2023 – 14.10.2023

Математика, информатика и информационни технологии (3 семестъра)за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение,  (платено обучение)

първи

ТУК

25.09.2023 – 8.10.2023

Математика, информатика и информационни технологии (4 семестъра), за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, (платено обучение)

първи

ТУК

25.09.2023 – 14.10.2023

Математика (3 семестъра)за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 3 семестъра, (платено обучение)

първи

ТУК

25.09.2023 – 8.10.2023

Информатика и информационни технологии (3 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, (платено обучение)

първи

ТУК

25.09.2023 – 8.10.2023


ВТОРИ КУРС

Специалност

Курс, в който ще се обучават студентите през учебната 2023/2024

Връзка към електронен формуляр за заявяване на избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2023/2024 учебна година

СРОК за заявяване на ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за учебната 2023/2024 година

За студентите, които не са заявили своя избор в този срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

Уеб технологии и разработване на софтуер (4 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, редовно и задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

19.06.2023 – 02.07.2023

Математика, информатика и информационни технологии

(3 семестъра),  за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

19.06.2023 – 02.07.2023

Математика, информатика и информационни технологии

(4 семестъра), за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

19.06.2023 – 02.07.2023

Математика (3 семестъра),

 за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

19.06.2023 – 02.07.2023

Информатика и информационни технологии (3 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

19.06.2023 – 02.07.2023


От Деканата
За връзка с нас: fmi@ts.uni-vt.bg, 062 600461, 0884679496

СПОДЕЛИ В