Педагогическият колеж партнира при провеждане на годишната конференция на РУО - Плевен

Педагогическият колеж за поредна година имаше честта да бъде домакин и партньор при провеждането на годишната областна конференция „Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците“, организирана от Регионалното управление на образованието - Плевен. Във форума участваха над 60 директори и учители от областта с доклади и като слушатели. Участниците в конференцията обмениха опит, споделиха добри практики и дискутираха в три тематични направления, които традиционно са модерирани от преподаватели от Педагогическия колеж:

  • „Прилагане на компетентностния подход в образователния процес чрез иновативни методи, техники и подходи, проектно-базираното обучение, ИКТ-базирани технологии и работа в дигитална образователна среда“ – модератор на секцията: ас. Елена Петрова;
  • „Приобщаващото образование – междуинституционални взаимодействия и партньорства, добри практики и иновативни модели“ – гл. ас. д-р Александър Кръстев;
  • „Иновационни стратегии в образованието – иновативни програмни системи, иновативни училища, клъстерни и иновативни образователни модели и педагогически практики“ – модератор: гл. ас. д-р Христина Гергова.

Поздрав към участниците в конференцията отправиха деца от ДГ „Щурче“ - гр. Плевен.

СПОДЕЛИ В