Скръбна вест

СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 5 април 2023 г. ни напусна

доц. д-р Маргарита Деянова-Ваклинова
(1939 – 2023)


Доц. д-р Маргарита Тодорова Деянова-Ваклинова бе един от най-значимите български археолози в последното столетие. В своя дългогодишен път на Изследовател и Учител тя бе пример за всеотдайност и професионализъм, който предизвикваше уважение сред колегите й и раждаше вдъхновение в нейните ученици. В продължение на 60 години теренната работа на доц. Маргарита Ваклинова е свързана с едни от най-значимите обекти на българската средновековна археология – тя е ръководител на проучванията на Дворцовите центрове в Плиска и Преслав, участва в археологическите разкопки на хълма Царевец във Велико Търново, ръководи прочуването на значими обекти в Родопите. Доц. Маргарита Ваклинова успя да предаде своя опит и ерудиция в лекционните курсове, посветени на раннохристиянското изкуство, византийската и средновековната българска култура на студенти и докторанти в големите български университети. Сред тях Великотърновският университет заемаше особено място и заради приноса на нейния съпруг, проф. д.и.н. Станчо Ваклинов, като Ректор, за израстването и утвърждаването на академичната институция. Тази специална духовна връзка намери достоен израз в дарението на ценни документи и вещи, което доц. Маргарита Ваклинова направи на Музея на ВТУ.

Безспорната експертиза в областта на средновековната археология и култура и умението за работа в големи колективи на значими археологически обекти превърнаха доц. Маргарита Ваклинова в един от най-изявените членове на Националния археологически институт с музей при БАН, където тя става заместник-директор и изпълняващ длъжността директор. Нейният професионален авторитет намира проявление в участието й в редица национални и международни институции, свързани с опазването и експонирането на археологическото културно наследство.

Неуморна, взискателна и готова да помогне в изкачването на стъпалата на науката Археология, доц. Маргарита Ваклинова ще липсва много на днешните проучватели на средновековната българска култура, а споменът за нея като една от най-ярките личности в модерната българска археология ще остане!


от колегите и приятелите от Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В