Площ от 5 (пет) кв. метра за поставяне, инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя вендинг машини за продажба на кафе и топли напитки и студени напитки, пакетирани храни и безалкохолни напитки, с административен адрес гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ № 18

СПОДЕЛИ В