Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ 
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“
23 май 2023 г. (вторник) от 13,00 ч. – Ректорат на ВТУ


Уважаеми абсолвенти,
За потвърждаване на участие в церемонията молим да попълните следните два формуляра до 15 май 2023 г.:  

Регистрацията за церемонията започва от 12,30 ч. във фоайето на Аулата.

Задължително е абсолвентите, потвърдили присъствие, да посетят инспекторката в каб. 535 в дните преди церемонията или, в краен случай, на 23 май от 9,00 до 11,00 ч., за да представят следните документи:

  • бележка от Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки, че не дължат материали.

Допълнителни въпроси във връзка с организацията по връчването на дипломите може да изпращате на следния имейл адрес: philfac@ts.uni-vt.bg.

От Деканата на Филологическия факултет

СПОДЕЛИ В