Научна конференция “Априлски четения”, посветена на 135 години от създаването на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Здравейте, уважаеми колеги,
Факултетният студентски съвет на Историческия факултет Ви кани на научна конференция “Априлски четения”, посветена на 135 години от създаването на Софийски университет “Св. Климент Охридски”!

Конференцията ще се състои в три дни: от 27 до 29 април, в Нова конферентна зала в Северното крило на Ректората.

Споделяме няколко примерни и насочващи теми, с които студентите и докторантите могат да участват:

  • “Балканите-сблъсъкът между Изтока и Запада”
  • “100 години Република Турция - българският поглед”
  • “Мястото на философията в историческата наука”
  • “Журналистиката - критичният подход към  историографията”
  • “Първите историци, като радетели на печата”
  • “Историографията и журналистиката - минало, настояще и бъдеще”
  • “История, философия, филология и журналистика - социални науки и приносът им към хуманността”
  • “Историята и публицистиката - фундаментални дисциплини за формиране на гражданско образование и възникване на академичното знание в свободна България”

Разбира се, всеки студент може да се включи с избрана от него тема от областта, в която е насочен интересът му!

Подаване на заявка за участие с краен срок 15 април 2023 г.

За повече информация:

Линк към Facebook събитие

Линк към събитието в Instagram

С уважение,
Факултетен студентски съвет на Историческия факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”

СПОДЕЛИ В