Резултати от Четвъртия национален конкурс за студенти и ученици „Словото и диалогът“ 2023

Уважаеми участници,
Приветстваме Ви за проявения интерес към четвъртото издание на Националния конкурс „СЛОВОТО И ДИАЛОГЪТ 2023“!

В творческия форум се включиха 120 участници с общо 151 текста, разпределени по жанрове, както следва: стихотворения (79), разкази (22) и есета (50).

Студентите, които са изпратили свои текстове, учат в шест университета в страната, а учениците – представят над 50 български училища.

С изключителна активност се отличава творческата група от Литературен клуб ,,Сладкодумци“ и Клуб ,,Дебати“ при ЦПЛР-ОДК ,,Анастас Стоянов“ – Шумен, с ръководител г-жа Силвия Маринова, включили се с 56 текста, както и  възпитаниците на Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“ – Виена (Австрия) с директор магистър Сълзица Громан, участвали в конкурса с 15 творби. Именно те получават „Колективното отличие“ на комисията за оригиналния си художествен проект „Стихове в спиралата на Фибоначи“.

Изключителна благодарност отправяме към учителите и творческите ръководители на всички млади творци, без които този форум не би бил възможен! За голяма част от тях са и „Специалните отличия“ през тазгодишното издание на Националния конкурс „Словото и диалогът“.

Общо 14 са творбите, които си поделят призовите три места в отделните рубрики, като освен тях са отличени и още 5 текста със „Специална награда на журито“.

По регламент отличените на първите две призови места кандидат-студенти ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.

Благодарим на всички участници за споделените творчески мигове!

Организационен екип и жури
Национален конкурс за студенти и ученици
„СЛОВОТО И ДИАЛОГЪТ 2023“

Участници

УЧАСТНИЦИ

име

жанр

обучаваща институция / град

1.

Белослава Павлова Петрова

(Ръководител: г-жа Силвия Маринова)

разказ

стихотворение - 2

ЦПЛР-ОДК ,,Ан. Стоянов“- Шумен, VII клас, 13 г.

УЛК ,,Сладкодумци“

2.

Богдана Бисерова Самодумова

стихотворение

ПГМЕТ ,,Академик Ангел Балевски“, гр. Троян, X "Б" клас

3.

Бойка Албенова Иванова

(преподавател: г-жа Теменужка Михайлова)

стихотворение

6-то СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Перник, XI "А" клас

4.

Бюлен Ибрахимова Мисанкова

есе

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, област Благоевград, XII клас

5.

Валентин Аначков

стихотворение

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, IX клас

6.

Ванеса Николаева Цочева

стихотворение

Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч, XI клас

7.

Васил Владимиров Пощаров

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

ЦПЛР – ОДК ,клуб ,,Сладкодумци”, гр. Шумен, VII клас, 13 г.

8.

Велислав Ивайлов Василев

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

ЦПЛР – ОДК, Шумен

Клуб ,,Журналист“, VIII клас

9.

Веселин Веселинов Христов

(ръководител: г-жа Антония Бошева)

разказ

ПГ по Транспорт, гр. Бургас,  X „Б“ клас

10.

Веселина Александрова Кълчищарова

есе

Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив, IX „В“ клас

11.

Виктория Бочева

разказ

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, VII клас

12.

Виктория Емилова Ковачка

стихотворение

НВУ „Васил Левски“. Велико Търново, IV курс

13.

Виктория Красимирова Димова

(преподавател по БЕЛ: г-жа  Владилена Катевска)

разказ

Национална Априловска гимназия, гр. Габрово, IX клас

14.

Виктория Петрова

есе

Тракийски университет - Стара Загора, специалност медицина

15.

Виктория Пламенова Недялкова

стихотворение

есе

СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, обл. Габрово, XI клас

16.

Габриела Мирославова Маринова

стихотворение

НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”, гр. Бургас, XII клас

17.

Галин Пламенов Николов

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение – 4

разказ - 2

Технически университет – гр. Варна, II курс, 20 год.

18.

Георги Илиев

стихотворение

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, VI клас

19.

Георги Владимиров Пощаров

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

ЦПЛР-ОДК ,,Ан. Стоянов“

УЛК ,,Сладкодумци“

VII клас, 13 г.

20.

Далия Юлиянова Христова

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

УЛК ,,Сладкодумци“

ЦПЛР – ОДК. гр. Шумен

14 г., VIII клас

21.

Дариана Рачева

стихотворение

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, VIII клас

22.

Дарина Иванова Мартева

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

ЦПЛР – ОДК, град Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VIII клас, 14 г.

23.

Даяна Димитрова

(преподавател: г-жа Цветелина Маринова)

стихотворение

СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново, 11 год., VI клас

24.

Даяна Димитрова Дурчева

стихотворение

ПГ ,,Ген. Вл. Заимов“ гр. Сопот, X клас

25.

Деа Дееничина

стихотворение

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, VII клас

26.

Деймън Миленов Хунев

(преподавател: г-н Радослав Смаилов)

есе

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Мадан, област Смолян, VI клас

27.

Денис Нурхан Ахмед

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение - 4

ЦПЛР – ОДК, град Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VII клас, 13 г.

28.

Денис Адем Исмаил

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

разказ

ЦПЛР-ОДК ,,Анастас Стоянов“ – гр. Шумен

клуб ,,Дебати“, VIII клас, 14 год.

29.

Денис Ружди

есе

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

30/31

Деница Матеева

Ивайла Бондарева

(преподавател: г-жа Цветелина Маринова)

стихотворение

СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново, 11 год., 12 год.

32.

Десислава Йорданова Панева

есе

ЕГ „Проф. Асен Златаров“, гр. Хасково

33.

Джейда Гюрсел Ахмед

ъководител: г-жа Силвия Маринова)

разказ

есе

Клуб „Журналист“

УЛК ,,Сладкодумци“

ЦПЛР-ОДК, Шумен, XII клас, 18 години

34.

Дилек Апти Ибрям

(преподавател: г-жа Николина  Мавродиева)

стихотворение

ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, X клас

35.

Димана Върбанова

(преподавател: г-жа Цветелина Маринова)

стихотворение

СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново, 12 години

36.

Димитър Драганов Драганов

стихотворение

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, магистър

37.

Дуйгу Ремзи

ъководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

ЦПЛР – ОДК ,,Ан. Стоянов“- гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VII клас, 13 години

38/39

Ева Тачева

Радостина Иванова

(преподавател: г-жа Цветелина Маринова)

стихотворение

СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново, 11 години, 12 години

40.

Елена Димитрова Павлова

стихотворение

Езикова гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково, XII клас

41.

Елена Момчилова Хаджиева

(преподавател: г-н Радослав Смаилов)

есе

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Мадан, област Смолян, VI клас

42.

Елис Гюнер Хиджаби

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение - 3

ЦПЛР – ОДК ,,Ан. Стоянов“- гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VI клас, 12 години

43.

Елисавета Мартинова

стихотворение

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия,  VI клас

44.

Елица Василева

стихотворение

Търговска гимназия „княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора,

 X „А“ клас

45.

Елица Желязкова

стихотворение - 2

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, X клас

46.

Емил Константинов Симеонов

есе

ПГ по Транспорт – град Бургас, X клас

47.

Емили Анатолиева Луканова

стихотворение

ПГМЕТ ,,Академик Ангел Балевски'', гр. Троян, IX „А“ клас

48.

Ерсин Ахмед

стихотворение

ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, 2 курс, спец.: Английска филология

49.

Ерхан Юсеинов Сабушев

есе

СУ „Св. Климент Охридски“, XII "А" клас, с. Слащен, община Сатовча, обл. Благоевград

50.

Ивана Емилова Цветанова

есе

СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй, XII клас

51.

Ивет Евдокимова

разказ

СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора, XII клас

52.

Ивет Георгиева Йотова

стихотворение

разказ

НСА „Васил Левски“, гр. София, III курс

53.

Илке Хасан

(преподавател: г-жа Николина Мавродиева)

есе

ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, VIII клас

54.

Ирнак Петров

стихотворение

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, VIII клас

55.

Йоана Евгениева

есе

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Велико Търново,  бакалавър, III курс

56.

Йоанна Николова

(преподавател: г-жа Николина Мавродиева)

есе

ЕГ „Христо Ботев“, VIII клас, гр. Кърджали

57.

Калина Генчева

(ръководител: г-жа  Силвия Маринова)

есе

разказ

ЦПЛР – ОДК ,,Ан. Стоянов“- гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

V клас, 12 години

58.

Касандра Пламенова Недялкова

стихотворение

есе

СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, обл. Габрово, XI клас

59.

Катерина Ивайлова Георгиева

стихотворение

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново, XI "А"  клас

60.

Кристияна Дамянова

разказ

IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна, IX клас

61.

Кристиана Неделчева

есе

СУ „Черноризец Храбър“, XII "А" клас, гр. Пловдив

62.

Лияна Чобанова

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

ЦПЛР – ОДК ,,Ан. Стоянов“- гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

V клас, 11 години

63.

Лора Бочева

стихотворение -2

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, 13 г., VII клас

64.

Маргарита Димитрова Горанова

есе

ПГЕЕ- гр. Пловдив; клас IX "В" клас

65.

Марина Делянова Василева

есе

СУ „Васил Левски“ с ПП, гр. Ветово, област Русе, XII „А“

66.

Мария Венкова Сиракова

есе

СУ „Йордан Йовков”, XII "А" клас, гр. Кърджали

67.

Мария Шопова

есе

ПГЕЕ – гр. Пловдив, VIII „А“ клас

68.

Мариян Красимиров Кръстев

есе

ПГТС „Христо Смирненски“, гр. Разград, XII „А“ клас

69.

Мартин Павлинов Казаков

(преподавател: г-жа Мария Димитрова)

стихотворение

СУ „Н. Й. Вапцаров“, град Царево, V „В“ клас

70.

Mира Мирославова Дянкова

разказ

„Първа езикова гимназия“, гр. Варна, XII „В“ клас

71.

Михаела Владиславова Димитрова

есе

V СУ „П. Р. Славейков“, гр. Перник , X клас

72.

Моника Бончева

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение - 2

ЦПЛР – ОДК ,,Ан. Стоянов“- гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VII клас, 13 години

73.

Моника Петрова Петрова

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

ЦПЛР – ОДК ,,Ан. Стоянов“- гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

V клас, 11 години

74.

Надежда Иванова

есе

Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – гр. Стара Загора, X клас

75.

Неделчо Златев

есе

СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, XII „А“ клас, „Софтуерни и хардуерни науки“

76.

Нелин Гюнер Хиджаби

ъководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

разказ

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

Клуб ,,Дебати“

УЛК ,,Сладкодумци“, IX клас

77.

Нена Светославова Христова

есе

СУ „Антим I“, гр. Златоград, X клас

78.

Никол Бориславова Андреева

(ръководител: г-жа Росица Иванова)

есе

СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица, IX клас

79.

Никол Ивайлова Иванова

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

разказ

стихотворение

ЦПЛР-ОДK ,,Анастас Стоянов“-Шумен

Клуб ,,Журналист“, XI клас, 17 г.

80.

Никол Софрониева

есе

СУ „Отец Паисий“, с. Медковец , област Монтана, XII клас

81.

Николай Любенов Димитров

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

разказ - 3

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

Клуб „Дебати“

XII клас, 17 г.

82.

Николета Павлова Павлова

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

разказ

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VII клас, 12 г.

83.

Николина Елкова Пашова

(преподавател: г-н Радослав Смаилов)

есе

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Мадан, област Смолян, VI клас

84.

Ния Германова

(преподавател: г-жа Жени Куманова)

стихотворение

XI ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора, V клас

85.

Орчун Метин Исмаил

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VII клас, 13 г.

86.

Петя Петкова

(преподавател: г-жа Анелия Василева)

есе

Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч, VIII клас

87.

Пламена Миленова Вълева

есе

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе, X клас

88.

Полин Светлинова Савова

есе

Английска езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Русе, XI „А“ клас

89.

Полина Красимирова Узунова

(преподавател: г-жа Николина Мавродиева)

стихотворение

ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, VIII клас

90.

Поля Пламенова Денева

разказ

Национална Априловска гимназия – гр. Габрово, IX „А“

91.

Преслав Радев

(преподавател: Татяна Добринова Георгиева)

есе

ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна, XI „В“ клас

92.

Ралица Стоянова Стоянова

есе

СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат, XI клас

93.

Рая Анатоли Дочева

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение - 2

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VI клас, 12 г.

94.

Рая Йончева

есе

„Проф. д-р Васил Златарски“, гр. София, VIII „А“ клас

95.

Ростислава Цветанова Янкова

стихотворение

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, спец. „Право“, IV курс

96.

Румен Петров

(преподавател: г-жа  Татяна Добринова Георгиева)

есе

ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна, XII „В“ клас

97.

Румен Стоилков

стихотворение

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, IX клас

98.

Сесил Айханова Невзатова

есе

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград, XI „Г“ клас

99.

Сияна Бакалова

(преподавател: г-жа Николина Мавродиева)

есе

ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, VIII клас

100.

Симеон Мариянов Бояджиев

разказ

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, спец. „Приложна лингвистика (два чужди езика“, II курс

101.

Симеон Стефанов Петров

(преподавател: г-жа Мария Димитрова)

стихотворение

СУ „Н. Й. Вапцаров“, град Царево, V „А“ клас

102.

София Стефанова

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение - 2

ЦПЛР-ОДК „Ан. Стоянов“, гр. Шумен

V клас, 11 г.

103.

Станимира Георгиева

есе

Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, спец. „Обществени политики и практики“, IV курс

104.

Стефан Дееничин

стихотворение

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, VIII клас

105.

Стефан Бориславов Захариев

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение – 2

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

IV клас, 10 г.

106.

Стивaн Казер

стихотворение

Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“,

Виена, Австрия, IX клас

107.

Суна Сезгинова Алиева

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VII клас, 13 г.

108.

Теодор Георгиев Узунов

(преподавател: г-жа Людмила Антонова)

есе

СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, XI клас

109.

Теодора Ангелова Йосифова

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение

есе

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VII клас, 13 г.

110.

Теодора Кръстева

(преподавател: г-жа Маргарита Маргаритова)

стихотворение

ЕГ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали, XII „Ж“ клас

111.

Теодора Венциславова Саржева

(преподавател: г-н Радослав Смаилов)

есе

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Мадан, област Смолян, VI клас

112.

Теолина Данаилова Христова

есе

Тракийски университет, гр. Стара Загора

113.

Туче Гюлярова Мехмедова

разказ

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VII клас, 13 г.

114.

Хари Росенов Стефанов

(преподавател: г-н Радослав Смаилов)

есе

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Мадан, област Смолян, VI клас

115.

Хелин Биленова Кешева

(преподавател: г-жа Николина Мавродиева)

есе

стихотворение

ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, VIII клас

116.

Хиляй Хасанова

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

стихотворение - 2

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

V клас, 11 г.

117.

Християна Атанасова Михова

есе

СУ за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна, XII „А“ клас

118.

Яна Стайкова

есе

СУ ,,Пейо Крачолов Яворов'', гр. Пловдив, XI клас

119.

Яна Димитрова Стоянова

(ръководител: г-жа Силвия Маринова)

разказ

стихотворение - 2

ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен

УЛК ,,Сладкодумци“

VIII клас, 14 г.

120.

Янис Раифов Османов

(преподавател: г-н Радослав Смаилов)

есе

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Мадан, област Смолян, VII клас

Класиране – есе

ПЪРВО МЯСТО
(есе)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Марина Делянова Василева

СУ „Васил Левски“ с ПП, гр. Ветово, област Русе, XII „А“

Тема и заглавие: „Словото е сянката на делото“ (Демокрит)

2.

Неделчо Златев

СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, XII „А“ клас, „Софтуерни и хардуерни науки“

Тема и заглавие: „Словото е сянката на делото“ (Демокрит)


ВТОРО МЯСТО
(есе)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Мария Венкова Сиракова

СУ „Йордан Йовков”, XII „А“ клас, гр. Кърджали

Тема и заглавие: „Словото е сянката на делото“ (Демокрит)

2.

Християна Атанасова Михова

СУ за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна, XII „А“ клас

Тема и заглавие: „Словото е сянката на делото“ (Демокрит)


ТРЕТО МЯСТО
(есе)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Сесил Айханова Невзатова

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград, XI „Г“ клас

Тема и заглавие: „Словото е сянката на делото“ (Демокрит)


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО
(есе)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Петя Петкова

Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч, VIII клас, преподавател: г-жа Анелия Василева

Тема и заглавие: Моят диалог с природата

2.

Денис Ружди

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

Тема и заглавие: „Словото е сянката на делото“ (Демокрит)

Класиране – разказ

ПЪРВО МЯСТО
(разказ)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Симеон Мариянов Бояджиев 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, спец. Приложна лингвистика (два чужди езика), II курс

Тема: „Словото е сянката на делото“ (Демокрит)

Заглавие: Как не написах разказ за конкурса

ВТОРО МЯСТО
(разказ)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Ивет Евдокимова

СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора, XII клас

Тема: Моят диалог с природата

Заглавие: Достатъчно аз

2.

Mира Мирославова Дянкова

„Първа езикова гимназия“, гр. Варна, XII „В“ клас

Тема: Моят диалог с природата

Заглавие: Моят диалог с природата

ТРЕТО МЯСТО
(разказ)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Веселин Веселинов Христов

ПГ по Транспорт, гр. Бургас,  X „Б“ клас, ръководител: г-жа Антония Бошева

Тема: Моят диалог с природата

Заглавие: Диалогът с природата ражда музика

2.

Виктория Красимирова Димова

Национална Априловска гимназия,

гр. Габрово, IX клас, преподавател по БЕЛ: г-жа Владилена Катевска

Тема и заглавие: „По-добре да се заплетат краката, отколкото езикът“ (Зенон)

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО
(разказ)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Галин Пламенов Николов

Технически университет – гр. Варна, II курс

Тема: Моят диалог с природата

Заглавие: Родовата памет е жива

Класиране – стихотворение

ПЪРВО МЯСТО
(стихотворение)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Габриела Мирославова Маринова

НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”,

гр. Бургас, XII клас

Тема: Моят диалог с природата

Заглавие: Никой няма да узнае

ВТОРО МЯСТО
(стихотворение)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Дилек Апти Ибрям

ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, X клас, преподавател: г-жа Николина  Мавродиева

Тема: Моят диалог с природата

Заглавие: (без)диалогично с природата

2.

Елена Димитрова Павлова 

Езикова гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково, XII клас

Тема и заглавие: „По-добре да се заплетат краката, отколкото езикът" (Зенон)

ТРЕТО МЯСТО
(стихотворение)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Теодора Кръстева

Без информация

Тема и заглавие: „По-добре да се заплетат краката, отколкото езикът" (Зенон)

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО
(стихотворение)

Име

Данни за участника

Тема

Заглавие

1.

Ния Германова

XI ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора, V клас, преподавател: г-жа Жени Куманова

Тема: Моят диалог с природата

Заглавие: Лястовица свободна

2.

Хелин Биленова Кешева

ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, VIII клас,

преподавател: г-жа Николина Мавродиева

Тема: Моят диалог с природата

Заглавие: Душа, изпълнена с любов

Колективни отличия

КОЛЕКТИВНО ОТЛИЧИЕ се присъжда за „Стихове в спиралата на Фибоначи“ на Литературна работилница „Драски и шарки“ при Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“ – Виена (Австрия), с директор Маг. Сълзица Громан.

Със свои творби в съвместния творчески проект участват 12 ученици:

 1. Антонио – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, V клас;
 2. Валентин Аначков – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, IX клас;
 3. Георги Илиев – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, VI клас;
 4. Дариана Рачева – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, VIII клас;
 5. Деа Дееничина – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, VII клас;
 6. Елисавета Мартинова – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия,  VI клас;
 7. Елица Желязкова – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, X клас;
 8. Ирнак Петров – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, VIII клас;
 9. Лора Бочева – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, VII клас;
 10. Румен Стоилков – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, IX клас;
 11. Стефан Дееничин – Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, VIII клас;
 12. Стивaн Казер - Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“, Виена, Австрия, IX клас
Специални отличия

СПЕЦИАЛНИ ОТЛИЧИЯ

за изключителна творческа подкрепа и цялостна художествена дейност с деца и ученици се присъждат на:

 1. г-жа Анелия Василева

  (учител по БЕЛ в Профилирана природо- математическа гимназия, гр. Ловеч)

 2. г-жа Жени Куманова

  (учител по БЕЛ в XI ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора)

 3. г-жа Людимила Антонова

  (учител по БЕЛ в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Бяла Слатина, обл. Враца)

 4. г-жа Николина  Мавродиева

  (учител по БЕЛ в ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали)

 5. г-жа Мария Димитрова

  (учител по БЕЛ в СУ „Н. Й. Вапцаров“, град Царево, обл. Бургас)

 6. маг. Сълзица Громан

  (Директор на Българо-австрийско училище „Проф. Иван Шишманов“ – Виена, Австрия)

 7. г-н Радослав Смаилов

  (учител по БЕЛ и ИЦ в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Мадан, област Смолян)

 8. г-жа Росица Иванова

  (учител по БЕЛ в СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново)

 9. г-жа Силвия Маринова

  (ръководител на Литературен клуб ,,Сладкодумци" и  Клуб ,,Дебати" при ЦПЛР-ОДК ,,Анастас Стоянов"- гр. Шумен (старши учител по БЕЛ), член на Дружеството на писателите (гр. Шумен), както и на Читалищното настоятелство на НЧ „Напредък“ – гр. Шумен)

 10. г-жа Татяна Добринова Георгиева

  (учител по БЕЛ в ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна)

 11. г-жа Теменужка Михайлова

  (учител по БЕЛ в VІ СОУ. „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Перник)

 12. г-жа Цветелина Маринова

  (учител по БЕЛ в СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново)

СПОДЕЛИ В