Номинации за годишни награди за наука „Питагор“ 2023 г.

Министерството на образованието и науката ще връчи годишни награди „Питагор“ 2023 г. за съществен принос в развитието на науката. Наградите ще бъдат връчени в следните категории:

 • Голяма награда „Питагор за цялостен научен принос;
 • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки;
 • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки;
 • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината;
 • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината;
 • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки;
 • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки.

Общите изисквания към желаещите да участват в конкурса са:

 • Попълнен формуляр за участие;
 • Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при кандидатстване на колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като впоследствие журито ще го нормира към броя на участниците в колектива);
 • Подадена справка за участие в международни организации и проекти;
 • Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката;
 • Доказателства за релевантност към съответната категория.

В зависимост от категорията, за която се подават документи, кандидатите трябва да представят обща справка за научните си резултати с акцент върху последните 5 години за категория за утвърден учен и последните 3 години за категория за млад учен. За „Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос“ се очаква обща справка за научните постижения с акцент върху резултатите през последните 10 години.

Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени, носители на тази награда от предходните 3 години.

Регламентът за участие в конкурса, както и формулярът за попълване са публикувани на интернет страницата на Министерството и на Портала за наука и се попълват от всеки кандидат или номиниращ в определената категория.

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния празник 24 май – „Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“, която при възможност ще бъде популяризирана от Българската национална телевизия на самия празник.

Крайният срок за подаване на предложенията е 3 април 2023 г., като документите се подават едновременно на следните електронни адреси: vesela.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg

СПОДЕЛИ В