Информационна среща относно възможностите за мобилност по Еразъм+

На 7 март 2023 г. в Педагогическия колеж се проведе информационна среща, на която студентите от първи и втори курс бяха запознати с възможностите за обучение по програмата за студентска мобилност Еразъм+. Координаторът за колежа преп. Кремена Ангелова представи пред присъстващите информация за условията за кандидатстване и ги запозна с етапите и процедурите за одобряване на кандидатите, заявили желание да се обучават във висши училища в Европейския съюз и извън ЕС – партньори по програма Еразъм+. По време на информационната среща бе отделено специално внимание на възможностите за практика в българските неделни училища зад граница, с които ВТУ има сключени договори.

СПОДЕЛИ В