Академичният съвет избра заместник-ректорите на Великотърновския университет

С мнозинство след тайно гласуване на първото си заседание членовете на новия Академичен съвет избраха заместник-ректорите на Великотърновския университет за мандат 2023 – 2027 г., чиято задача ще е да подпомагат ректора проф. д-р Димитър Й. Димитров.

  • Проф. д-р Николай Кънев, заместник-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност;
  • Проф. д.н. Вихрен Бузов, заместник-ректор по учебната дейност, качеството и акредитацията;
  • Доц. д-р Анна Иванова, заместник-ректор по международната дейност.     


СПОДЕЛИ В