Обявяване на резултати от Седмото национално ученическо състезание за философско есе 2023

Посветено на 60-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 30-годишнаната на специалност „Философия“

Скъпи учители, ученици и кандидат-студенти,
С огромно удовлетворение бихме искали да съобщим, че в Седмото национално ученическо състезание за философско есе (2023 г.), организирано от Катедра „Философски науки“ при Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, участваха 79 ученици от 31 училища от цялата страна като бяха представени много добри есета по всички теми за всички възрастови групи!   Удовлетворени сме, че нашето състезание все повече се превръща в истински празник на философията, доказателство за престижа и нарастващия интерес към философските дисциплини в средното училище и стимул за нашата работа в подготовката на бъдещи учители, изследователи и разпространители на философското знание в нашето обхванато от кризи общество. Виждаме и, че влизането на философските дисциплини като профил във втори гимназиален етап допринася за авторитета на „царицата на науките“!

Участниците от възрастова група на 12 клас ще получат сертификати с техните резултати, които могат да използват при подаване на документи за записване в специалност „Философия“ на Философски факултет като ще се избере по-високата от оценката от ДЗИ по профила или от състезанието.

За всички лауреати от първо до шесто място и техните учители подготвяме грамоти, а за отличените от първо до трето място и предметни награди – книги, които ще бъдат изпратени по училищата. Техните есета ще бъдат публикувани в сборник статии от поредицата „Философски предизвикателства“, предишните сборници са на нашата страница.

С представянето на класирането в трите възрастови групи бихме искали да поканим лауреатите от първо до шесто място да се включат присъствено или в MS Teams в специална сесия на нашата Международна научна конференция „Етика, наука, образование“, която ще се състои на 19-20 май 2023 г. като на 20 май от 10 ч. в зала 523 на Корпус 5 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ те ще могат да представят присъствено или онлайн своите есета. Линк за връзка с MS Teams ще бъде изпратен на електронните адреси на лауреатите или техните учители до 19.05. Молим тези, които ще дойдат присъствено в събота на сесията да ни уведомят.

Желаем успех на всички абитуриенти на държавните зрелостни изпити и се надяваме да ви видим наши студенти!

Нека да отбележим заедно 19 май - Празника на Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“!

Катедра „Философски науки“

СПОДЕЛИ В