Скръбна вест

СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбоко прискърбие съобщаваме,
че на 1 май 2023 г. ни напусна

доц. д-р Йордан Алексиев
(1941 – 2023)


Доц. д-р Йордан Алексиев бе дългогодишен изследовател на средновековния Търновград и на редица паметници от периода на Второто българско царство в околностите на средновековната столица. След дипломирането си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1966 г. Йордан Алексиев свързва професионалния си път като археолог с историческата столица на България в продължение на близо 50 години. Неговата всеотдайна и прецизна работа на терена и в кабинетното изследване е посветена на проучванията на крепостите на Царевец и Трапезица, крепостта Раховец, Стария Преображенски манастир и много други. Едно от най-значимите негови открития е средновековния манастир в крепостта на хълма Трапезица, където се били положени и пазени мощите на св. Йоан Рилски в продължение на два века. Трайна следа и принос в развитието на Националния археологически институт остави неговата дейност като ръководител на Филиала на НАИМ във Велико Търново за повече от 20 години.

С присъщата си отзивчивост и добронамереност доц. Йордан Алексиев предаде своя опит и ерудиция на студентите-археолози във Великотърновския университет, пред които години наред представяше своите лекции по археология на българските земи през ХV-ХVІІ в. и специализирани курсове, посветени на различни аспекти от материалната култура на Второто българско царство. Сърдечните колегиални отношения на доц. Йордан Алексиев с преподавателите го превърнаха през годините в един от най-уважаваните участници в научните форуми, организирани от нашия Исторически факултет и негов верен приятел.

С тези думи на почит се сбогуваме с човека Йордан Алексиев, но стореното и написаното от археолога Йордан Алексиев ще остане в паметта на днешните и утрешни изследователи на царстващия град Търнов!


от колегите и приятелите
от Историческия факултет
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В