Контролен съвет

Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на висшето училище по смисъла на Закона за висшето образование (чл. 34а).

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
(мандат 2019 г.  2023 г.),
избран от Общото събрание на ВТУ на 20 май 2019 г.проф. д-р Румен Христов Янков

Председател на Контролния съвет на ВТУ
(мандат 2019 г. – 2023 г.)

проф. д-р Димитър Георгиев Давидов

Заместник-председател на Контролния съвет на ВТУ
(мандат 2019 г. – 2023 г.)


Членове на Контролния съвет на ВТУ (мандат 2019 г. – 2023 г.):

  1. доц. д-р Иван Георгиев Узунов
  2. проф. д.ик.н. Карим Фахир Наама
  3. доц. д-р Людмил Мартинов Малев
  4. проф. д.н. Мариета Георгиева Ботева
  5. доц. д-р Наталия Димитрова Пенева

Представител на Студентския съвет:

  1. Илко Красимиров Кръстев сп. „Педагогика на обучението по история и философия“, III к., фак. № 0247ИФ
СПОДЕЛИ В