Студенти на Педагогическия колеж участваха в благотворителна инициатива

В навечерието на коледните празници студенти от Педагогически колеж - Плевен се включиха в инициатива на СУ „Алеко Константинов“, Луковит за изработване на коледни картички и коледна украса. На 16 декември 2022 г. студенти от 3. курс на специалност Начална училищна педагогика заедно с учениците от 1., 2., 3. и 4. клас изработиха красиви коледни картички, предназначени за благотворителния коледен базар, който организира образователната институция.

СПОДЕЛИ В