Факултетска комисия за трансфер на академични кредити (мандат 2019-2023)

Във връзка с решение на Факултетния съвет на Историческия факултет (протокол №ФД-03-04 от 23.03.2023 г.) 

Актуализирам:

Състава на Факултетската комисия за трансфер на академични кредити за мандат 2019-2023 г. в съответствие с чл. 52 от Правилника за дейността и управлението на Историческия факултет, назначена въз основа на решение на Факултетния съвет на Историческия факултет (протокол № ФД-03-01 от 16.01.2018 г.), както следва: 

Председател:

Членове:

  1. Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев – ръководител на катедра „География“
  2. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов – ръководител на катедра „Нова и най-нова обща история“
  3. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов – ръководител на катедра „Стара и средновековна история“ и факултетен координатор по програма „Еразъм+“
  4. Доц. д-р Лора Дончева Григорова – ръководител на катедра „Нова и най-нова история на България“ 
  5. Доц. д-р Росина Людмилова Костова – ръководител на катедра „Археология“ 
  6. Мая Илианова Панчева – инспектор
СПОДЕЛИ В