Студенти-неолинисти участваха в конкурс, организиран по повод Световния ден на гръцкия език

По повод Световния ден на гръцкия език – 9-ти февруари студенти – неоелинисти от ВТУ участваха в организирания конкурс за превод от БИЦ „Гръцки език и култура“ в две категории.

В категория „Проза“ победители са:

  • Стефанка Георгиева Василева - първа награда (парична, на стойност 300 лв.), специалност: Български език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности), задочна форма на обучение, магистър, 1-ви к.;
  • Реа Тодорова Дамянова - втора награда (парична, на стойност 200 лв.), специалност: Педагогика на обучението по история и чужд (новогръцки език),редовно обучение, 1-ви к., бакалавър, Исторически факултет;
  • Симеон Иванов Симеонов - трета награда (парична, на стойност 100 лв.), специалност: Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения, 2-ри курс, редовно обучение, бакалавър.

В категория – „Поезия“:

  • Георги Петров Терзийски - първа награда (парична, на стойност 300 лв.), специалност: Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм, 1-ви к., редовно обучение, бакалавър;
  • Даринка Георгиева Дюкенджиева - втора награда (парична, на стойност 200 лв.), специалност: Транслатология със славянски или балкански език (новогръцки) – 1-ви курс, редовно обучение, магистър;
  • Седеф Неази Зейнун - трета награда (парична, на стойност 100 лв.), специалност: Приложна лингвистика с два чужди езика (Английски и гръцки) с бизнес комуникации, 2-ри к., редовно обучение, бакалавър, фак.

Участниците в конкурса получиха парични награди, грамоти и книги, предоставени от Министерството на образованието, културата, младежта и спорта на Р. Кипър и Благотворителна фондация „Ал. Онасис“ – Р. Гърция.

Преди обявяването на резултатите от конкурса на 23.02.2023 г., се проведе преводаческа работилница, на която младите лингвисти обсъдиха със своите преподаватели проблемите в преводите.

СПОДЕЛИ В