Класиране за стипендии за чуждестранни студенти – зимен семестър 2022/2023 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Диана Олексиивна Стойчева История Трети 2003014086 6.00 240.00
2 Ростислав Иванович Адъров История Първи 2203014027 без оглед на успех 240.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Тетяна Сергиивна Богдева Социална педагогика  Трети 2005014104 5.19 240.00
2 Анастасия Андриивна Демирова Социална педагогика  Първи 2205014410 без оглед на успех 240.00

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Анастасия Евгениевна Бузаджи Международни икономически отношения Първи 2206014008 без оглед на успех 240.00
2 Екатерина Дмитриевна Герганова Стопанско управление Първи 2206013823 без оглед на успех 240.00
3 Иван Сергийович Тропанец  Софтуерно инженерство Първи 2209013849 без оглед на успех 240.00
4 Людмила Александровна Ткачук Международни икономически отношения Първи 2206014480 без оглед на успех 240.00
5 Наталя Дмитривна Маркова Маркетинг Първи 2206014305 без оглед на успех 240.00
6 Яна Валериевна Прокопова Маркетинг Първи 2206015475 без оглед на успех 240.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Анастасия Степанивна Минжирян  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2104014015 5.24 240.00
2 Артьом Сергийович Гришин Интерактивен дизайн и компютърни игри Първи 2204015257 без оглед на успех 240.00
3 Богдана Виталиивна Маринова  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204014416 без оглед на успех 240.00
4 Валерия Иванивна Чернева  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации  Трети 2004014070 5.39 240.00
5 Валерия Олександривна Лен Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204013790 без оглед на успех 240.00
6 Данило Григорович Колев Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1904014321 5.25 240.00
7 Диана Иванивна Таран Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2204014085 без оглед на успех 240.00
8 Дмитрий Юлевич Интерактивен дизайн и компютърни игри Първи 2204015410 без оглед на успех 240.00
9 Микита Андреевич Иванов Изящни изкуства - Скулптура Първи 2204013855 без оглед на успех 240.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Альона Федоривна Бондаренко Компютърни науки Първи 2209013947 без оглед на успех 240.00
2 Вадим Димов Софтуерно инженерство Трети 2009014115 5.20 240.00
3 Дария Евгениевна Ястина Компютърни науки Първи 2209013805 без оглед на успех 240.00
4 Максим Мединский Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2209015464  без оглед на успех 240.00
5 Матвий Олександрович Парсов Софтуерно инженерство Първи 2209013835 без оглед на успех 240.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Анастасия Олексиивна Зюзина Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202014859 без оглед на успех 240.00
2 Валерия Манаф Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2102014002 4.90 240.00
3 Виктория Куличкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1902013796  5.32 240.00
4 Екатерина Борисовна Ташева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202013822 без оглед на успех 240.00
5 Елизавета Иванивна Таран Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202014080 без оглед на успех 240.00
6 Елисей Миколайович Васянин Английска филология Първи 2202015482  без оглед на успех 240.00
7 Инна Илливна Степаненко  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии  Първи 2202014575 без оглед на успех 240.00
8 Карина Лисенко Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202015409 без оглед на успех 240.00
9 Константина-Пресияна Димитриу Костопулу Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2102013689 5.70 240.00
10 Мирослава Василивна Генова Английска филология Първи 2202014065 без оглед на успех 240.00
11 Нина Вадимивна Унгурян  Журналистика Първи 2202013780 без оглед на успех 240.00
12 Оксана Костянтинивна Ангелова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2202013841 без оглед на успех 240.00
13 Олександра Олексиивна Бурянска Английска филология  Първи 2202013816 без оглед на успех 240.00
14 Олександър Евгенович Визирский Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2102013988 4.20 240.00
15 Регина Станиславивна Никова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2202013842 без оглед на успех 240.00
16 Роман Сергийович Виходец Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Първи 2202013852 без оглед на успех 240.00
17 Тетяна Дмитривна Ташева Английска филология Първи 2202014253 без оглед на успех 240.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Анна Иванивна Комендант  Психология  Първи 2207013811 без оглед на успех 240.00
2 Вероника Ровшановна Вахидова  Психология Трети 2007014099 5.09 240.00
3 Григорий Викторович Николаев Психология Първи 2207014227 без оглед на успех 240.00
4 Доротея Петровна Кара Психология Четвърти 1907013416 5.54 240.00
5 Мария Максимивна Клименко Психология  Четвърти 1907013447 5.46 240.00
6 Наталиа Мутавчи Психология  Първи 2207014100 без оглед на успех 240.00

Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Лариса Володимиривна Радилова Право Първи 2208013973 без оглед на успех 240.00
2 Максим Манаф Право Първи 2208015466  без оглед на успех 240.00
3 Николай  Стоянов Право Първи 2208013862 без оглед на успех 240.00

СПОДЕЛИ В