Обръщение на ректора проф. д-р Христо Бонджолов към студентите, преподавателите и служителите на Великотърновския университет

Обръщение на ректора проф. д-р Христо Бонджолов към студентите, преподавателите и служителите на Великотърновския университет

Таксите за обучение на студентите от Великотърновския университет за следващата учебна година НЯМА ДА БЪДАТ УВЕЛИЧАВАНИ!
СПОДЕЛИ В