Резултати от Осми международен конкурс по превод „Трансформации 2023“

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
VIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ „ТРАНСФОРМАЦИИ 2023“
(Рубрики „Проза“ и „Поезия“)


Уважаеми участници в „ТРАНСФОРМАЦИИ 2023“,
Благодарим Ви за интереса, който проявихте към нашия конкурс, и за новата творческа енергия, която вляхте в него.

Тази година преводите от български на чужди езици бяха включени в Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ и нашият конкурс стана част от една по-широкообхватна програма за насърчаване на изучаването и прилагането на знания и умения по български език, литература и култура в университети и училища извън България.

Поредното издание на конкурса събра 396 ученици и студенти, обединени от любопитство към богатото езиково и културно многообразие на света. Бяха предложени за превод художествени образци от 22 езика. Вие избрахте да превеждате на български език текстове от 19 езика (азербайджански, английски, арабски, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватски, френски, японски). Преводите от български език са на 17 други езика (азербайджански, английски, арабски, гръцки, италиански, испански, китайски, немски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, унгарски, хърватски, френски). Над 570 превода на проза и поезия влязоха в творческа надпревара. Радостен за нас е фактът, че след като през 2022 г. към конкурса беше приобщен азербайджанският език, тази година за първи път получихме преводи на предложените български текстове и на унгарски език.

В конкурса участваха 183 студенти, обучавани в 11 университета в България и 33 университета в 17 други държави (Австрия, Азербайджан, Великобритания (Шотландия), Германия, Гърция, Италия, Испания, Китай, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Унгария и Хърватия). Като домакин на конкурса Великотърновският университет беше представен от 43 свои възпитаници. Най-силно е присъствието на студентите от Филологическия факултет, в който се преподават 20 езика в различни бакалавърски и магистърски специалности. Голям е броят на участниците от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (30), Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (23), Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ (5). Към конкурса се присъединиха със свои преводи и участници от Нов български университет (2), Югозападния университет (2), Русенския университет (1), Националната спортна академия (1), Медицинския университет (София) (1) и Химикотехнологичен и металургичен университет (1). Свои преводи ни изпратиха и 10 български студенти, които получават образованието си в различни университети в чужбина (Австрия, Германия, Испания, Нидерландия, Португалия и Шотландия).

От университети в чужбина с изучаване на специалности, ориентирани към българския език, литература и култура, се включиха студенти от Полша (20), Гърция (3), Сърбия (6), Русия (6), Китай (5), Румъния (3), Хърватия (3), Италия (3), Азербайджан (2), Германия (1), Словакия (1) и Португалия (1). За първа година посрещнахме 9 участници и от Унгария. Удовлетворение за екипа ни е, че към конкурса проявиха интерес 103 нови студенти (57 от България и 46 от чужбина), 50 студенти са се включили повторно (40 от България и 10 от чужбина), 19 участват с преводни текстове за трети път, а 11 са с четвърто участие. Приемаме това като добър знак за устойчивост и развитие на конкурса, който привлича вниманието на все повече хора по света и разширява популярността си.

Достойно е представянето и на учениците, привлечени от тайните на преводаческото изкуство. Участие в конкурса взеха 213 ученици от 28 средни училища и гимназии в България и 13 училища в 7 други държави (Гърция, Испания, Италия, Йордания, Португалия, Словакия и Франция). Благодарение на любезното съдействие на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ към Министерството на образованието и науката на България в конкура взеха участие и възпитаници от български неделни училища зад граница. 169 са новите участн  ици в конкурса (114 от България и 55 от чужбина), за втори път в конкурса участват 32 ученици (20 от България и 12 от чужбина), с трето участие са 9 ученици, а с четвърто – 3. Доказателство, че българската литература живее и се разпространява на различни езици по различни точки на света, са малките преводачи – учениците от Българското неделно училище „Абагар“ в Италия (19), Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава, Словакия (13), Българското неделно училище „Васил Левски“ в Испания (8), НЕГ „Гьоте“ в Бургас (42), УЦ „Co-Share“ във Варна (14), НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в София (9), Средно училище „Васил Левски“ в Троян (6) и много други.  

Изборът на текстовете, които бяха предложени за превод тази година, отново беше извършен много прецизно, в търсене на ярки и значими за отделните култури автори на художествена проза и поезия. Изразяваме своята искрена благодарност към всички учители, университетски преподаватели, български и чуждестранни лектори, които мотивираха своите възпитаници за участие в конкурса. Високите резултати, които отчитаме, са плод на техния висок професионализъм и пълна отдаденост на работата върху духовното израстване на новото поколение.

Като награда за ентусиазма и старанието, с което участваха в нашия конкурс, всички млади преводачи получават сертификат за участие.

Нашите най-активни университети и училища партньори са отличени с колективна грамота за своя благороден труд и дългогодишно сътрудничество.

На всички участници в конкурса, останали извън класирането, но показали добри преводачески решения, научното жури присъжда грамотата „Смело напред!“. С нея изтъкваме потенциала, проявен в преводната интерпретация, и се надяваме с постоянство и труд тези участници да се справят още по-добре при своето следващо участие.

Всички кандидат-студенти, отличени на конкурса с първо, второ или трето място, ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.


ВАЖНО!

Официалното връчване на сертификатите и грамотите от конкурса ще се състои на 23 май от 13 часа в Аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Молим да попълните този формуляр, за да потвърдите присъствието си най-късно до 16 часа на 21 май.


Скъпи участници в „ТРАНСФОРМАЦИИ 2023“,
Благодарим на всички, които участваха в трудната интелектуална надпревара. Най-добрите текстове, които журито отличи, ще бъдат публикувани в електронното списание „ТРАНСФОРМАЦИИ“ на страниците на Филологическия факултет и на Университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

До нови срещи с изкуството на превода!

Организационен екип и жури

СТУДЕНТИ – ОБЩ СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участници в конкурса по превод „ТРАНСФОРМАЦИИ 2023“
СТУДЕНТИ

СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

участник:

университет, специалност, курс:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ)

Йоанна Христова (УЦ „Co-Share“)

ВСУ, „Графичен дизайн“, 2. курс

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ)

Александра Герджикова

ВТУ, магистърска програма „Дигитална култура“, 1. курс

Александър Милчев

ВТУ, магистърска програма „Философия“, 1. курс

Алексия Атанасова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 2. курс

Анелия Дочева

ВТУ, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2. курс

Анелия Савова

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 4. курс

Ани Георгиева

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 3. курс

Белослава Димова

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с английски и руски език)“, 4. курс

Вяра Петрова

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с английски и испански език)“, 4. курс

Габриела Ангелова

ВТУ, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 3. курс

Даринка Дюкенджиева

ВТУ, магистърска програма „Транслатология със славянски или балкански език“, 1. курс

Денислава Димитрова

ВТУ (филиал Враца), „Педагогика на обучението по български език и история“, 4. курс

Десислава Венева

ВТУ, магистърска програма „Англицистика“, 1. курс

Добрин Христов

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 1. курс

Ебру Исмаилова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 3. курс

Екатерина Ламбева

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 1. курс

Ива Петрова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 4. курс

Ивайла Петкова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 3. курс

Иван Цанев

ВТУ, „Философия“, 2. курс

Йоана Евгениева

ВТУ, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 3. курс

Йордан Стоянов

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и италиански език) и международен туризъм“, 3. курс

Кристина Йорданова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 1. курс

Мариела Атанасова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международен туризъм“, 3. курс

Мартина Петрова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международен туризъм“, 3. курс

Мирела Върбанова

ВТУ, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 3. курс

Михаела Сусанова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 3. курс

Нанси Димитрова

ВТУ, „Приложна лингвистика с два чужди езика и международни отношения“, 2. курс

Нели Михайлова

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 3. курс

Никол Димова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 3. курс

Николета Маринова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 1. курс

Николета Петкова

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 2. курс

Нина Коцева

ВТУ, магистърска програма „Литература и култура“

Преслав Иванов

ВТУ, „Английска филология“, 3. курс

Росица Панова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с френски и руски език) и бизнес комуникации“, 2. курс

Русанка Бонева

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 4. курс

Сава-Калина Ангелова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с френски и арабски език) и международни отношения“, 4. курс

Симеон Бояджиев

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с английски и немски език)“, 2. курс

Симеон Симеонов

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 2. курс

Симона Илиева

ВТУ, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 1. курс

София Дарелова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с френски и немски език) и международни отношения“, 3. курс

Стефанка Василева

ВТУ, магистърска програма „Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)“, 1. курс

Теодора Димитрова

ВТУ, магистърска програма „Транслатология със славянски или балкански език“, 1. курс

Цветелина Дончева

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 3. курс

Цветина Стойчева

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 3. курс

Медицински университет, София (МУ)

Ясмина Велинова

МУ, „Медицина“, 1. курс

Нов български университет (НБУ)

Габриела Пермол

НБУ, „Маркетинг“, 1. курс

Габриела Петракова

НБУ, „Германистика“, 4. курс

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА)

Анна-Мария Андреева

(УЦ „Co-Share“)

НСА „Васил Левски“, „Кинезитерапия“, 2. курс

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ)

Атанас Добрев

ПУ, програма „Антична и западноевропейска литература (Сравнително литературознание)“

Божидара Бончева

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и английски език)“, 3. курс

Венета Димова

ПУ, „Педагогика на обучението по български език и немски език“, 3. курс

Венцислава Писачева

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 1. курс

Виктория Обретенова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и испански език)“, 4. курс

Габриела Георгиева

ПУ, „Приложна лингвистика (с английски и немски език)“, 1. курс

Галина Васева

ПУ, „Български език и немски език“, 3. курс

Галина Ралчева

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и испански език)“, 3. курс

Гергана Николова

ПУ, „Български език и новогръцки език“, 3. курс

Даниела Апостолова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и испански език)“, 4. курс

Дарина Чаушова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 2. курс

Десислава Спасова

ПУ, „Приложна лингвистика (с английски и испански език)“, 2. курс

Елена Минчева

ПУ, програма „Антична и западноевропейска литература“

Елица Миленкова

ПУ „Лингвистика с бизнес администрация“, 1. курс

Емил Гърдев

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и английски език)“, 4. курс

Есра Ахмед

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и английски език)“, 1. курс

Камелия Поибренска

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и английски език)“, 3. курс

Мадлен Терзиева

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и испански език)“, 3. курс

Миглена Колева

ПУ, „Педагогика на обучението по български и немски език“, 3. курс

Милена Тодорова

ПУ, „Славистика“ 3. курс

Селин Гега

ПУ „Лингвистика с бизнес администрация“, 1. курс

Силвия Драгинова

ПУ, „Български език и новогръцки език“, 3. курс

Християна Михова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и испански език)“, 3. курс

Русенски университет „Ангел Кънчев“ (РУ), филиал Видин

Диана Кирилова

РУ, „Български език и история“, 4. курс  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ)

Александра Колева

СУ, „Славянска филология“, 2. курс  

Александра Младенова

СУ, „Испанска филология“, 1. курс

Александра Павлова

СУ, „Новогръцка филология“, 2. курс

Анна Нацариду

СУ, магистърска програма „Преводач-редактор“, 1. курс

Антоанета Стойчева

СУ, магистърска програма „Приложна лингвистика“

Валентина Златева

СУ, „Балканистика“, 2. курс

Ванесса Терзиева

СУ, „Китаистика“, 3. курс

Вергиния Петрова

СУ, „ Кореистика“, 3. курс

Вероника Любенова

СУ, „Руска филология“, 4. курс

Дарина Гъркова

СУ, „Китаистика“, 3. курс

Диана Конрад

СУ, „ Руска филология“, 2. курс

Евгения Генева

СУ, „Славянска филология“, 4. курс

Елени Манова

СУ, магистърска програма „Преводач-редактор“, 1. курс

Женина Славова

СУ, „Португалска филология“, 1. курс

Жулиана Желева

СУ, „Полска филология“, 4. курс

Ивана Рогожарова

СУ, „Славянска филология“, 3. курс

Йоан Славков

СУ, „Славянска филология“, 3. курс

Йоанна Ненкова

СУ, „Компютърни науки“, 1. курс

Калина Гергинова

СУ, „Китаистика“, 3. курс

Мария Пенева

СУ, „Право“, 3. курс

Мелиса Рамадан

СУ, „Тюркология“, 3. курс

Михаела Първанова

СУ, „Китаистика“, 3. курс

Михаела Тимофеева

СУ, „Славянска филология“, 3. курс

Никол Якимова

СУ, „Китаистика“, 3. курс

Нина Цанкова

СУ, „Португалска филология“, 2. курс

Преслав Цанов

СУ, „Тюркология“, 3. курс

Теодор Стоянов

СУ, „Португалска филология “, 4. курс

Теодора Цончева

СУ, „Китаистика“, 2-3. курс

Цвети Герчова

СУ, „Славянска филология“, 4. курс

Янислав Данчовски

СУ, „Изчислителна химия“, 2. курс

Химикотехнологичен и металургичен университет – София (ХТМУ)

Траяна Долчинкова

ХТМУ, „Химично и биохимично инженерство на френски език“, 3. курс

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ (ШУ)

Бистра Джантова

ШУ, „Приложна германистика“, 4. курс

Зийнеб Ахмед

ШУ, „Приложна лингвистика (английски език и руски език)“, 3. курс

Ипек Изедин

ШУ, „Английска филология“, 3. курс

Йозлем Шабанова

ШУ, „Приложна лингвистика (английски език и руски език)“, 3. курс

Катя Богданова

ШУ, магистърска програма „Лингвистика и превод“, 1. курс

Югозападен университет „Неофит Рилски“ (ЮЗУ)

Светла Трингалова

ЮЗУ, „Педагогика на обучението по български език и гръцки език“, 3. курс

Спасимир Карамфилов

ЮЗУ, магистърска програма „Превод – гръцки език“

Български студенти, следващи в чужбина

Арати Пумангалату

Португалия, Нов лисабонски университет, „Клетъчна и молекулярна биология“, 1. курс

Велиана Желязкова

Германия, Кьолнски университет, „Славянска филология“, 4. курс

Виктор Момчилов

Испания, Палма де Майорка, „Университет на Балеарските острови“, „Английска филология“, 4. курс

Диляна Стойчева

Шотландия, университет „Стратклайд“, „Аналитична и съдебномедицинска химия“, 4. курс

Димитър Атанасов

Португалия, Лисабон, Университетски научен институт по икономика, магистърска програма „Международни науки“, 2. курс

Елица Василева

Нидерландия, Ротердам, университет „Еразъм“, „Международна бизнес администрация“, 1. курс

Иван Влахов

Германия, Кьолнски университет, „Бизнес информатика“, 4. курс

Лилия Троанска

Германия, Кьолнски университет, „Славистика“

Ростислава Димова

Германия, Кьолнски университет, „Бизнес администрация“, 1. курс

Христиана Яламова

Австрия, Виенски университет, „Преводи“, 1. курс

СТУДЕНТИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Азербайджан, Баку

Гунай Набиева

Бакински славянски университет, „Регионални изследвания“, 1. курс

Фарида Есилбейова

Бакински славянски университет, „Превод“, 2. курс

Германия, Кьолн

Андрей Белоус

Кьолнски университет, „Cлавистика“, 5. курс

Гърция

Дафни Полихронаки

Солунски университет „Македония“, „Балкански, славянски и ориенталски науки“, 4. курс

Исидора Самара

Солунски университет „Македония“, „Български език“, 4. курс

Николета Аго

Комотини, Тракийски университет „Демокрит“, магистърска програма „Сравнителна филология в Черноморския  регион“

Италия

Алесандро Таляро

Болонски университет „Alma Mater Studiorum – Università di Bologna“, Съвременни езици и езикознание, Language Society and Communication (Съвременни езици за комуникация и международно сътрудничество)

Анна Баретта

Венециански университет ,,Ка’ Фоскари“, магистърска програма  „Чужди езици и езикови науки – Образователна лингвистика“, 2. курс

Самуел Пейрели

Венециански университет ,,Ка’ Фоскари“, магистърска програма  „Езикознание“

Китай

Джан Дзядзюн

Втори Пекински университет за чужди езици, „Българска филология“

Джан Жуейчън

Втори Пекински университет за чужди езици, „Българска филология“

Съжуей Ю

Тиендзински университет за чужди езици

Уан Дзюнпин

Пенкински университет за чужди езици, магистърска програма  „Европейски езиции и литература“, 2. курс

Шъин Уан

Тиендзински университет за чужди езици

Полша

Анна Стошьо

Лодз, Лодзки университет, магистърска програма „Славянска филология“, 2. курс

Давид Токажевски

Люблин, Университет „Мария Кюри-Склодовска“, „Русистика“, 2. курс

Зофия Кацпшак

Липсват данни

Зофия Кренц

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 4. курс

Катажина Мартиняк

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 4. курс

Катажина Шибисти

Варшава, Варшавски университет, магистърска програма „Българистика“, 1. курс

Клаудиуш Куява

Лодз, Лодзки университет, „Славянска филология“, 3. курс

Крищоф Гралак

Познан, Университет „Адам Мицкевич“, „Балканистика“

Лукаш Вацлавек

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 4. курс

Магда Калужа

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 4. курс

Матеуш Хмелински

Краков, Ягелонски университет, „Славянска филология“, 3. курс

Мачей Козак

Лодз, Лодзки университет, „Славянска филология“, 3. курс

Норберт Тоболски

Торун, Университет „Николай Коперник“, „Балканска филология“, 5. курс

Оливия Добел

Краков, Ягелонски университет, „Българска филология“, 3. курс

Оливия Крул

Лодз, Лодзки университет, „Славянска филология“, 5. курс

Паулина Пекарска

Лодз, Лодзки университет, магистърска програма „Славянска филология“, 1. курс

Рафал Мровински

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 4. курс

Юлия Пилат

Лодз, Лодзки университет, магистърска програма „Славянска филология“, 1. курс

Юлия Скробацка

Познан, Университет „Адам Мицкевич“, „Балканистика“, 2. курс

Якуб Гиершал

Познан, Университет „Адам Мицкевич“, магистърска програма „Славистика“, 1. курс

Португалия

Витор Патиньо

Лисабонски университет, Факултет по хуманитаристика, Център по славянски езици и култура, Лекторат по български език и култура

Румъния, Букурещ

Марина Панаете-Поп

Букурещки университет, „Филология“, 4. курс

Моника Монеа

Букурещки университет, Факултет по чужди езици и литератури, „Филология“, 3. курс

Стела Чобану

Букурещки университет, „Филология“, 2. курс

Русия

Арина Кисельова

Санкт Петербург, Санктпетербургски държавен университет, „Българска филология“, 3. курс

Варвара Степанова

Москва, Руски държавен университет „А. Н. Косигин“, „Славянска филология“, 4. курс

Вероника Доценко

Москва, Московски държавен университет „М. Ломоносов“, магистърска програма „Филология“, 2. курс

Виктория Дмитриева

Москва, Московски държавен университет „M. Ломоносов“, „Славянска филология (полски и български език)“, 3. курс

Екатерина Свечникова

Самара, Национален изследователски университет „Академик С. П. Корольов“, „Отечествена филология (руски език и литература)“, 4. курс

Константин Лукашук

Москва, Московски държавен лингвистичен университет, „Лингвистика“, 3. курс

Словакия, Братислава

Петра Рьохманова

Университет „Коменски“, „Писмен и устен превод“, 2. курс

Сърбия

Анастазия Дрчелич

Белградски университет, „Български език, литература и култура“, 4. курс

Анджела Николич

Университет в Ниш, Философски факултет, ,,Русистика“, 4. курс

Бояна Данилович

Белградски университет, Филологически факултет, магистърска програма „Българска филология“

Мария Иванович

Белградски университет, Филологически факултет, „Българска филология“

Никола Спасенич

Белградски университет, „Българска филология“, 4. курс

Яна Попович

Белградски университет, Филологически факултет, „Българска филология“, 1. курс

Унгария, Будапеща

Виктория Черничко

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 1. курс

Вилмош Баги

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 1. курс

Доротя Арваи

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 1. курс

Илдико Билак

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 1. курс

Кристиян Гал

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 1. курс

Мате Бубрик

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (полски и български език)“, 1. курс

Мате Радач

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 2. курс

Шандор Янчик

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 1. курс

Юлия Мекиш

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 2. курс

Хърватия, Загреб

Магдалена Срук

Университет в Загреб, Философски факултет, „Южнославянски езици и литератури“

Мелиса Холинка

Университет в Загреб, „Славянска филология (сръбски, български и чешки език)“, 2. курс

Теа Якунич

Университет в Загреб, Философски факултет, „Южнославянски езици и литератури“, 3. курс

УЧЕНИЦИ – ОБЩ СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участници в конкурса по превод „ТРАНСФОРМАЦИИ 2023“
УЧЕНИЦИ

УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА

Бургас

Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“
Немска езикова гимназия „Гьоте“

Александра Павлова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Александра Христова

ПГЧЕ „Васил Левски“, 11. клас

Александър Грозданов

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Александър Клингенберг

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Антоанета Калудова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Антония Филипова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Биляна Бождерменова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Богомила Йорданова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Божидар Стоянов

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Борис Николов

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Валерия Маркова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Васил Василев

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Василена Петелска

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Венцислав Пенов

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Дебора Попова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Диана Божинова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Димитър Рачев

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Ева Кулешова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Екатерина Станева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Елеонора Арабаджиева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Ивана Бонева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Инес Илиева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Йоанна Василева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Катерина Пирьова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Кирил Бахчеванов

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Магдалена Пешева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Мариела Калушева

ПГЧЕ „Васил Левски“, 12. клас

Мартин Шурелов

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Мехтаб Якуб

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Миляуша Валиева

ПГЧЕ „Васил Левски“, 12. клас

Мирослава Господинова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Михаела Георгиева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Михаела Кoстова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Николай Павлов

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Николай Сандев

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Николая Стефанова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Преслава Яръмова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Румен Георгиев

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Руслан Гюров

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Стела Нейкова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Стелиана Стоева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Стоян Димитров

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Теодора Димитрова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Филипус Ботес

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Цветина Гърмидолова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Варна

Пета гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“
Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“
Учебен център „Co-Share“

Александър Паскалев

УЦ „Co-Share“, 6. клас

Анелия Илиева

СУ за ХНИ „Константин Преславски“

Божена Кателиева

УЦ „Co-Share“, 11. клас

Виктор Петров

УЦ „Co-Share“, 4. клас

Димитър Маринов

УЦ „Co-Share“, 7. клас

Димитър Фердинандов

УЦ „Co-Share“, 8. клас

Екатерина Стефанова

УЦ „Co-Share“, 10. клас

Ивайла Лечова

СУ за ХНИ „Константин Преславски“, 11. клас

Иво Андреев

УЦ „Co-Share“, 6. клас

Калина Грозева

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, 10. клас

Константин Господинов

СУ за ХНИ „Константин Преславски“, 8. клас

Кристиян Живков

УЦ „Co-Share“, 11. клас

Лора Паскалева

УЦ „Co-Share“, 8. клас

Манол Брегов

УЦ „Co-Share“, 6. клас

Маргарита Марева

УЦ „Co-Share“, 10. клас

Никола Сархачев

УЦ „Co-Share“, 11. клас

Паулина Матеева

СУ за ХНИ „Константин Преславски“, 12. клас

Петър Петров

УЦ „Co-Share“, 10. клас

Станислав Андонов

УЦ „Co-Share“, 6. клас

Велико Търново

Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“

Ванеса Мюл

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 12. клас

Елица Атанасова

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 9. клас

Йоана Петрова

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 11. клас

Калина Стойкова

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 11. клас

Станислава Цветкова

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 10. клас

Цветелина Минова

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 11. клас

Видин

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“

Ивайла Иванова

ГПЧЕ „Йордан Радичков“, 11. клас

Габрово

Георги Пашов

Национална Априловска гимназия, 10. клас

Пламена Коларова

Национална Априловска гимназия, 10. клас

Добрич

Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“

Александрина Янкова

ЧПГ „Райко Цончев“, 12. клас

Валентин Андреев

ЧПГ „Райко Цончев“, 10. клас

Виктория Милева

ЧПГ „Райко Цончев“, 10. клас

Йоана Георгиева

ЧПГ „Райко Цончев“, 12. клас

Калоян Ташев

ЧПГ „Райко Цончев“, 10. клас

Петър Иванов

ЧПГ „Райко Цончев“, 10. клас

Христо Ташев

ЧПГ „Райко Цончев“, 10. клас

Дупница

Профилирана Гимназия „Христо Ботев“

Михаела Стоилова

ПГ „Христо Ботев“, 12. клас

Паола Милушева

ПГ „Христо Ботев“, 12. клас

Кюстендил

Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“

Борис Петров

ЕГ „Д-р Петър Берон“, 9. клас

Габриела Ризова

ЕГ „Д-р Петър Берон“

Джулия Христова

ЕГ „Д-р Петър Берон“, 10. клас

Йоан Христов

ЕГ „Д-р Петър Берон“, 9. клас

Камелия Пешева

ЕГ „Д-р Петър Берон“, 11. клас

Мартина Тасева

ЕГ „Д-р Петър Берон“, 11. клас

Петя Васева

ЕГ „Д-р Петър Берон“, 9. клас

Ловеч

Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф І“

Ванеса Цочева

ПЕГ „Екзарх Йосиф І“, 11. клас

Веселина Цонева

ПЕГ „Екзарх Йосиф І“, 11. клас

Иванеса Илиева

ПЕГ „Екзарх Йосиф І“, 10. клас

Марислава Маринова

ПЕГ „Екзарх Йосиф І“, 12. клас

Никол Захариева

ПЕГ „Екзарх Йосиф І“, 11. клас

Перник

Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“

Калина Огнянова

ГПЧЕ „Симеон Радев“, 11. клас

Огняна Рашкова

ГПЧЕ „Симеон Радев“, 12. клас

Плевен

Национално училище по изкуствата ,,Панайот Пипков“

Паолена Бънджева

НУИ ,,Панайот Пипков“, 11. клас

Пловдив

Езикова гимназия „Иван Вазов“

Виктор Ганов

ЕГ „Иван Вазов“, 12. клас

Виктория Богданова

ЕГ „Иван Вазов“, 9. клас

Георги Илиев

ЕГ „Иван Вазов“, 12. клас

Екатерина Попова

ЕГ „Иван Вазов“, 11. клас

Матео Георгиев

ЕГ „Иван Вазов“, 10. клас

Правец

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“

Валерия Василева

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, 12. клас

Данислав Сотиров

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, 12. клас

Диана Тодорова

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, 11. клас

Ева Ценова

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, 12. клас

Камелия Христова

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, 11. клас

Матей Иванов

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, 12. клас

Разград

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“

Ниляй Османова

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, 12. клас

Русе

Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“
Математическа гимназия „Баба Тонка“

Виктория Димитрова

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, 10. клас

Йоланда Дамянова

МГ „Баба Тонка“, 12. клас

Максим Ангелов

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, 11. клас

Ния Дукатска

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, 11. клас

Силвия Пантилеева

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, 8. клас

Симона Крумова

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, 11. клас

Сливен

Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“

Димитър Господинов

ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, 11. клас

Елина Узунова

ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, 9. клас

Калина Николова

ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, 11. клас

Мария-Магдалена Павлова

ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, 11. клас

София

Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“
Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“
Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

Александра Берова

НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“, 11. клас

Алисия Димитрова

ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 11. клас

Вяра Илиева

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 12. клас

Емил Мирчев

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Ивана Петрова

ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 11. клас

Йоанна Александрова

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 9. клас

Михаела Николова

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Михаела Сотирова

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Нуртен Павлолиева

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Рами Хенауи

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 12. клас

Соня Атанасова

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 10. клас

Силвия Канджичка

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 11. клас

Стара Загора

Средно училище „Максим Горки“

Кристина Атанасова

СУ „Максим Горки“, 10. клас

Троян

Средно училище „Васил Левски“

Виктория Радоева

СУ „Васил Левски“, 12. клас

Габриел Трифонов

СУ „Васил Левски“, 10. клас

Ирена Цветкова

СУ „Васил Левски“, 10. клас

Лидия Ковачева

СУ „Васил Левски“, 12. клас

Николета Попадиева

СУ „Васил Левски“, 12. клас

Райна Райковска

СУ „Васил Левски“, 10. клас

Търговище

Александра Димитрова

Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“, 12. клас

Хасково

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“

Александър Атанасов

ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 9. клас

Мария Краева

ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 12. клас

Цветелина Бобутанова

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, 11. клас

УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА В ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Български неделни училища (БНУ)

Гърция, Солун

Анна Катерина Возики

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 6. клас

Василиос Макроянидис

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 6. клас

Николета Анастасиу

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 7. клас

Одисеас Кукурикос

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 6. клас

Петър Кривчев

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 10. клас

София Афентули

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 8. клас

Испания, Мадрид

Борис Петков

БНУ „Д-р Петър Берон“, (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 6. клас

Виктория Стоянова

БНУ „Бачо Киро“, 10. клас

Даяна Стоянова

БНУ „Бачо Киро“, филиал Алкоркон, 12. клас

Жудит Димитрова

БНУ „Христо Ботев“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Алкала де Енарес, 10. клас

Мартин Обретенов

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 6. клас

Мерджай Асанов

БНУ „Христо Ботев“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Алкала де Енарес, 11. клас

Михаил Йонов

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 4. клас

Нерджай Асанов

БНУ „Христо Ботев“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Алкала де Енарес, 11. клас

Радо Рафаилов

БНУ „Христо Ботев“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Алкала де Енарес, 10. клас

Симеон Дечев

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 6. клас

София Петкова

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 6. клас

Стефани Койчева

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 7. клас

Испания, Ехея де лос Кабайерос

Бойко Борисов

БНУ „Васил Левски“, 2. клас

Гергана Георгиева

БНУ „Васил Левски“, 8. клас

Диана Детелинова

БНУ „Васил Левски“, 5. клас

Исабел Георгиева

БНУ „Васил Левски“, 1. клас

Кръстю Диков

БНУ „Васил Левски“, 7. клас

Петя Детелинова

БНУ „Васил Левски“, 3. клас

Рая Стефанова

БНУ „Васил Левски“, 3. клас

Тихомир Траянов

БНУ „Васил Левски“, 3. клас

Италия

Александра Хамбарлийска

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 6. клас

Валентин Иванов

БНУ „Абагар“ (филиал Нетуно), 10. клас

Дамян Томов

БНУ „Абагар“ (филиал Нетуно), 2. клас

Джорджа Кекки

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 8. клас

Елеонора Руджиеро

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 4. клас

Емма Белчева

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 4. клас

Емма Карли

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 6. клас

Иво Койрушки

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 6. клас

Иво Стефанов

БНУ „Абагар“, 11. клас

Матео Самароне

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 7. клас

Мелани Шишкова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 6. клас

Моника Бориспасова

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 11. клас

Никол Нешев

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 4. клас

Никол Томова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 8. клас

Рикардо Руджиеро

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 7. клас

Селин Халилова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 7. клас

София Босолова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 8. клас

Шанел Халилова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 7. клас

Янис Атанасов

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 10. клас

Италия, Милано

Андреа Карабойчев

Българско училище „Пейо Яворов“, 8. клас

Франческа Пизана

Българско училище „Пейо Яворов“, 5. клас

Италия, Пескара

Ребека Георгиева

БНУ „БулгаринА“, 9. клас

Италия, гр. Салерно

Жанина Гочева

БНУ „Пенчо Славейков“, 9. клас

Ивон Силвестро

БНУ „Пенчо Славейков“, 5. клас

Йордания

Мириам Шехаде

Аман, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, 4. клас

Нанси Архага

Аман, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, 3. клас

Португалия, Лисабон

Камелия Калчева

БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, 7. клас

Словакия, Братислава

Александер Хуцко

Българско средно училище „Христо Ботев“, 11. клас

Виктор Палански

Българско средно училище „Христо Ботев“, 7. клас

Викториа Халускова

Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Виктория Инцзедиова

Българско средно училище „Христо Ботев“, 7. клас

Димана Калудова

Българско средно училище „Христо Ботев“, 7. клас

Доминик Кландух

Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Едоард Лободаш

Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Елишка Търтолова

Българско средно училище „Христо Ботев“, 7. клас

Лаура Якешова

Българско средно училище „Христо Ботев“, 7. клас

Матей Куцки

Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Матей Лакович

Българско средно училище „Христо Ботев“, 7. клас

Терезиа Краковска

Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Терезиа Шпъртова

Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Франция, Страсбург

Александър Соловейчик

Българско училище „Христо Ботев“, 9. клас

Алис Шал

Българско училище „Христо Ботев“, 5. клас

Виктор Шал

Българско училище „Христо Ботев“, 11. клас

Иван Велев

Българско училище „Христо Ботев“, 9. клас

Калоян Събков

Българско училище „Христо Ботев“, 3. клас

ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПОЕЗИЯ) – УЧЕНИЦИ

УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ОТ ЧУЖБИНА

А) Начален и прогимназиален етап на обучение (1-7 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Александър Паскалев

България, гр. Варна, УЦ „Co-Share“, 6. клас

Поезия

Превод от руски на български

ВТОРО МЯСТО Не се присъжда

ТРЕТО МЯСТОНе се присъжда

Б) Гимназиален етап на обучение (8-12 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Йоланда Дамянова

България, гр. Русе, МГ „Баба Тонка“, 12. клас

Поезия

Превод от английски на български

2

Лидия Ковачева

  1. България, гр. Троян, СУ „Васил Левски“, 12. клас

Поезия

Превод от испански на български

3

Моника Бориспасова

Италия, гр. Ладисполи (Рим), БНУ „Абагар“, 12. клас

Поезия

Превод от италиански на български

4

Алисия Димитрова

България, гр. София, ЧЕСУ„Дорис Тенеди“, 11. клас

Поезия

Превод от немски на български

5

Димитър Фердинандов

България, гр. Варна, УЦ „Co-Share“, 8. клас

Поезия

Превод от руски на български


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Калина Николова,

България, гр. Сливен, ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, 11. клас

Поезия

Превод от английски на български

2

Паола Милушева

България, гр. Дупница, Профилирана гимназия „Христо Ботев“, 12. клас

Поезия

Превод от английски на български

3

Мария-Магдалена Павлова

България, гр. Сливен, ЕГ „Захарий Стоянов“, 11. клас

Поезия

Превод от испански на български

4

Екатерина Стефанова

България, Варна, „Co-Share“, 10. клас

Поезия

Превод от италиански на български

5

Ивана Петрова

България, гр. София, ЧЕСУ„Дорис Тенеди“, 11. клас

Поезия

Превод от немски на български

6

Станислава Цветкова

България, гр. Велико Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 10. клас

Поезия

Превод от руски на български


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Васил Василев

България, гр. Бургас, НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Поезия

Превод от английски на български

2

Кристиян Живков

България, гр. Варна, „Co-Share“, 11. клас

Поезия

Превод от английски на български

3

Йоанна Александрова

България, гр. София, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 9. клас

Поезия

Превод от немски на български

4

Ева Ценова

България, гр. Правец, ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, 12. клас

Поезия

Превод от руски на български

5

Калина Огнянова

България, гр. Перник, ГПЧЕ „Симеон Радев“, 11. клас

Поезия

Превод от френски на български

ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПОЕЗИЯ) – СТУДЕНТИ

СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Преслав Цанов

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Тюркология“, 3. курс

Поезия

 Превод от азербайджански на български

2

Ипек Изедин

България, ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност „Английска филология“, 3. курс

Поезия

 Превод от азербайджански на български

3

Мариела Атанасова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международен туризъм“, 3. курс

Поезия

 Превод от арабски на български

4

Симеон Бояджиев

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с английски и немски език)“, 2. курс

Поезия

Превод от английски на български

5

Елени Манова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „Преводач – редактор“, 1. курс

Поезия

Превод от гръцки на български

6

Русанка Бонева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 4. курс

Поезия

Превод от испански на български

7

Ванесса Терзиева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Китаистика“, 3. курс

Поезия

Превод от китайски на български

8

Калина Гергинова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Китаистика“, 3. курс

Поезия

Превод от китайски на български

9

Цветелина Дончева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 3. курс

Поезия

Превод от корейски на български

10

Стефанка Василева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)“, 1. курс

Поезия

Превод от немски на български

11

Атанас Добрев

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, програма „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“

Поезия

Превод от нидерландски на български

12

Цвети Герчова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 4. курс

Поезия

Превод от полски на български

13

Добрин Христов

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 1. курс

Поезия

Превод от японски на български

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Сава-Калина Ангелова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с френски и арабски език) и международни отношения“, 4. курс

Поезия

Превод от английски на български

2

Елица Миленкова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Лингвистика с бизнес администрация“, 1. курс

Поезия

Превод от английски на български

3

Даринка Дюкенджиева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология със славянски или балкански език“, 1. курс

Поезия

Превод от гръцки на български

4

Александра Младенова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Испанска филология“, 1. курс

Поезия

Превод от испански на български

5

Габриела Ангелова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 3. курс

Поезия

Превод от китайски на български

6

Михаела Сусанова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 3. курс

Поезия

Превод от корейски на български

7

Галина Васева

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Български език и немски език“, 3. курс

Поезия

Превод от немски на български

8

Евгения Генева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 4. курс

Поезия

Превод от полски на български

9

Ива Петрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 4. курс

Поезия

Превод от румънски на български

10

Алексия Атанасова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 2. курс

Поезия

Превод от японски на български

ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Ипек Изедин

България, ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност „Английска филология“, 3. курс

Поезия

Превод от английски на български

2

Светла Трингалова

България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Педагогика на обучението по български език и гръцки език“, 3. курс

Поезия

Превод от гръцки на български

3

Теодора Димитрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Транслатология със славянски или балкански език“, 1. курс

Поезия

Превод от гръцки на български

4

Анна Нацариду

България, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „Преводач-редактор“, 1. курс

Поезия

Превод от гръцки на български

5

Мартина Петрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международен туризъм“, 3. курс

Поезия

Превод от испански на български

6

Дарина Гъркова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Китаистика“, 3. курс

Поезия

Превод от немски на български

7

Михаела Тимофеева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 3. курс

Поезия

Превод от полски на български

8

Милена Тодорова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Славистика“ 3. курс

Поезия

Превод от сръбски на български

9

Сава-Калина Ангелова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с френски и арабски език) и международни отношения“, 4. курс

Поезия

Превод от френски на български

10.

Йоанна Христова (Варна, УЦ „Co-Share“)

България, ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност „Графичен дизайн“, 2. курс

Поезия

Превод от френски на български

11.

Ани Георгиева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 3. курс

Поезия

Превод от японски на български

ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПРОЗА) – УЧЕНИЦИ

УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ОТ ЧУЖБИНА

А) Начален и прогимназиален етап на обучение (1-7 клас)

ПЪРВО МЯСТО – Не се присъжда

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Димитър Маринов

България, гр. Варна, УЦ „Co-Share“, 7. клас

Проза

Превод от английски на български

2

Виктор Палански

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 7. клас

Проза

Превод от словашки на български

ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Станислав Андонов

България, гр. Варна, УЦ „Co-Share“, 6. клас

Проза

Превод от английски на български

Б) Гимназиален етап на обучение (8-12 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Йоана Георгиева

България, гр. Добрич, ЧПГТП „Райко Цончев“, 12. клас

Проза

Превод от испански на български

2

Екатерина Попова

България, гр. Пловдив, ЕГ „Иван Вазов“, 11. клас

Проза

Превод от италиански на български

3

Миляуша Валиева

България, гр. Бургас, ПГЧЕ „Васил Левски“, 12. клас

Проза

Превод от немски на български

4

Екатерина Попова

България, гр. Пловдив, ЕГ „Иван Вазов“, 11. клас

Проза

Превод от руски на български

5

Валентин Андреев

България, гр. Добрич, ЧПГТП „Райко Цончев“, 10. клас

Проза

Превод от френски на български

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Александра Берова

България, гр. София, Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“, 11. клас

Проза

Превод от английски на български

2

Александрина Янкова

България, гр. Добрич, ЧПГТП „Райко Цончев“, 12. клас

Проза

Превод от испански на български

3

Валентин Андреев

България, гр. Добрич, ЧПГТП „Райко Цончев“, 10. клас

Проза

Превод от италиански на български

4

Мария Йовчева

България, гр. София, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 9. клас

Проза

Превод от немски на български

5

Пламена Коларова

България, гр. Габрово, Национална Априловска Гимназия, 10. клас

Проза

Превод от руски на български

6

Маргарита Марева

България, гр. Варна, УЦ „Co-Share“, 10. клас

Проза

Превод от френски на български

ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Йоан Христов

България, гр. Кюстендил, ЕГ „Д-р Петър Берон“, 9. клас

Проза

Превод от английски на български

2

Виктор Ганов

България, гр. Пловдив, ЕГ „Пловдив“, 12. клас

Проза

Превод от английски на български

3

Миляуша Валиева

България, гр. Бургас, ПГЧЕ „Васил Левски“, 12. клас

Проза

Превод от арабски на български

4

Матео Георгиев

България, гр. Пловдив, ЕГ „Иван Вазов“, 10. клас

Проза

Превод от италиански на български

5

Никола Сархачев

България, гр. Варна, „Co-Share“, 11. клас

Проза

Превод от немски на български

6

Мариела Калушева

България, гр. Бургас, ПГЧЕ „Васил Левски“, 12. клас

Проза

Превод от руски на български

7

Станислава Цветкова

България, гр. Велико Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 10. клас

Проза

Превод от руски на български

ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПРОЗА) – СТУДЕНТИ

СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Мелиса Рамадан

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Тюркология“, 3. курс

Проза

Превод от азербайджански на български

2

Симеон Бояджиев

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с английски и немски език)“, 2. курс

Проза

Превод от английски на български

3

Мариела Атанасова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международен туризъм“, 3. курс

Проза

Превод от арабски на български

4

Стефанка Василева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)“, 1. курс

Проза

Превод от гръцки на български

5

Русанка Бонева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 4. курс

Проза

Превод от испански на български

6

Йордан Стоянов

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, специалност „Приложна лингвистика (с английски и италиански език) и международен туризъм“, 3. курс

Проза

Превод от италиански на български

7

Вергиния Петрова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Кореистика“, 3. курс

Проза

Превод от корейски на български

8

Русанка Бонева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 4. курс

Проза

Превод от немски на български

9

Антоанета Стойчева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „Приложна лингвистика“

Проза

Превод от португалски на български

10

Йозлем Шабанова

България, ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност „Приложна лингвистика (английски език и руски език)“, 3. курс

Проза

Превод от руски на български

11

Десислава Венева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Англицистика“, 1. курс

Проза

Превод от френски на български

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Александра Герджикова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Дигитална култура“, 1. курс

Проза

Превод от английски на български

2

Гергана Николова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Български и новогръцки език“, 3. курс

Проза

Превод от гръцки на български

3

Даринка Дюкенджиева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология със славянски или балкански език“, 1. курс

Проза

Превод от гръцки на български

4

Сава-Калина Ангелова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с френски и арабски език) и международни отношения“, 4. курс

Проза

Превод от испански на български

5

Михаела Първанова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Китаистика“, 3. курс

Проза

Превод от китайски на български

6

Никол Якимова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Китаистика“, 3. курс

Проза

Превод от китайски на български

7

Михаела Сусанова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 3. курс

Проза

Превод от корейски на български

8

Анелия Савова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 4. курс

Проза

Превод от немски на български

9

Евгения Генева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 4. курс

Проза

Превод от полски на български

10

Жулиана Желева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Полска филология“, 4. курс

Проза

Превод от полски на български

11

Женина Славова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Португалска филология“, 1. курс

Проза

Превод от португалски на български

12

Ива Петрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 4. курс

Проза

Превод от румънски на български

13

Зийнеб Ахмед

България, ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност „Приложна лингвистика (английски език и руски език)“, 3. курс

Проза

Превод от руски на български

14

Милена Тодорова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Славистика“ 3. курс

Проза

Превод от сръбски на български

15

Александър Милчев

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Философия“, 1. курс

Проза

Превод от френски на български

16

Ани Георгиева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 3. курс

Проза

Превод от японски на български

ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Преслав Иванов

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Английска филология“, 3. курс

Проза

Превод от английски на български

2

Спасимир Карамфилов

България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, магистърска програма „Превод – гръцки език“

Проза

Превод от гръцки на български

3

Теодора Димитрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология със славянски или балкански език“, 1. курс

Проза

Превод от гръцки на български

4

Ванесса Терзиева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Китаистика“, 3. курс

Проза

Превод от китайски на български

5

Теодора Цончева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Китаистика“, 2./3. курс

Проза

Превод от китайски на български

6

Виктория Обретенова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Приложна лингвистика (немски с испански език)“, 4. курс

Проза

Превод от немски на български

7

Ивана Рогожарова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 3. курс

Проза

Превод от полски на български

8

София Дарелова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с френски и немски език) и международни отношения“, 3. курс

Проза

Превод от полски на български

9

Цвети Герчова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 4. курс

Проза

Превод от полски на български

10

Десислава Венева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Англицистика“, 1. курс

Проза

Превод от португалски на български

11

Сава-Калина Ангелова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с френски и арабски език) и международни отношения“, 4. курс

Проза

Превод от френски на български

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (ПОЕЗИЯ) – УЧЕНИЦИ

УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ОТ ЧУЖБИНА

А) Начален и прогимназиален етап на обучение (1-7 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Нанси Архага

Йордания, гр. Аман, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, 3. клас

Поезия

Превод от български на арабски

2

Василиос Макроянидис

Гърция, гр. Солун, БНУ „Св. Вмчк Георги Зограф“, 6. клас

Поезия

Превод от български на гръцки

3

Диана Детелинова

Испания, гр. Ехея де лос Кабайерос, БНУ „Васил Левски“, 5. клас

Поезия

Превод от български на испански

4

Дамян Томов

Италия, гр. Рим, БНУ „Абагар“, 2. клас

Поезия

Превод от български на италиански

5

Камелия Калчева

Португалия, гр. Лисабон, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, 7. клас

Поезия

Превод от български на португалски

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Терезия Шпъртова

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 5. клас

Поезия

Превод от български на словашки

2

Алис Шал

Франция, гр. Страсбург, Българско училище „Христо Ботев“, 5. клас

Поезия

Превод от български на френски


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Мириам Шехаде

Йордания, гр. Аман, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, 4. клас

Поезия

Превод от български на арабски

2

Анна Катерина Возики

Гърция, гр. Солун, БНУ „Св. Вмчк Георги Зограф“, 6. клас

Поезия

Превод от български на гръцки

3

Димана Калудова

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 7. клас

Поезия

Превод от български на словашки

Б) Гимназиален етап на обучение (8-12 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Виктория Стоянова

Испания, гр. Мадрид, БНУ „Бачо Киро“, 10. клас

Поезия

Превод от български на испански

2

Александер Хуцко

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 11. клас

Поезия

Превод от български на словашки

3

Моника Бориспасова

Италия, гр. Ладисполи (Рим), БНУ „Абагар“, 12. клас

Поезия

Превод от български на италиански

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Мерджай Асанов

Испания, гр. Мадрид, БНУ „Христо Ботев“, Алкала де Енарес, 11. клас

Поезия

Превод от български на испански

2

Виктор Шал

Франция, гр. Страсбург, Българско училище „Христо Ботев“, 11. клас

Поезия

Превод от български на френски

ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Александър Соловейчик

Франция, гр. Страсбург, Българско училище „Христо Ботев“, 9. клас

Поезия

Превод от български на френски

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (ПОЕЗИЯ) – СТУДЕНТИ

СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Виктор Момчилов

Испания, гр. Палма де Майорка, „Университет на Балеарските Острови“, специалност „Английска филология“, 4. курс

Поезия

Превод от български на испански

2

Уан Дзюнпин

Китай, гр. Пекин, Пекински университет за чужди езици, магистърска програма „Европейски езиции и литература“, 2. курс

Поезия

Превод от български на китайски

3

Оливия Добел

Полша, гр. Краков, Ягелонски университет, специалност „Българска филология“, 3. курс

Поезия

Превод от български на полски

4

Яна Попович

Сърбия, гр. Белград, Белградски университет, Филологически факултет, „Българска филология“, 1. курс

Поезия

Превод от български на сръбски

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Николета Аго

Гърция, гр. Комотини, Тракийски университет „Демокрит“, Департамент за езици филологии и култури на черноморските страни, специалност „Български език и литература“

Поезия

Превод от български на гръцки

2

Лукаш Вацлавек, Зофия Кренц, Катажина Мартиняк, Рафал Мровински, Катажина Шибисти

Полша, гр. Варшава, Варшавски университет, специалност „Българистика“, 4. курс

Поезия

Превод от български на полски

3

Константин Лукашук

Русия, Московски държавен лингвистичен университет, специалност „Лингвистика“, 3. курс

Поезия

Превод от български на руски

4

Мате Радач

Унгария, гр. Будапеща, Университет „Лоранд Етвьош“, специалност „Славистика“, 2. курс

Поезия

Превод от български на унгарски

5

Магдалена Срук

Хърватия, Университет в Загреб, Философски факултет, „Южнославянски езици и литератури“

Поезия

Превод от български на хърватски

ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Дафни Полихронаки

Гърция, гр. Солун, Солунски университет „Македония“, специалност „Балкански, славянски и ориенталски науки“, 4. курс

Поезия

Превод от български на гръцки

2

Якуб Гиершал

Полша, гр. Познан, Университет „Адам Мицкевич“, магистърска програма „Славистика“, 1. курс

Поезия

Превод от български на полски

3

Кристиян Гал

Унгария, гр. Будапеща, Университет „Лоранд Етвьош“, специалност „Славистика (руски и български език)“, 1. курс

Поезия

Превод от български на унгарски

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (ПРОЗА) – УЧЕНИЦИ

УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ОТ ЧУЖБИНА

А) Начален и прогимназиален етап на обучение (1-7 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Одисеас Кукурикос

Гърция, гр. Солун, БНУ „Св. Вмчк Георги Зограф“, 6. клас

Проза

Превод от български на гръцки

2

Камелия Калчева

Португалия, гр. Лисабон, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, 7. клас

Проза

Превод от български на португалски

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Лаура Якешова

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 7. клас

Проза

Превод от български на словашки

ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Николета Анастасиу

Гърция, гр. Солун, БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 7. клас

Проза

Превод от български на гръцки

Б) Гимназиален етап на обучение (8-12 клас)

ПЪРВО МЯСТО – Не се присъжда

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

София Афентули

Гърция, гр. Солун, БНУ „Св. Вмчк Георги Зограф“, 8. клас

Проза

Превод от български на гръцки

ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Моника Бориспасова

Италия, гр. Ладисполи (Рим), БНУ „Абагар“, 12. клас

Проза

Превод от български на италиански

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (ПРОЗА) – СТУДЕНТИ

СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Фарида Есилбейова

Азербайджан, гр. Баку, Бакински славянски университет, Факултет „Превод“, 2. курс

Проза

Превод от български на азербайджански

2

Николета Аго

Гърция, гр. Комотини, Тракийски университет „Демокрит“, Департамент за езици филологии и култури на черноморските страни, специалност „Български език и литература“

Проза

Превод от български на гръцки

3

Дафни Полихронаки

Гърция, гр. Солун, Солунски университет „Македония“, специалност „Балкански, славянски и ориенталски науки“, 4. курс

Проза

Превод от български на гръцки

4

Нели Михайлова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 3. курс

Проза

Превод от български на английски

5

Анна Стошьо

Полша, гр. Лодз, Лодзки университет, магистърска програма „Славянска филология“, 2. курс

Проза

Превод от български на полски

6

Катажина Шибисти

Полша, гр. Варшава, Варшавски университет, магистърска програма „Българистика“, 1. курс

Проза

Превод от български на полски

7

Арати Пумангалату

Португалия, гр. Лисабон, Нов лисабонски университет, специалност „Клетъчна и молекулярна биология“, 1. курс

Проза

Превод от български на португалски

8

Витор Патиньо

Португалия, гр. Лисабон, Лисабонски университет, Факултет по хуманитаристика, Център по славянски езици и култура, Лекторат по български език и култура

Проза

Превод от български на португалски

9

Арина Кисельова

Русия, гр. Санкт Петербург, Санктпетербургски държавен университет, специалност „Българска филология“, 3. курс

Проза

Превод от български на руски

10

Юлия Мекиш

Унгария, гр. Будапеща, Университет „Лоранд Етвьош“, специалност „Славистика (руски и български език)“, 2. курс

Проза

Превод от български на унгарски

11

Мелиса Холинка

Хърватия, Университет в Загреб, специалност „Славянска филология (сръбски, български и чешки език)“, 2. курс

Проза

Превод от български на хърватски

ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Катя Богданова

България, ШУ „Епископ Константин Преславски“, магистърска програма „Лингвистика и превод“, 1. курс

Проза

Превод от български на английски

2

Юлия Пилат

Полша, гр. Лодз, Лодзки университет, магистърска програма „Славянска филология“, 1. курс

Проза

Превод от български на полски

3

Вероника Доценко

Русия, гр. Москва, Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, магистърска програма „Филология“, 2. курс

Проза

Превод от български на руски

4

Екатерина Свечникова

Русия, гр. Самара, Национален изследователски университет „Академик С. П. Корольов“, специалност „Отечествена филология (руски език и литература)“, 4. курс

Проза

Превод от български на руски

5

Петра Рохманова

Словакия, гр. Братислава, Университет „Коменски“, специалност „Писмен и устен превод“, 2. курс

Проза

Превод от български на словашки

6

Анастазия Дрчелич

Сърбия, Белградски университет, специалност „Български език, литература и култура“, 4. курс

Проза

Превод от български на сръбски

7

Никола Спасенич

Сърбия, Белградски университет, специалност „Българска филология“, 4. курс

Проза

Превод от български на сръбски

8

Магдалена Срук

Хърватия, Университет в Загреб, Философски факултет, „Южнославянски езици и литератури“

Проза

Превод от български на хърватски

ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Диляна Стойчева

Шотландия, Университет „Стратклайд“, специалност „Аналитична и съдебномедицинска химия“, 4. курс

Проза

Превод от български на английски

2

Исидора Самара

Гърция, гр. Солун, Солунски университет „Македония“, Департамент по балкански, славянски и ориенталски науки, 4. курс

Проза

Превод от български на гръцки

3

Алессандро Таляро

Италия, Болонски университет „Alma Mater Studiorum – Università di Bologna“, Съвременни езици и езикознание, Language Society and Communication (Съвременни езици за комуникация и международно сътрудничество)

Проза

Превод от български на италиански

4

Лилия Троанска     

Германия, Кьолнски университет, специалност „Славистика“

Проза

Превод от български на немски

5

Екатерина Ламбева

България, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 1. курс

Проза

Превод от български на руски

6

Мелиса Холинка

Хърватия, Университет в Загреб, специалност „Славянска филология (сръбски, български и чешки език)“, 2. курс

Проза

Превод от български на сръбски

7

Мате Бубрик

Унгария, гр. Будапеща, Университет „Лоранд Етвьош“, специалност „Славистика (полски и български език)“, 1. курс

Проза

Превод от български на унгарски

8

Теа Якунич (Tea Jakunic)

Хърватия, гр. Загреб, Университет в Загреб, Философски факултет, специалност „Южнославянски езици и литератури“, 3. курс

Проза

Превод от български на хърватски

КОЛЕКТИВНИ ОТЛИЧИЯ

Колективното отличие се присъжда на училища и университети (факултети), които са представени от голям брой участници в конкурса.

УЧИЛИЩА

Училище, град, държава

Номинация за

активно участие в конкурса

България, гр. Бургас

Немска езикова гимназия „Гьоте“

42 ученици

Италия, филиал гр. Рим, Ладисполи и Нетуно

Българско неделно училище ,,Абагар“

18 ученици

България, гр. Варна

Учебен център „Co-Share“

14 ученици

Словакия, гр. Братислава

Българско средно училище „Христо Ботев“

13 ученици

Испания, Български неделни училища към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.

10 ученици

България, гр. София

Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

9 ученици

Испания, гр. Ехея де лос Кабайерос

Българско неделно училище „Васил Левски“

8 ученици

България, гр. Добрич

Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“

7 ученици

България, гр. Кюстендил

Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“

7 ученици

България, гр. Велико Търново

Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“

6 ученици

България, гр. Троян

Средно училище „Васил Левски“

6 ученици

Гърция, гр. Солун

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“

6 ученици

България, гр. Правец

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“

6 ученици

Франция, гр. Страсбург

Българско училище „Христо Ботев“

5 ученици

България, гр. Русе

Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“

5 ученици

България, гр. Ловеч

Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф І“

5 ученици

България, гр. Пловдив

Езикова гимназия „Иван Вазов“

5 ученици

УНИВЕРСИТЕТИ

Университет, град, държава факултет/институт/департамент/катедра

Номинация за

активно участие в конкурса

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет

40 участници (от общо 43)

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет

23 участници

България, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии

15 участници (от общо 30)

България, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

12 участници

Унгария, Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ)

9 участници

Полша, гр. Варшава, Варшавски университет

6 участници

Полша, гр. Лодз, Лодзки университет

6 участници

България, ШУ „Еп. Константин Преславски“

5 участници

Германия, гр. Кьолн, Кьолнски университет

5 участници

Сърбия, Белградски университет, Филологически факултет

5 участници

ГРАМОТИ „СМЕЛО НАПРЕД!“

Грамотата „Смело напред!“ се издава за текстове, останали извън класирането, но с добри преводачески решения. Тя отличава потенциала, показан в преводната интерпретация и цели да мотивира учениците и студентите да се справят още по-успешно при следващото си участие.

УЧЕНИЦИ

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1

Николета Анастасиу

Гърция, гр. Солун, БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 7. клас

Превод на поезия,

от български на гръцки език

2

Петър Кривчев

Гърция, гр. Солун, БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 10. клас

Превод на поезия,

от български на гръцки език

3

Кристина Атанасова

България, гр. Стара Загора, СУ „Максим Горки“, 10. клас

Превод на поезия,

от български на китайски език

4

Виктория Инцзедиова

Словакия, гр. Братислава, Българско средно училище „Христо Ботев“, 7. клас

Превод на проза,

от словашки на български език

5

Виктория Халускова

Словакия, гр. Братислава, Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Превод на поезия,

от български на словашки език

6

Доминик Кландух

Словакия, гр. Братислава, Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Превод на поезия,

от български на словашки език

7

Едоард Лободаш

Словакия, гр. Братислава, Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Превод на поезия,

от български на словашки език

8

Елишка Търтолова

Словакия, гр. Братислава, Българско средно училище „Христо Ботев“, 7. клас

Превод на проза,

от български на словашки език

9

Матей Куцки

Словакия, гр. Братислава, Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Превод на поезия,

от български на словашки език

10

Терезия Краковска

Словакия, гр. Братислава, Българско средно училище „Христо Ботев“, 5. клас

Превод на поезия,

от български на словашки език

От чужд език на български език

1

Камелия Пешева

България, гр. Кюстендил, ЕГ „Д-р Петър Берон“, 11. клас

Превод на поезия,

от английски на български език

2

Василена Петелска

България, гр. Бургас, НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Превод на поезия,

от английски на български език

3

Манол Брегов

България, гр. Варна, УЦ „Co-Share“, 6. клас

Превод на проза,

от английски на български език

4

Джулия Христова

България, гр. Кюстендил, ЕГ „Д-р Петър Берон“, 10. клас

Превод на проза,

от английски на български език

5

Йоланда Дамянова

България, гр. Русе, МГ „Баба Тонка“, 12. клас

Превод на проза,

от английски на български език

6

Петя Васева

България, гр. Кюстендил, ЕГ Д-р Петър Берон, 9. клас

Превод на проза,

от английски на български език

7

Калина Стойкова

България, гр. Велико Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 11. клас

Превод на проза,

от английски на български език

8

Рами Хенауи

България, гр. София, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 12. клас

Превод на проза,

от испански на български език

9

Валентин Андреев

България, гр. Добрич, ЧПГТП „Райко Цончев“, 10. клас

Превод на проза,

от испански на български език

10

Данислав Сотиров

България, гр. Правец, ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, 12. клас

Превод на поезия,

от руски на български език

11

Огняна Рашкова

България, гр. Перник, Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“, 12. клас

Превод на проза,

от френски на български език

12

Паулина Матеева

България, гр. Варна, СУ за ХНИ „Константин Преславски“, 12. клас

Превод на проза,

от японски на български език

СТУДЕНТИ

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1

Гюнай Набиева

Азербайджан, гр. Баку, Бакински славянски университет, Факултет „Регионознание (Балкански държави)“, 1. курс

Превод на проза,

от български на азербайджански език

2

Джан Дзядзюн

Китай, гр. Пекин, Втори пекински университет за чужди езици, 171 к.

Превод на поезия,

от български на китайски език

3

Джан Жуейчън

Китай, гр. Пекин, Втори пекински университет за чужди езици, 171 к.

Превод на поезия,

от български на китайски език

4

Стела Чобану

Румъния, гр. Букурещ, Букурещки университет, „Филология“, 2. курс

Превод на проза,

от български на румънски език

5

Виктория Черничко

Унгария, гр. Будапеща, Университет „Лоранд Етвьош“, специалност „Славистика“, 1. курс

Превод на поезия,

от български на унгарски език

6

Вилмош Баги

Унгария, гр. Будапеща, Университет „Лоранд Етвьош“, специалност „Славистика“, 1. курс

Превод на поезия,

от български на унгарски език

7

Шандор Янчик

Унгария, гр. Будапеща, Университет „Лоранд Етвьош“, специалност „Славистика“, 1. курс

Превод на поезия,

от български на унгарски език

8

Илдико Билак

Унгария, гр. Будапеща, Университет „Лоранд Етвьош“, специалност „Славистика“, 1. курс

Превод на проза,

от български на унгарски език

9

Доротя Арваи

Унгария, гр. Будапеща, Университет „Лоранд Етвьош“, специалност „Славистика“, 1. курс

Превод на проза,

от български на унгарски език

От чужд език на български език

1

Йордан Стоянов

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с английски и италиански език) и международен туризъм“, 3. курс

Превод на проза,

от английски на български език

2

Анна-Мария Андреева (УЦ „Co-Share“)

България, НСА „Васил Левски“, специалност „Кинезитерапия“, 2. курс

Превод на поезия,

от английски на български език

3

Александра Павлова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Новогръцка филология“, 2. курс

Превод на поезия,

от гръцки на български език

4

Ани Георгиева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност 3. курс

Превод на поезия,

от гръцки на български език

5

Елени Манова

България, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Преводач – редактор“, 1. курс

Превод на проза,

Превод от гръцки на български

6

Нанси Димитрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност

Превод на поезия,

от гръцки на български език

7

Силвия Драгинова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Български и новогръцки език“, 3. курс

Превод на поезия,

от гръцки на български език

8

Симеон Симеонов

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 2. курс

Превод на поезия и проза,

от гръцки на български език

9

Йоана Евгениева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 3. курс

Превод на поезия,

от китайски на български език

10

Елица Василева

Нидерландия, гр. Ротердам, Университет „Еразъм“, специалност „Международна бизнес администрация“, 1. курс

Превод на поезия,

от нидерландски на български език

11

Йоан Славков

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 3. курс

Превод на поезия,

от полски на български език

12

Валентина Златева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Балканистика“, 2. курс

Превод на поезия,

от румънски на български език

13

Александра Герджикова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Дигитална култура“, 1. курс

Превод на поезия,

от руски на български език

14

Белослава Димова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с английски и руски език)“, 4. курс

Превод на поезия,

от руски на български език

15

Анелия Савова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 4. курс

Превод на проза,

от френски на български език

16

София Дарелова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (с френски и немски език) и международни отношения“, 3. курс

Превод на поезия,

от френски на български език

17

Атанас Добрев

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, програма „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“

Превод на поезия,

от френски на български език

СПОДЕЛИ В