Стипендии по 300 евро за студентите, изучаващи новогръцки език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Министерството на образованието, културата, младежта и спорта на Р. Кипър и Благотворителна  фондация „Ал.  Онасис“ осигуряват учебници и стипендии по 300 евро за студенти  от специалностите, в които се изучава новогръцки език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Стипендиите се отпускат за студенти – бакалаври и магистри в редовна форма на обучение.

Срокът за подаване на документи за стипендиите е 15-25.02.2023 г.


Списък на одобрените студенти за стипендии, за летния семестър на учебната 2022/ 2023 година

СПОДЕЛИ В