Великотърновският отбор „Боляри“ взе второ място в VIII Български географски фестивал

В рамките на VIII Български географски фестивал великотърновският отбор „Боляри“ взе участие в студентско географско състезание (географски куиз) в конкуренция със седем други отбори от страната. Успешно завоюва почетното второ място. Участниците в отбора са възпитаници на катедра „География“ към Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Куизът се състоя в 4 рунда, включващи както въпроси от географски характер, така и въпроси, показващи общата култура на участниците.

Географският фестивал е ежегодно събитие и тази година бе проведен в гр. София в периода от 22 до 23.04.2023 г. Домакин е Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Фестивалът е част от събитията, посветени на 60-годишнината на Факултета. Сребърната купа беше връчена на отбора лично от декана проф. д-р Климент Найденов.

СПОДЕЛИ В