График за консултации – летен семестър 2022/2023 г.

КАТЕДРА „СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“

Приемно време на преподавателите за летния семестър на учебната 2022 – 2023 година

Проф. д-р Мария Илиева Иванова - ръководител катедра

Понеделник

14:00 ч. – 15:30 ч.

каб. 557

Проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова

Вторник

14:00 ч. – 15:30 ч.

каб. 556

Проф. д-р Антон Веселинов Гецов

Понеделник

16:00 ч. – 17:30 ч.

 каб. 563

Доц. д-р Верка Сашева Иванова

Понеделник

16:00 ч.– 17:30 ч.

каб. 556

Доц. д-р Ния Иванова Радева

Понеделник

15:00 ч. – 16:00 ч.

каб. 556

Доц. д-р Владислав Владков Маринов

Вторник

1/3 с. от 14:00 – 15:30

2/4 с. от 12:00 – 13:30

Корпус 5, семинар 400

Гл. ас. д-р Красимира Миленова Василева

Вторник

16:00 ч. – 17:30 ч.

каб. 556

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова Димитрова

Сряда

12:00 ч. - 13:00 ч.

Корпус 5, стая 608

Гл. ас. д-р Силвия Петева Коева

Вторник

12:00 ч. - 13:00 ч.

каб. 556

Гл. ас. д-р Рада Красимирова Левкова

Сряда

13:00 ч. – 14:00 ч.

каб. 556

Гл. ас. д-р Теодора Куртева Рабовянова

Вторник (2/4 с.); сряда (1/3 с.)

12:00 ч. - 14.00 ч.

каб. 556

Гл. ас. д-р Велин Димитров Петров

Вторник

14:15 ч. - 16:00 ч.

каб. 556

ас. Анита Иванова Тодоранова-Душкова

Петък

12:00 ч. - 14:00 ч.

каб. 556.

СПОДЕЛИ В