Великотърновският университет съобщава, че от 12 до 28 юни 2023 г. започва онлайн подаването на документи за прием в бакалавърските програми чрез участие в класиране

Великотърновският университет съобщава, че от 12 до 28 юни 2023 г. започва онлайн подаването на документи за прием в бакалавърските програми чрез участие в класиране.

Първо класиране ще бъде обявено на 4 юли, а записването на новоприетите студенти ще бъде в Ректората на Великотърновския университет на 5, 6 и 7 юли 2023 г. от 8:30 до 16:00 ч.

За информация: www.uni-vt.bg, www.priemunivt.bg или на телефон: 062 618 206


СПОДЕЛИ В