Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ се проведе на 25 и 26 ноември 2022 година

Днес в зала „Европа“ на Ректората беше официално открита традиционната за катедра „Класически и източни езици и култури“ Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“.

Заместник-ректорът по международната дейност на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Димитров откри научното събитие и приветства всички участници от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов. Проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет, също поздрави гостите, като им пожела здраве и творчески енергия.

Повече от 50 учени от 5 държави ще се включат в престижния научен форум, а докладите в него са разпределени в две секции – „Класически езици и култури. Новогръцки език и култура“ и „Балканите и Изтокът – езици, култура, литература“.

Традиционно високият интерес към конференцията и участието на преподаватели и изследователи от страната и света е признание за дългогодишните усилия на колегите от катедра „Класически и източни езици и култури“ към Филологическия факултет, благодарение на които сборникът „Societas Classica“ е утвърдено и търсено издание.

СПОДЕЛИ В