Нестандартно към семестриалните изпити

По оригинален начин студентите от трети курс на специалност Предучилищна педагогика и английски език, обучаващи се в Педагогически колеж - Плевен, решиха да изпълнят изпитното си задание по учебната дисциплина „Детски музикален фолклор“. След седмици на усилени репетиции, скрити от преподавателите и другите студентски групи, бъдещите детски учители изненадаха всички с представянето на авторската постановка „Бъдни вечер“. Представлението на студентите се оказа успешна демонстрация на усвоени знания в областта на българския фолклор, на овладени умения за педагогическа интерпретация, на инициативност и предприемчивост, на творчески и артистични способности, на екипна работа и добри презентационни умения. 

СПОДЕЛИ В