Пета научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието"

На 28 и 29 април 2023 г. Педагогически колеж - Плевен проведе своята пета по ред научно-практическа конференция на тема „Актуални политики и практики в образованието“, която тази година е под мотото „Иновативни подходи и модели“.

Научният форум привлече интереса на много университетски преподаватели, директори и учители на образователни институции, докторанти и студенти от цяла България. Над 160 бяха участниците, които се включиха в конференцията с доклади и презентации, представящи различни гледни точки по темата за образователните иновации, както и добри практики, свързани с прилагането на иновативни подходи и модели във висшето, училищното и предучилищното образование.

В рамките на конференцията бяха изнесени два пленарни доклада. Проф. д-р Галин Цоков, директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, представи пред многобройната аудитория темата „Образователните иновации в хибридното училище“, а проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ изнесе другия пленарен доклад, чиято тема бе „Пресечни точки на иновациите в предучилищното, училищното и висшето педагогическо образование“.

В научния форум взеха участие и представители на Министерството на образованието и науката. Наталия Михалевска – директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ и ръководител на Национална програма „Иновации в действие“, говори пред участниците в научно-практическата конференция за политиките на МОН в областта на образователните иновации и перспективите за тяхното развитие. Ваня Георгиева – експерт в МОН, отговарящ за предучилищното образование, участва в представянето на практики, свързани с прилагане на иновативни програмни системи в детските градини.

СПОДЕЛИ В