Класиране за стипендии с успех от държавни зрелостни изпити – зимен семестър 2022/2023 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2021/2022 г. Сума лв.
1 Добромир Диянов Костадинов Педагогика на обучението по история и география Първи 2203010691 Английски език 5.70 5.75  -  100.00
2 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география Трети 2003011218 Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 6.00 5.70 5.94 100.00
3 Кристина Ивайлова Славчева Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2203011273 История и цивилизации 6.00 5.77  -  100.00
4 Милена Росенова Конова Педагогика на обучението по история и география Трети 2003010585 История и цивилизация 5.91 5.81 5.53 100.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2021/2022 г. Сума лв.
1 Виктория Пламенова Минчева Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2205011089 Испански език  5.15 5.43  -  100.00
3 Вилиана Цветелинова Владимирова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2205011202 Английски език 5.20 5.50  -  100.00
2 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005011220 Английски език 5.85 5.67 5.90 100.00
4 Мариел Симеонов Иванов Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011532 Теория и практика на професията 5.75 5.60 5.87 100.00
5 Мартин Кръстев Кръстев Педагогика на обучението по музика Първи 2205011707 Музика 5.77 5.50  -  100.00
6 Поля Росенова Иванова Начална училищна педагогика и специална педагогика  Втори 2105010940 География и икономика 5.86 5.60 5.56 100.00
7 Станимира Димитрова Мартинова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005011669 География и икономика 5.35 5.60 6.00 100.00
8 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2005010900 Английски език 5.68 5.72 6.00 100.00
9 Теодора Радостинова Евгениева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2105011404 История и цивилизация  5.61 5.89 5.74 100.00
10 Цветомира Димитрова Борисова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2205010805 Информационни технологии 4.62 5.59  -  100.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2021/2022 г. Сума лв.
1 Ивайло Ангелов Иванов Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2109010672 Математика 5.98 5.26 5.93 100.00
2 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 2009010667 Математика 5.93 5.68 5.94 100.00
3 Теодора Стоянова Тодорова  Педагогика на обучението по математика и информатика  Трети 2009011364 Биология и здравно образование  6.00 5.60 5.94 100.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2021/2022 г. Сума лв.
1 Ванеса Станимирова Христова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2102011478 Теория и практика на професията 6.00 5.71 5.60 100.00
2 Ивелина Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2202011496 Биология и здравно образование-ПП 5.82 5.75  -  100.00
3 Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002011346 Философия 5.84 5.63 5.43 100.00
4 Миглена Анатолиева Атанасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002011946 Испански език 5.61 5.70 5.71 100.00
5 Минко Николаев Минков Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 2002010865 География и икономика 5.65 5.71 4.75 100.00
6 Никол Любомирова Колева Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2102010838 Английски език 5.98 5.86 5.70 100.00
7 Петя Иванова Спасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2102010578 Английски език 5.86 5.70 5.80 100.00
8 Ралица Димитрова Димитрова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2102011011 Математика 5.56 5.64 5.25 100.00

Филиал в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2021/2022 г. Сума лв.
1 Ивайла Ивайлова Иванова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2121010629 География и икономика 5.54 5.63 5.50 100.00
2 Патрисия Слави Терзиева Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2221011043 Английски език 5.22 5.43  -  100.00
3 Ростислава Атанасова Иванова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2221010948 Биология и здравно образование 4.43 5.75  -  100.00

СПОДЕЛИ В