Великотърновският университет и Бакинският славянски университет подписаха споразумение за двустранно сътрудничество


споразумение_-_4.4.23.pdf
СПОДЕЛИ В