Клуб на юриста „Кристиан Таков“

В Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" действа Студентски клуб на юриста "Кристиан Таков", учреден на 28.10.2022 г. от група студенти от специалност "Право" на Юридическия факултет на ВТУ. Клубът носи името на уважавания преподавател по Гражданско право доц. д-р Кристиан Таков (1965-2017 г.).Клубът на юриста "Кристиан Таков" е сдружение на възпитаниците на Юридическия факултет на ВТУ и цели надграждане и развитие на правните знания на студентите. В неговата дейност се включва провеждането на публични лекции с известни представители на правната гилдия, дебати по повод въпроси от правна теория и практика и организиране на благотворителни събития. Първото общо събрание на Клуба е проведено на 22.11.022 г.

СПОДЕЛИ В