Великотърновският университет бе домакин на Третата международна седмица по програма Еразъм+ „Партньорства за бъдещо сътрудничество“От 24. до 28. април 2023 г. във ВТУ се проведе третата международна седмица по програма Еразъм+ „Партньорства за бъдещо сътрудничество“. Участие взеха 39 участника от 12 държави и 3 континента – преподаватели и административен персонал от университети в Румъния, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Египет, Полша, Латвия, Германия, Испания, Косово, Португалия и Индонезия.

Седмицата е посветена на споделяне на добри практики и обмяна на опит в реализирането на новите дейности по програма Еразъм+ за студенти и преподаватели.

Програмата включи представяне на университетите на участниците, лекция за „Новите подходи на интеркултурната комуникация“. Също така част от участниците изнесоха лекции пред студенти от Филологически, Философски и Юридически факултети.

Представени бяха успешни партньорски проекти на ВТУ, реализирани в сътрудничество с международни партньорства по програма Еразъм+ през изминалата година на Стопански факултет „BOT обучението като съвременен метод на преподаване на генерация Z” и „EntreAction: Иновативен подход от казус към видеоразказ в обучението по предприемачество”, както и Еразъм+ смесени интензивни програми на Педагогическия и Стопански факултети.

В програмата беше включено посещение на Царевец, което бе осъществено с любезното съдействие на Община Велико Търново, както и посещение на гр. Трявна.

Получиха се отлични отзиви от участниците, които намираме обобщени в изказването на проф. Мехмед Емин Байназоглу от Тракийския университет в Одрин:

Dear Daniela, Milena, Ivelina, Silviya and all other great members of the organizing committee of 3rd IW in UVT.

I wanted to take a moment to express my sincere appreciation for all the hard work and dedication you put into making this event a huge success. Your efforts to bring together participants from around the world and create a platform for cross-cultural exchange were truly remarkable.

Throughout the week, I was constantly amazed by the level of organization and attention to detail that went into every aspect of the event as you did last year. From the thought-provoking presentations to the engaging cultural activities, every moment was carefully planned and executed with precision.

As a participant, I felt welcomed and supported every step of the way, and I am grateful for the opportunity to have been a part of this incredible experience once again. I know that none of this would have been possible without your tireless commitment and passion, and I am truly in awe of all that you accomplished.

Once again, thank you from the bottom of my heart for all that you do. You are an inspiration to us all, and I am honored to have had the chance to come up with such a talented and dedicated team.

With deepest appreciation and warm regards,                              

Mehmet Emin BAYNAZOGLU, Ph. D. Trakya University

СПОДЕЛИ В