Класиране за стипендии при обучение в специалности от приоритетните направления – зимен семестър 2022/2023 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Савина Красимирова Трифонова  Регионално развитие и геоикономика  1903011204 Четвърти 6.00 125.00
2 Чани Ивайлова Апостолова Археология 2103010889 Втори 6.00 125.00
3 Диана Олексиивна Стойчева История 2003014086 Трети 6.00 125.00
4 Велислава Анатолиева Великова Археология 1903010582 Четвърти 6.00 125.00
5 Симеон Ангелов Ангелов Археология 2003010634 Трети 6.00 125.00
6 Мартин Здравков Кръстев История 2103011651 Втори 5.95 110.00
7 Теодосий Веселинов Харитов Педагогика на обучението по история и география 1903011356 Четвърти 5.94 110.00
8 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география 2003011218 Трети 5.94 110.00
9 Благовест Николаев Иванов Регионално развитие и геоикономика 2103011038 Втори 5.92 110.00
10 Мариса Калоянова Петкова Регионално развитие и геоикономика 2103010944 Втори 5.92 110.00
11 Йоанна Пламенова Пенчева География 1903010670 Четвърти 5.89 110.00
12 Драгомир Славчев Иванов Педагогика на обучението по история и география 1903010876 Четвърти 5.88 110.00
13 Теодор Боянов Бинев Археология 2103010898 Втори 5.87 110.00
14 Виктор Драгомиров Дянков География 2003011499 Трети 5.83 110.00
15 Ива Иванова Георгиева  Педагогика на обучението по история и география  1903011117 Четвърти 5.82 110.00
16 Теодора Валентинова Енчева Педагогика на обучението по история и географи 2003010748 Трети 5.82 110.00
17 Георги Костадинов Костов Педагогика на обучението по история и чужд език 2103011269 Втори 5.80 110.00
18 Емилиян Юлиянов Димитров Педагогика на обучението по история и чужд език  1903012984 Четвърти 5.78 110.00
19 Ива Марио Съева Педагогика на обучението по история и география 1903013499 Четвърти 5.76 110.00
20 Георги Недков Недев Регионално развитие и геоикономика 1903010295 Четвърти 5.75 110.00
21 Пламена Пламенова Савова  Археология  2103010420 Втори 5.73 110.00
22 Даниел Стойков Пандурски Педагогика на обучението по география и информационни технологии 2003010821 Трети 5.71 110.00
23 Христо Стоев Костов История 1903010725 Четвърти 5.71 110.00
24 Гергана Николаева Григорова Археология 2103010467 Втори 5.67 110.00
25 Ангелина Миленова Лазарова Педагогика на обучението по история и чужд език 1903011336 Четвърти 5.67 110.00
26 Юлиана Павлова Гърбова Педагогика на обучението по история и чужд език 1903010842 Четвърти 5.56 110.00
27 Гергана Галинова Григорова  Педагогика на обучението по история и география 2103011432 Втори 5.53 110.00
28 Милена Росенова Конова Педагогика на обучението по история и география  2003010585 Трети 5.53 110.00
29 Деян Иванов Иванов  Регионално развитие и геоикономика 2103010779 Втори 5.42 110.00
30 Елена Николаева Николова География 2003010923 Трети 5.42 110.00
31 Николай Милчев Николов География 2103011383 Втори 5.40 110.00
32 Александрина Росенова Пашова Педагогика на обучението по история и чужд език 2103011822 Втори 5.40 110.00
33 Мария Георгиева Жечева Педагогика на обучението по история и чужд език 2003010557 Трети 5.29 110.00
34 Станислав Николаев Юрганджиев Педагогика на обучението по история и информационни технологии 2103013277 Втори 5.25 110.00
35 Мирослав Димитров Сариев Педагогика на обучението по география и информационни технологии 2003011604 Трети 5.24 110.00
36 Виктор Трифонов Василев  Педагогика на обучението по история и география 2003010795 Трети 5.24 110.00
37 Николай Николаев Александров-Лесидренски Археология 2003010750 Трети 5.20 110.00
38 Габриела Пламенова Денева Педагогика на обучението по история и чужд език  2103011628 Втори 5.00 110.00
39 Валентин Добринов Пеев История 2103010819 Втори 4.95 110.00
40 Борислав Стефанов Колев Педагогика на обучението по история и география 2103010761 Втори 4.94 110.00
41 Ян Андреев Андреев Педагогика на обучението по история и география 1903010909 Четвърти 4.88 110.00
42 Габриела Михайлова Стефкова География  1903014273 Четвърти 4.67 110.00


Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Цветелина Ивайлова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005010686 Трети 6.00 125.00
2 Кристина Станиславова Станкова Начална училищна педагогика и чужд език 1905010554 Четвърти 6.00 125.00
3 Стефани Ясенова Пенкова Начална училищна педагогика и чужд език 1905010563 Четвърти 6.00 125.00
4 Ралица Георгиева Минкова Педагогика на обучението по музика 1905010900 Четвърти 6.00 125.00
5 Йоана Цонева Ковачева Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011337 Четвърти 6.00 125.00
6 Мирослава Дончева Дончева   Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011178 Четвърти 6.00 125.00
7 Светлана Янкова Великова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011108 Четвърти 6.00 125.00
8 Стела Руменова Георгиева  Социална педагогика  1905011288 Четвърти 6.00 125.00
9 Ивет Мартинова Иванова Начална училищна педагогика и чужд език 2005010743 Трети 6.00 125.00
10 Радостина Огнянова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011351 Четвърти 6.00 125.00
11 Ивелина Андреанова Атанасова Социална педагогика  1905010516 Четвърти 6.00 125.00
12 Ива Людмилова Янчева Предучилищна педагогика и логопедия 1905010560 Четвърти 6.00 125.00
13 Ванеса Иванова Дочева Начална училищна педагогика и специална педагогика 2005010830 Трети 6.00 125.00
14 Ирена Боянова Трайкова Педагогика на обучението по музика 1905013008 Четвърти 6.00 125.00
15 Даниела Генчева Чонкова Предучилищна педагогика и логопедия 2005011750 Трети 6.00 125.00
16 Станимира Димитрова Мартинова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011669 Трети 6.00 125.00
17 Авги Лазаро Лайлакиду  Социална педагогика  1905010544 Четвърти 6.00 125.00
18 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език 2005010900 Трети 6.00 125.00
19 Елица Стойчева Кръстева  Социална педагогика  2105014160 Трети 6.00 125.00
20 Анна Валериева Цветкова  Социална педагогика  1905011446 Четвърти 6.00 125.00
21 Мария Христова Добрева Начална училищна педагогика и чужд език 2005010676 Трети 6.00 125.00
22 Маринела Маринова Дочева  Педагогика на обучението по музика 1905010392 Четвърти 6.00 125.00
23 Ася Атанасова Атанасова Социална педагогика 1905012420 Четвърти 6.00 125.00
24 Симона Руменова Ангелова  Социална педагогика 1905011392 Четвърти 6.00 125.00
25 Невяна Славкова Славова Предучилищна педагогика и логопедия 2005010550 Трети 5.96 110.00
26 Антонина Пламенова Иванова  Предучилищна педагогика и логопедия  2005010940 Трети 5.96 110.00
27 Айгюл Ахмед Рашидова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011275 Четвърти 5.95 110.00
28 Мартина Кирилова Хаджиева Начална училищна педагогика и чужд език 2005012885 Трети 5.95 110.00
29 Александър Драгомиров Данов Начална училищна педагогика и чужд език 2005010720 Трети 5.95 110.00
30 Петя Красимирова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика 2105010764 Втори 5.95 110.00
31 Николета Пламенова Цуцакова Предучилищна и начална училищна педагогика 2105010814 Втори 5.95 110.00
32 Пламена Досева Стойкова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011327 Четвърти 5.95 110.00
33 Виктория Руменова Алексова Социална педагогика 1905011731 Четвърти 5.94 110.00
34 Валерия Иванова Йорданова Социална педагогика 2005011494 Трети 5.94 110.00
35 Мила Ивайлова Димитрова Социална педагогика  2105011300 Втори 5.94 110.00
36 Мария Евгениева Андреева Предучилищна педагогика и логопедия 2005011612 Трети 5.93 110.00
37 Михаела Стефанова Тодорова Предучилищна педагогика и логопедия 2005011310 Трети 5.93 110.00
38 Габриела Георгиева Недева Предучилищна и начална училищна педагогика 2005010678 Трети 5.91 110.00
39 Ивелина Радославова Райкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  2005010719 Трети 5.91 110.00
40 Божидара Любенова Бонева Предучилищна и начална училищна педагогика  1905010424 Четвърти 5.91 110.00
41 Десислава Николаева Рахнева Предучилищна и начална училищна педагогика 2005010909 Трети 5.91 110.00
42 Памела Анатолиева Капитанова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005010700 Трети 5.91 110.00
43 Данита Иванова Попова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011726 Трети 5.91 110.00
44 Светослава Найденова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език 1905011168 Четвърти 5.91 110.00
45 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език 2005011220 Трети 5.90 110.00
46 Зорница Здравкова Гюмечева  Начална училищна педагогика и чужд език  2005010907 Трети 5.90 110.00
47 Марина Димитрова Иванова Предучилищна педагогика и логопедия 2005010740 Трети 5.89 110.00
48 Преслав Станимиров Пенев Педагогика на обучението по физическо възпитание 1905011300 Четвърти 5.88 110.00
49 Мариел Симеонов Иванов Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011532 Трети 5.87 110.00
50 Преслава Валериева Илиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  2005012762 Трети 5.87 110.00
51 Стоянка Иванова Ангелова Педагогика на обучението по физическо възпитание 2105013262 Трети 5.87 110.00
52 Роси Боянова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011068 Трети 5.87 110.00
53 Ивайло Калоянов Илиев Начална училищна педагогика и чужд език 1905010460 Четвърти 5.86 110.00
54 Габриела Владимирова Лефтерова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011062 Четвърти 5.86 110.00
55 Анна-София Емилова Недкова Начална училищна педагогика и чужд език 2005010660 Трети 5.86 110.00
56 Дария Гълабинова Мирчева Начална училищна педагогика и чужд език 2105013247 Трети 5.86 110.00
57 Серай Алиман Алиман Предучилищна и начална училищна педагогика 2105011208 Втори 5.84 110.00
58 Василена Бориславова Белчева  Предучилищна и начална училищна педагогика  2105011621 Втори 5.84 110.00
59 Ива Тихомирова Йорданова Социална педагогика 2105010581 Втори 5.83 110.00
60 Александър Росенов Козлев  Педагогика на обучението по музика  1905013413 Четвърти 5.83 110.00
61 Радослава Бориславова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  2005011474 Трети 5.83 110.00
62 Мария Димитрова Стефанова Начална училищна педагогика и специална педагогика 2005010786 Трети 5.83 110.00
63 Виктория Димитрова Дадова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005010625 Трети 5.83 110.00
64 Зорница Димова Костова Педагогика на обучението по физическо възпитание 1905012141 Четвърти 5.82 110.00
65 Миа Иванова Момъкова Педагогика на обучението по физическо възпитание 1905010766 Четвърти 5.82 110.00
66 Анелия Мирославова Бобева Социална педагогика 1905011756 Четвърти 5.81 110.00
67 Антония Ивайлова Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език 2005011286 Трети 5.81 110.00
68 Валерия Стилиянова Борисова Социална педагогика  1905010268 Четвърти 5.81 110.00
69 Богомила Иванова Иванова  Социална педагогика  2005011873 Трети 5.81 110.00
70 Алисия Иванова Цветанова  Социална педагогика  2005011328 Трети 5.81 110.00
71 Мартин Пламенов Пенчев  Социална педагогика  1905010410 Четвърти 5.81 110.00
72 Елеонора Лъчезарова Лозанова Предучилищна педагогика и логопедия  1905010345 Четвърти 5.79 110.00
73 Никол Георгиева Дечева Предучилищна и начална училищна педагогика 2105011397 Втори 5.79 110.00
74 Валентина Каменова Макавеева Предучилищна педагогика и логопедия  1905011414 Четвърти 5.79 110.00
75 Мария Костова Кашмерова Предучилищна и начална училищна педагогика  2005010762 Трети 5.78 110.00
76 Маноела Станимир Георгиева  Предучилищна педагогика и логопедия  2005010773 Трети 5.78 110.00
77 Поля Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011372 Четвърти 5.77 110.00
78 Цветалия Николаева Недялкова Начална училищна педагогика и чужд език  1905012587 Четвърти 5.77 110.00
79 Елис Хасанова Мустафова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011378 Четвърти 5.77 110.00
80 Мерве Метинова Мустафова Начална училищна педагогика и чужд език 2105010891 Втори 5.76 110.00
81 Теодора Радостинова Евгениева  Предучилищна и начална училищна педагогика  2105011404 Втори 5.74 110.00
82 Магдалина Бориславова Нейкова Предучилищна и начална училищна педагогика 2105010681 Втори 5.74 110.00
83 Полина Светославова Савова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011216 Трети 5.74 110.00
84 Ирена Георгиева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011512 Четвърти 5.73 110.00
85 Кристина Валериева Цонева  Начална училищна педагогика и чужд език  1905010369 Четвърти 5.73 110.00
86 Десислав Стефанов Пенев Педагогика на обучението по музика 2105013390 Втори 5.73 110.00
87 Теодора Пламенова Божкова Педагогика на обучението по музика 1905013394 Четвърти 5.72 110.00
88 Никол Владимирова Йорданова Предучилищна педагогика и логопедия 2105011286 Втори 5.72 110.00
89  Людмил Деянов Кавлаков Педагогика на обучението по музика 2005010655 Трети 5.72 110.00
90 Магдалена Георгиева Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика 2005011018 Трети 5.72 110.00
91 Мария Цветанова Ибова Начална училищна педагогика и чужд език 2005011048 Трети 5.71 110.00
92 Моника Венциславова Христова Предучилищна и начална училищна пидагогика 2005010732 Трети 5.70 110.00
93 Елица Цветанова Доменикова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005010529 Трети 5.70 110.00
94 Ивона Маринова Маринова Предучилищна педагогика и логопедия 2005012766 Трети 5.70 110.00
95 Емилия Николаева Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005010624 Трети 5.70 110.00
96 Стефани Светозарова Петрова  Предучилищна и начална училищна педагогика 2105010552 Втори 5.68 110.00
97 Екатерина Петрова Недялкова  Начална училищна педагогика и чужд език 1905010342 Четвърти 5.68 110.00
98 Ралица Ивайлова Викторова  Начална училищна педагогика с чужд език  1905011248 Четвърти 5.68 110.00
99 Любомила Любенова Каракашева Предучилищна и начална училищна педагогика 1905010430 Четвърти 5.68 110.00
100 Александра Тодорова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика 2105010856 Втори 5.68 110.00
101 Ивона Станиславова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  2005011651 Трети 5.65 110.00
102 Диляна Пламенова Димитрова  Предучилищна и начална училищна педагогика  1905011496 Четвърти 5.64 110.00
103 Теодора Тихомирова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011495 Четвърти 5.64 110.00
104 Милена Минчева Минчева Предучилищна педагогика и логопедия 1905010255 Четвърти 5.63 110.00
105 Радостина Сашова Стоянова  Предучилищна и начална училищна педагогика  2105010369 Втори 5.63 110.00
106 Деница Диянова Москова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005012801 Трети 5.61 110.00
107 Симона Цветанова Нешкова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005010984 Трети 5.61 110.00
108 Анита Найденова Игнатова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011013 Трети 5.61 110.00
109 Силвия Дианова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия 2105011556 Втори 5.61 110.00
110 Тереза Тодорова Цачева Предучилищна и начална училищна педагогика 1905010553 Четвърти 5.59 110.00
111 Валя Мариянова Минчева Начална училищна педагогика и чужд език 1905010556 Четвърти 5.59 110.00
112 Гергана Стефчова Пейчовска Предучилищна педагогика и логопедия   2005012827 Трети 5.56 110.00
113 Габриела Иванова Иванова Предучилищна педагогика и логопедия  2105011726 Втори 5.56 110.00
114 Павлина Костадинова Лазарова Предучилищна педагогика и логопедия 1905010220 Четвърти 5.54 110.00
115 Жения Бориславова Цонева Предучилищна педагогика и логопедия 1905011111 Четвърти 5.54 110.00
116 Габриел Цветелинов Каракашев Педагогика на обучението по физическо възпитание 1905011413 Четвърти 5.53 110.00
117 Поля Росенова Иванова Начална училищна педагогика и специална педагогика 2105010940 Втори 5.53 110.00
118 Велислав Каменов Цанков Педагогика на обучението по физическо възпитание 2005011343 Трети 5.53 110.00
119 Симона Димитрова Москова Начална училищна педагогика и чужд език  2105011233 Втори 5.53 110.00
120 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ МИЛЕНОВ Педагогика на обучението по физическо възпитание 2005011565 Трети 5.53 110.00
121 Петя Дафинова Христова  Начална училищна педагогика и специална педагогика  1905011067 Четвърти 5.52 110.00
122 Боряна Иванова Боянова Предучилищна педагогика и логопедия 2105010368 Втори 5.50 110.00
123 Биляна Каменова Колева  Начална училищна педагогика и специална педагогика  2005010995 Трети 5.50 110.00
124 Роселина Росенова Христова Начална училищна педагогика и чужд език 1905011166 Четвърти 5.50 110.00
125 Десислава Цветанова Цанкова Предучилищна педагогика и логопедия 2105010935 Втори 5.50 110.00
126 Катя Даниелова Христова Начална училищна педагогика и чужд език 1605020070 Четвърти 5.50 110.00
127 Цветелина Пламенова Мнолова Предучилищна и начална училищна педагогика 2105010055 Втори 5.47 110.00
128 Цветелина Стилиянова Добрева Предучилищна и начална училищна педагогика 2105011403 Втори 5.47 110.00
129 Полина Стелиянова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия  1905010743 Четвърти 5.46 110.00
130 Анита Пламенова Кръстева Предучилищна педагогика и логопедия 2105010689 Втори 5.44 110.00
131 Василена Сашева Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005010629 Трети 5.43 110.00
132 Арзу Бюлянтова Исмаилова Предучилищна и начална училищна педагогика 2105010392 Втори 5.42 110.00
133 Ана-Мария Петрова Томова Предучилищна педагогика и логопедия 1905010953 Четвърти 5.42 110.00
134 Мариана Иванова Митева Начална педагогика и чужд език  1905011196 Четвърти 5.41 110.00
135 Ралица Тонева Лалева Начална училищна педагогика и чужд език 1905010330 Четвърти 5.41 110.00
136 Таня Тотева Тотева Предучилищна педагогика и чужд език  2105011062 Втори 5.41 110.00
137 Мариела Георгиева Тодорова Предучилищна педагогика и логопедия 2105010298 Втори 5.39 110.00
138 Християна Николаева Пачикова  Предучилищна педагогика и логопедия  2105011670 Втори 5.39 110.00
139 Янка Йорданова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия 1905010715 Четвърти 5.38 110.00
140 Симона Валентинова Колева  Предучилищна педагогика и логопедия  1905010690 Четвърти 5.38 110.00
141 Петя Генчева Ганева  Предучилищна педагогика и логопедия  1905011742 Четвърти 5.38 110.00
142 Симона Николаева Кръстева  Предучилищна и начална училищна педагогика 2105011203 Втори 5.37 110.00
143 Гергана Ивелинова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011357 Трети 5.35 110.00
144 Цветина Андриянова Пелова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011317 Трети 5.35 110.00
145 Мая Иванова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011650 Трети 5.35 110.00
146 Силвена Маринова Колева Предучилищна и начална училищна педагогика 2005011832 Трети 5.35 110.00
147 Питър Антей Константинов  Педагогика на обучението по физическо възпитание  2005010982 Трети 5.33 110.00
148 Али Ахмед Ахмед Педагогика на обучението по физическо възпитание 2005012715 Трети 5.33 110.00
149 Йоана Николаева Цанова Предучилищна и начална училищна педагогика  2105010984 Втори 5.32 110.00
150 Катя Николаева Конова Социална педагогика 2005010755 Трети 5.31 110.00
151 Калин Желязков Димитров  Педагогика на обучението по физическо възпитание  1905011785 Четвърти 5.29 110.00
152 Явор Георгиев Георгиев Педагогика на обучението по физическо възпитание 1905011147 Четвърти 5.29 110.00
153 Десислава Пламенова Йорданова Предучилищна педагогика и логопедия 2105010640 Втори 5.28 110.00
154 Евелина Николова Христова Предучилищна и началана училищна педагогика 1905010739 Четвърти 5.27 110.00
155 Даниел Пламенов Георгиев Педагогика на обучението по физическо възпитание 2005010628 Трети 5.27 110.00
156 Никол Георгиева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика 2105010542 Втори 5.26 110.00
157 Светла Миладинова Минкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  1905011069 Четвърти 5.23 110.00
158 Любомира Георгиева Узунова Предучилищна педагогика и логопедия 2105010999 Втори 5.22 110.00
159 Зафир Илиянов Маринов  Педагогика на обучението по физическо възпитаниe 2105011198 Втори 5.21 110.00
160 Ивиана Дениславова Тодорова  Предучилищна и начална училищна педагогика  2105010783 Втори 5.21 110.00
161 Петя Петьова Врачанска Предучилищна и начална училищна педагогика 2105011289 Втори 5.21 110.00
162 Полина Миленова Методиева Предучилищна и начална училищна педагогика 1905011342 Четвърти 5.18 110.00
163 Моника Младенова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика 2105011744 Втори 5.16 110.00
164 Александрия Иванова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  2105011392 Втори 5.16 110.00
165 Чавдар Адриянов Иванов Педагогика на обучението по физическо възпитание 2005010922 Трети 5.13 110.00
166 Зинаида Албертова Руменова  Социална педагогика  2105011840 Втори 5.11 110.00
167 Добринка Руменова Горчовска Социална педагогика 2005010688 Трети 5.06 110.00
168 Гергана Правдомирова Петкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  1905010812 Четвърти 5.05 110.00
169 Детелина Детелинова Лилова Педагогика на обучението по физическо възпитание 2105011019 Втори 5.00 110.00
170 Ана Ивайлова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика 1905010545 Четвърти 5.00 110.00
171 Елица Момчилова Илиева Предучилищна педагогика и логопедия  1905011502 Четвърти 5.00 110.00
172 Диляна Ивайлова Дамянова  Начална училищна педагогика с чужд език  2105010484 Втори 5.00 110.00
173 Димитър Венелинов Димитров Педагогика на обучението по физическо възпитание 2105010091 Втори 5.00 110.00
174 Десислава Искренова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика 1905010750 Четвърти 4.95 110.00
175 Стефани Тотева Тотева Педагогика на обучението по музика 2105010569 Втори 4.93 110.00
176 Марина Антонова Донева Начална училищна педагогика с чужд език  1905011058 Четвърти 4.86 110.00
177 Никола Мишев Димитров Начална училищна педагогика и чужд език  1905011491 Четвърти 4.82 110.00
178 Анахид Ерам Минасян Предучилищна и начална училищна педагогика  1905011868 Четвърти 4.77 110.00
179 Магдалена Стефанова Цвяткова  Предучилищна педагогика и логопедия 2005013141 Трети 4.74 110.00
180 Виктор Мишев Димитров Начална училищна педагогика и чужд език 1905011490 Четвърти 4.73 110.00
181 Антони Яворов Огнянов Педагогика на обучението по физическо възпитание 2105011268 Втори 4.71 110.00
182 Жаклин Мариянова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика 1905010383 Четвърти 4.68 110.00
183 Ивелина Михайлова Пенчева Предучилищна и начална училищна педагогика 1905010464 Четвърти 4.68 110.00

Православен богословски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Катя Христова Стойчева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба 2001011586 Трети 6.00 125.00
2 Иван Събев Събев Теология 2001013236 Трети 5.82 110.00
3 Йоана Павлова Гърбова Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба  2101011057 Втори 5.81 110.00
4 Анна Бориславова Захариев Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба 1901010396 Четвърти 5.71 110.00
5 Стефан Иванов Сталев  Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба 1901010235 Четвърти 5.71 110.00
6 Росен Пламенов Нечов Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба 1901011120 Четвърти 5.71 110.00
7 Петра Лазарова Лазарова Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба 2101010684 Втори 5.69 110.00
8 Мирослав Емилов Иванов Теология 2001013059 Трети 5.65 110.00
9 Станислав Иванов Савов Теология 2101013638 Втори 5.65 110.00
10 Никола Божидаров Димитров Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба  2101011466 Втори 5.50 110.00
11 Росен Митков Димитров  Теология  2101011638 Втори 5.24 110.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Теодора Константинова Маринова Изящни изкуства - Живопис 1904011189 Четвърти 6.00 125.00
2 Яница Валентинова Димитрова Педагогика на обучението по изобразително изкуство 2004013175 Трети 5.94 110.00
3 Лилия Красимирова Кунева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 1904011129 Четвърти 5.93 110.00
4 Мария Пламенова Белчева Изящни изкуства-Стенопис 1904011096 Четвърти 5.88 110.00
5 Адриан Светославов Косев Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 2104011195 Втори 5.88 110.00
6 Антоанета Петкова Тонева Педагогика на обучението по изобразително изкуство  1904010499 Четвърти 5.86 110.00
7 Боряна Делянова Генкова Интерактивен дизайн и компютърни игри 2004011314 Трети 5.83 110.00
8 Мая Емилиянова Йорданова Изящни изкуства - Графика 1904011296 Четвърти 5.81 110.00
9 Габриела Пламенова Стефанова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 1904011252 Четвърти 5.81 110.00
10 Преслава Емилова Тодорова  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 2004011716 Трети 5.78 110.00
11 Силвия Николаева Николова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 2004011327 Трети 5.78 110.00
12 Надя Иванова Кирова Визуални изследвания 2004011901 Трети 5.76 110.00
13 Ана Георгиева Илиева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 2104011907 втори 5.76 110.00
14 Дарена Християнова Захариева  Изящни изкуства - Графика 1904011091 Четвърти 5.75 110.00
15 Станимир Дончев Станев Интерактивен дизайн и компютърни игри 2004011556 Трети 5.72 110.00
16 Габриела Димитрова Димова Визуални изследвания 2004011905 Трети 5.71 110.00
17 Анастасия Нейкова Иванова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 2104011624 Втори 5.71 110.00
18 Кристина Красимирова Петрова Визуални изследвания 2104014959 трети 5.71 110.00
19 Борислава Тодорова Борисова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  2104011769 Втори 5.67 110.00
20 Илина Калин Титкова Изящни изкуства - Рисуване и интермедия 2104011228 Втори 5.64 110.00
21 Габриела Даниелова Иванова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  2004011236 Трети 5.61 110.00
22 Ергюл Ердинч Ахмедова Изящни изкуства - Стенопис 2004011089 Трети 5.60 110.00
23 Беатрис Елинова Балевска Изящни изкуства - Стенопис 1904011165 Четвърти 5.53 110.00
24 Кристияна Руменова Митева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 1904011089 Четвърти 5.52 110.00
25 Биляна Емилова Димитрова  Графичен дизайн и визуални комуникации  2004012928 Четвърти 5.52 110.00
26 Владимир Сашев Атанасов Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 2004012378 Трети 5.50 110.00
27 Александра Валентинова Христова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 2104011536 Втори 5.47 110.00
28 Алекс Христианова Панова Изящни изкуства - Стенопис 1904010685 Четвърти 5.47 110.00
29 Станислав Василев Кордоловски Педагогика на обучението на изобразително изкуство  2104011647 Трети 5.44 110.00
30 Екатерина-Мария Петрос Миткос  Изящни изкуства - Стенопис 1904011531 Четвърти 5.41 110.00
31 Иванина Венелинова Добрева Изящни изкуства - Стенопис 2004011269 Трети 5.40 110.00
32 Пресияна Иванова Иванова Графичен дизайн и визуални комуникации 1904011249 Четвърти 5.22 110.00
33 Божидара Гроздева  Графичен дизайн и визуални комуникации 2104011211 Втори 5.12 110.00
34 Габриела Димитрова Иванова  Изящни изкуства - Рисуване и интермедия 2104011215 Втори 5.07 110.00
35 Павлена Миленова Минева Изящни изкуства - Рисуване и интермедия 2104011405 Втори 4.93 110.00
36 Александър Димитров Гебшеменов Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 2104011262 Втори 4.88 110.00
37 Христо Диянов Йосифов Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации 2004011294 Трети 4.83 110.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Йоанна Радкова Ценкова Информационно брокерство и дигитални медии  1909010565 Четвърти 6.00 125.00
2 Васил Павлов Ангелов Софтуерно инженерство 2109010597 Втори 6.00 125.00
3 Християн Диянов Димитров Софтуерно инженерство 1909010625 Четвърти 6.00 125.00
4 Теодора Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по математика и информатика  2009011364 Трети 5.94 110.00
5 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика 2009010667 Трети 5.94 110.00
6 Дария Иванова Иванова Софтуерно инженерство 2009011741 Трети 5.93 110.00
7 Ивайло Ангелов Иванов Педагогика на обучението по математика и информатика 2109010672 Втори 5.93 110.00
8 Габриел Веселинов Петков Софтуерно инженерство 1909010562 Четвърти 5.92 110.00
9 Пламенна Викторова Петрова Софтуерно инженерство 1909011132 Четвърти 5.92 110.00
10 Преслава Георгиева Дацова Педагогика на обучението по математика и информатика 2009010905 Трети 5.88 110.00
11 Станислав Тодоров Станчев Софтуерно инженерство 2009010549 Трети 5.87 110.00
12 Валентин Маринов Колев Софтуерно инженерство 1909010411 Четвърти 5.85 110.00
13 Мартин Тихомиров Тодоров Софтуерно инженерство 1909011223 Четвърти 5.85 110.00
14 Борислав Стоянов Василев Компютърни науки 2109010863 Втори 5.85 110.00
15 Мариела Силвиева Атанасова Информационно брокерство и дигитални медии 2009013156 Трети 5.80 110.00
16 Мирослава Светославова Коев Информационно брокерство и дигитални медии 2009012737 Трети 5.80 110.00
17 Даниел Илиев Илиев Софтуерно Инженерство 1909011203 Четвърти 5.77 110.00
18 Мартин Миленов Калонкин Софтуерно инженерство 1909011513 Четвърти 5.77 110.00
19 Христослав Лъчезаров Захариев Софтуерно инженерство 1909011457 Четвърти 5.77 110.00
20 Денислав Стефанов Илиев Софтуерно инженерство 2109011389 Втори 5.75 110.00
21 Тодор Руменов Петров Софтуерно инженерство 2109011568 Втори 5.75 110.00
22 Петър Кънчев Тодоров Софтуерно инженерство 1909010172 Четвърти 5.69 110.00
23 Набила Мохамадбакер Сарвари Софтуерно инженерство 1909011451 Четвърти 5.69 110.00
24 Цветомира Венкова Долчинкова Компютърни науки 2009011034 Трети 5.67 110.00
25 Мирела Николаева Костова Педагогика на обучението по математика и информатика 1909010571 Четвърти 5.67 110.00
26 Деница Стефкова Димова Информатика 1909011771 Четвърти 5.64 110.00
27 Александър Николов Пеев Софтуерно инженерство 1909010547 Четвърти 5.62 110.00
28 Александър Спасов Казаков Софтуерно инженерство 2009010567 Трети 5.60 110.00
29 Теодора Петрова Гангова Информационно брокерство и дигитални медии 2009011587 Трети 5.60 110.00
30 Алекси Алексиев Иванов Педагогика на обучението по математика и информатика 2109010743 Втори 5.60 110.00
31 Стефан Атанасов Симеонов Софтуерно инженерство 2109010585 Втори 5.58 110.00
32 Евсин Шенолов Хасанов Софтуерно инженерство 1909010370 Четвърти 5.54 110.00
33 Дженифър Таеба Сарвари Софтуерно инженерство 1909011729 Четвърти 5.54 110.00
34 Михаела Герасимова Бенчева Софтуерно инженерство 1909010393 Четвърти 5.54 110.00
35 Радослав Цанков Цанков  Софтуерно инженерство  2009011415 Трети 5.53 110.00
36 Десислава Генадиева Николова Софтуерно инженерство 2009010617 Трети 5.53 110.00
37 Пламена Даниелова Дойнова Информатика 2009010610 Трети 5.50 110.00
38 Ирен Красимирова Илиева Информационно брокерство и дигитални медии 2109010383 Втори 5.50 110.00
39 Калина Ивайлова Жекова Педагогика на обучението по математика и информатика 2109011063 Втори 5.47 110.00
40 Владислав Панайотов Панайотов Софтуерно инженерство 2009010691 Трети 5.40 110.00
41 Станислав Валентинов Темелков Софтуерно инженерство 1909010749 Четвърти 5.38 110.00
42 Нина Чавдарова Фичева Информационно брокерство и дигитални медии 2109011565 Втори 5.36 110.00
43 Петьо Свиленов Петков Софтуерно инженерство 2009011738 Трети 5.33 110.00
44 Николай Пламенов Николаев Софтуерно инженерство 2009011658 Трети 5.33 110.00
45 Мартин Атанасов Димчев Софтуерно инженерството  1909011666 Четвърти 5.31 110.00
46 Иванина Стоянова Денева Педагогика на обучението по математика и информатика  2109010642 Втори 5.20 110.00
47 Вадим Димов Софтуерно инженерство 2009014115 Трети 5.20 110.00
48 Антоанета Димчова Цветанова Компютърни науки 1909010521 Четвърти 5.18 110.00
49 Михаела Христова Христова Софтуерно инженерство 2109011542 Втори 5.17 110.00
50 Янчо Мехмедов Ибрахимов  Компютърни науки 2109010790 Втори 5.15 110.00
51 Паола Антонова Георгиева  Педагогика на обучението по математика и информатика  1909011691 Четвърти 5.13 110.00
52 Боряна Калинова Боянова Софтуерно инженерство 2009011363 Трети 5.13 110.00
53 Емилиян Мартинов Тананеев Софтуерно инженерство 2009011510 Трети 5.13 110.00
54 Калоян Стефанов Цонев Софтуерно инженерство 2109011702 Втори 5.08 110.00
55 Катрин Миленова Беева  Софтуерно инженерство  2109010900 Втори 5.08 110.00
56 Седат Хасанов Мустафов  Софтуерно инженерство 2109010643 Втори 5.00 110.00
57 Иван Николаев Колев Софтуерно инженерство 2109011030 Втори 5.00 110.00
58 Борислава Желязкова Русева Педагогика на обучението по математика и информатика 2109010686 Втори 5.00 110.00
59 Александър Валериев Гайдарски Софтуерно инженерство 2109011353 Втори 4.92 110.00
60 Николета Дамянова Николаева Компютърни науки 2109011237 Втори 4.85 110.00
61 Раиса Младенова Симеонова Софтуерно инженерство 2109011056 Втори 4.83 110.00
62 Велислава Василева Аспарухова Софтуерно инженерство 2109011527 Втори 4.83 110.00
63 Цветомир Велинов Тодоров Информатика 2009011299 Трети 4.50 110.00
64 Иван Костов Иванов Софтуерно инженерство 2109011034 Втори 4.50 110.00
65 Александър Свиленов Стоянов Софтуерно инженерство 2109010649 Втори 4.33 110.00
66 Свелена Светославова Станинска  Педагогика на обучението по математика и информатика  2109010394 Втори 4.27 110.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Весела Йорданова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2102010870 Втори 6.00 125.00
2 Владимир Добрев Стефанов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2102010830 Втори 6.00 125.00
3 Андон Николаев Иванов Педагогика на обучението по български език и история  1902011090 Четвърти 6.00 125.00
4 Тина Христова Митева  Българска филология 2002010525 Трети 6.00 125.00
5 Симона Атанасова Ненкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102010017 Втори 6.00 125.00
6 Анастасия Острова Приложна лингвистика (два чужди езика) 2102011023 Втори 6.00 125.00
7 Силвия Павлова Павлова Приложна лингвистика (два чужди езика) 2102010445 Втори 6.00 125.00
8 Симона Тихомирова Тодорова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102011523 Втори 6.00 125.00
9 Денислав Драгомиров Димитров Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102011452 Втори 6.00 125.00
10 Панко Иванов Монев Приложна лингвистика (два чужди) 1902010492 Четвърти 6.00 125.00
11 Кристиан Красимиров Маринов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2102010547 Втори 6.00 125.00
12 Ниа Лазарова Николова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102010655 Втори 6.00 125.00
13 Никита Николаева Николова Английска филология 2102010678 Втори 6.00 125.00
14 Донна Живкова Стоянова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2102010797 Втори 6.00 125.00
15 Симона Цветелинова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902010748 Четвърти 5.95 110.00
16 Шинлу Гуо Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902010634 Четвърти 5.95 110.00
17 Теодора Цветкова Лалова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2002011711 Трети 5.94 110.00
18 Йоанна Нанкова Йорданова Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002010558 Трети 5.94 110.00
19 Таня Стилиянова Станкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2002011232 Трети 5.94 110.00
20 Георги Людмилов Йорданов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 1902010511 Четвърти 5.94 110.00
21 Марин Труфчев Труфчев  Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002011281 Трети 5.93 110.00
22 Преслава Пламенова Куртева Българска филология 2102010594 Втори 5.92 110.00
23 Дуйгу Кенан Айри  Английска филология  2002011670 Трети 5.92 110.00
24 Преслав Даниел Иванов Английска филология 2002011377 Трети 5.92 110.00
25 Ния Светлозарова Иванова Английска филология 2102011479 Втори 5.91 110.00
26 Свилена Диянова Аджамова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2102011502 Втори 5.90 110.00
27 Фатиме Исмаилова Мустафова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102011361 Втори 5.90 110.00
28 Алексия Велиславова Атанасова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2102011378 Втори 5.90 110.00
29 Виктория Василева Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2102010518 Втори 5.90 110.00
30 Симеон Мариянов Бояджиев Приложна лингвистика (два чужди езика) 2102010636 Втори 5.90 110.00
31 Гергана Мирославова Стоянова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2102010543 Втори 5.90 110.00
32 Рени Панайотова Стоянова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102011454 Втори 5.90 110.00
33 Стилиян Детелинов Благоев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102010965 Втори 5.90 110.00
34 Лора Дианова Драгова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 1902011295 Четвърти 5.89 110.00
35 Айше Мехмедова Бичкова Педагогика на обучението по български език и чужд език 1902011463 Четвърти 5.89 110.00
36 Белослава Емилова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902010501 Четвърти 5.88 110.00
37 София Мирославова Маринчева Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002011282 Трети 5.88 110.00
38 Мария Боянова Обретенова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2002011593 Трети 5.88 110.00
39 Йордан Стоянов Стоянов Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и италиански) и международен туризъм 2002010658 Трети 5.87 110.00
40 Русанка Димова Бонева Приложна лингвистика (два чужди езика)  1902012949 Четвърти 5.84 110.00
41 Ралица Йорданова Бренан Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 1902010297 Четвърти 5.84 110.00
42 Теодора Бориславова Тодорова Английска филология 2102011442 Втори 5.82 110.00
43 Борислав Нинов Маринов Германистика 2102010970 Втори 5.82 110.00
44 Денислава Даниелова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902013495 Четвърти 5.82 110.00
45 Симеон Стефанов Хаджидимитров Германистика 1902012205 Четвърти 5.80 110.00
46 Яница Свиленова Цанкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2102011362 Втори 5.80 110.00
47 Станислав Николаев Христов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102010051 Втори 5.80 110.00
48 Боряна Бориславова Благоева  Педагогика на обучението по български език и история 2102011227 Втори 5.80 110.00
49 Стефани Димитрова Шопова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2102011398 Втори 5.80 110.00
50 Християна Христова Бакалова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2102010866 Втори 5.80 110.00
51 Катрин Красимирова Петкова  Приложна лингвистика с два чужди езика  2102011837 Втори 5.80 110.00
52 Хелин Аднянова Велиева Приложна лингвистика (два чужди езика) 2102011551 Втори 5.80 110.00
53 Петя Иванова Спасова Педагогика на обучението по български език и чужд език 2102010578 Втори 5.80 110.00
54 Мариела Тихомирова Атанасова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2002011580 Трети 5.80 110.00
55 Виктория Владиславова Маркова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2102013234 Втори 5.80 110.00
56 Деница Тонева Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902011087 Четвърти 5.79 110.00
57 Виктория Евгениева Генева Педагогика на обучението по български език и чужд език 2002011924 Трети 5.79 110.00
58 Звезделина Стефанова Колева Приложна лингвистика (два чужди езика) 2202010057 Втори 5.79 110.00
59 Нора Мирославова Калчева Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902010649 Четвърти 5.79 110.00
60 Мария Христова Христова Английска филология 2002010587 Трети 5.77 110.00
61 Габриела Стефанова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002011480 Трети 5.76 110.00
62 Нелина Ивова Запрянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 1902010352 Четвърти 5.76 110.00
63 Евита Тони Велинова Английска филология 1902011293 Четвърти 5.75 110.00
64 Гергана Веселинова Дачкова Английска филология 1902010467 Четвърти 5.75 110.00
65 Теодора Евгениева Пеева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 1902011727 Четвърти 5.74 110.00
66 Теодор Мирославов Вълев Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002011797 Четвърти 5.74 110.00
67 Мира Ангелова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2002012863 Четвърти 5.74 110.00
68 Иво Людмилов Милчовски Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии 2102011494 Втори 5.73 110.00
69 Венера Станимирова Недялкова Приложна лингвистика (два чужди езика - испански и руски) 2002011332 Трети 5.73 110.00
70 Мартина Станимирова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2002010590 Трети 5.73 110.00
71 Деница Николаева Цанева Педагогика на обучението по български език и история 1902010423 Четвърти 5.72 110.00
72 Михаела Костадинова Сусанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2002010690 Трети 5.72 110.00
73 Даниел Пламенов Пеев Педагогика на обучението по български език и география 2002010061 Трети 5.71 110.00
74 Миглена Анатолиева Атанасова Педагогика на обучението по български език и чужд език 2002011946 Трети 5.71 110.00
75 Цветина Стоянова Стойчева Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002015393 Трети 5.71 110.00
76 Йоана Николаева Първанова Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002010536 Трети 5.71 110.00
77 Рая Минкова Андонова  Педагогика на обучението по български език и чужд език 2102011344 Втори 5.70 110.00
78 Рая Мирославова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2102010546 Втори 5.70 110.00
79 Никол Любомирова Колева Педагогика на обучението по български език и чужд език 2102010838 Втори 5.70 110.00
80 Даниела Ивелинова Йорданова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношени 2102010663 Втори 5.70 110.00
81 Стилиян Светославов Илиев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2102010704 Втори 5.70 110.00
82 Адриана Пламенова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2102010514 Втори 5.70 110.00
83 Константина-Пресияна Димитриу Костопулу Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102013689 Втори 5.70 110.00
84 Дорина Руменова Петкова  Българска филология  2102010592 Втори 5.69 110.00
85 Есил Светлинова Чернева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2002011075 Трети 5.69 110.00
86 Деница Станиславова Стоянова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 1902010583 Четвърти 5.68 110.00
87 Ивайла Веселинова Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2002010724 Трети 5.67 110.00
88 Ралица Павлинова Караколева Педагогика на обучението по български език и история 2102010413 Втори 5.67 110.00
89 Ани Георгиева Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002010764 Трети 5.67 110.00
90 Тереза Николаева Колева Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002011844 Трети 5.67 110.00
91 Таня Димитрова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2002011304 Трети 5.67 110.00
92 Йоанна Иванова Димитрова Английска филология 1902010564 Четвърти 5.63 110.00
93 Стилияна Жекова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902011805 Четвърти 5.63 110.00
94 Виктория Искренова Атанасова Английска филология 1902011303 Четвърти 5.63 110.00
95 Петя Калоянова Петкова Българска филология 2102011573 Втори 5.62 110.00
96 Ива Павлова Алексиев Педагогика на обучението по български език и история 1902010677 Четвърти 5.61 110.00
97 Силвия Миленова Минкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2002010520 Трети 5.60 110.00
98 Ванеса Станимирова Христова Педагогика на обучението по български език и история 2102011478 Втори 5.60 110.00
99 Искрен Данаилов Чоранов  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии  2102010408 Втори 5.60 110.00
100 Нели Цветанова Михайлова Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002011215 Трети 5.59 110.00
101 Серафима Миленова Симеонова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 1902010791 Четвърти 5.59 110.00
102 Вяра Велиславова Петрова Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902011736 Четвърти 5.59 110.00
103 Тюлин Гаданфер Салим Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 1902012198 Четвърти 5.59 110.00
104 Николета Йорданова Масалджийска  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  2002011898 Трети 5.56 110.00
105 Силвия Георгиева Георгиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2002011805 Трети 5.55 110.00
106 Аксения Пламенова Вричева Българска филология 2002010684 Трети 5.54 110.00
107 Зорница Иванова Здравкова Педагогика на обучението по български език и история 2102011457 Втори 5.53 110.00
108 Виктория Петрова Великова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии 2002010883 Трети 5.53 110.00
109 Даница Миленова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902013444 Четвърти 5.53 110.00
110 Мелисса Орхан Сафетова  Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902011708 Четвърти 5.53 110.00
111 Люба Стефанова Манолева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2002011533 Трети 5.53 110.00
112 Александър Пламенов Георгиев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102010859 Втори 5.50 110.00
113 Соня Евгениева Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2102010182 Втори 5.50 110.00
114 Габриела Валентинова Ангелова Педагогика на обучението по български език и чужд език 2002010733 Трети 5.50 110.00
115 Лора Юлиянова Евгениева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102010685 Втори 5.50 110.00
116 Цветелина Стоянова Дончева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2002010878 Трети 5.50 110.00
117 Мирела Любомирова Върбанова Педагогика на обучението по български език и чужд език 2002010674 Трети 5.50 110.00
118 Радослава Валериева Николова Английска филология 1802010934 Четвърти 5.50 110.00
119 Ростислав Бориславов Румянов Педагогика на обучението по български език и история 1902011127 Четвърти 5.50 110.00
120 Габриела Пенчева Петкова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2102010628 Втори 5.50 110.00
121 Белла Красимир Ставрева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2002014066 Трети 5.50 110.00
122 Пламенна Пламенова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2102010895 Втори 5.50 110.00
123 Теодора Тодорова Алтънова Приложна лингвистика (два чужди езика) 2102011537 Втори 5.50 110.00
124 Елена Бориславова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002015382 Трети 5.47 110.00
125 Весела Георгиева Петкова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  1902011113 Четвърти 5.47 110.00
126 Александра Николаева Василева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 1902012418 Четвърти 5.47 110.00
127 Йоана Тихомирова Цолова Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902012227 Четвърти 5.47 110.00
128 Инна Иванова Зафирова Българска филология 2102010812 Втори 5.46 110.00
129 Венета Димитрова Савова  Българска филология 2102010333 Втори 5.46 110.00
130 Ралица Радославова Николова Английска филология 2002011447 Трети 5.46 110.00
131 Елена Ивайлова Кръстева Английска филология 2002014089 Трети 5.46 110.00
132 Беатрис Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2002010555 Трети 5.44 110.00
133 Сибел Махмудова Ахмедова Английска филология 1902010901 Четвърти 5.44 110.00
134 Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език 2002011346 Трети 5.43 110.00
135 Гергана Красимирова Мангова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 1902011328 Четвърти 5.42 110.00
136 Смиляна Руменова Смилянова Българска филология 1902010336 Четвърти 5.42 110.00
137 Пламена Светославова Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 1902010341 Четвърти 5.42 110.00
138 Ебру Сами Исмаилова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2002012735 Трети 5.41 110.00
139 Ива Димитрова Бързева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 1902011890 Четвърти 5.41 110.00
140 Наталия Пламенова Цанкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2105011375 Втори 5.40 110.00
141 Мадлен Филипова Илиева Педагогика на обучението по български език и чужд език 2102010990 Втори 5.40 110.00
142 Мариана Живодарова Жекова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2102011887 Втори 5.40 110.00
143 Елица Анатолиева Ангелова Приложна лингвистика с английски и втори чужд език и информационни технологии. 2002012067 Трети 5.40 110.00
144 Илия Тодоринов Ибовски Приложна лингвистика (два чужди езика) 2102011197 Втори 5.40 110.00
145 Стефани Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения. 2002010551 Трети 5.39 110.00
146 Сава-Калина Анжелова Ангелова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 1902012404 четвърти 5.37 110.00
147 Кристина Христинова Добрева Педагогика на обучението по български език и чужд език 2002011608 Трети 5.36 110.00
148 Александра Свиленова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2002010837 Трети 5.35 110.00
149 Станислава Добрева Станчева  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2002011999 Трети 5.35 110.00
150 Звезделин Венциславов Василев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 1902010437 Четвърти 5.35 110.00
151 Габриела Данаилова Петрова Българска филология 1902010532 Четвърти 5.33 110.00
152 Доброслава Детелинова Тодорова Английска Филология  1902010510 Четвърти 5.33 110.00
153 Женя Иванова Великова  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2002010924 Трети 5.33 110.00
154 Велислава Стефанова Станева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  2002011335 Трети 5.33 110.00
155 Елис Алев Асланова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2002010987 Трети 5.33 110.00
156 Нелин Юксел Найдин  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  2002010941 Трети 5.33 110.00
157 Доника Николаева Йорданова Педагогика на обучението по български език и география  2102010610 Втори 5.31 110.00
158 Димана Живкова Пенева Английска филология 1902010681 Четвърти 5.31 110.00
159 София Пламенова Нинова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2002011244 Трети 5.31 110.00
160 Сибел Севгинова Ниазиева Английска филология 2002010582 Трети 5.31 110.00
161 Емона Иванова Стоилова Българска филология 2002010848 Трети 5.31 110.00
162 Антония Стефанова Савова  Педагогика на обучението по български език и география 2102010373 Втори 5.31 110.00
163 Михаела Ивайлова Михайлова  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  2102010665 Втори 5.30 110.00
164 Стиляна Дилянова Дедева Приложна лингвистика (два чужди езика) 2002010311 Трети 5.28 110.00
165 Николета Николаева Димитрова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии  2002012853 Трети 5.28 110.00
166 Жаклин Светославова Маркова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии 2002010633 Трети 5.27 110.00
167 Валерия Валериева Григорова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2002010531 Трети 5.27 110.00
168 Ива Стефанова Стефанова  Английска филология  2102010762 Втори 5.27 110.00
169 Пламена Недкова Терзийска Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 1902011637 Четвърти 5.26 110.00
170 Даниела Михайлова Михова Приложна лингвистика (два чужди езика) 1902011257 Четвърти 5.26 110.00
171 Йоанна Йорданова Йорданова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 1802010875 Четвърти 5.26 110.00
172 Ралица Димитрова Димитрова Педагогика на обучението по български език и география 2102011011 Втори 5.25 110.00
173 Аксения Свиленова Кисова  Педагогика на обучението по български език и история  2002010831 Трети 5.24 110.00
174 Тонислава Стоянова Марковска  Българска филология  2102010676 Втори 5.23 110.00
175 Цвета Янкова Стаменова Английска филология 2002011523 Трети 5.23 110.00
176 Анна Стоянова Желязкова Приложна лингвистика (два чужди езика) 2102010402 Втори 5.20 110.00
177 Емануела Йорданова Христова  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2102011238 Втори 5.20 110.00
178 Мерт Пашаоглу Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2002013775 Трети 5.20 110.00
179 Деница Христова Борисова  Педагогика на обучението по български език и чужд език  2102010296 Втори 5.20 110.00
180 Никол Иванова Димова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2002011359 Трети 5.18 110.00
181 Александра Йорданова Кръстева Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии 2102010938 Втори 5.18 110.00
182 Петя Дамянова Стефанова Английска филология 2002011288 Трети 5.15 110.00
183 Борислав Янев Пехливанов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2002011623 Трети 5.13 110.00
184 Николета Недялкова Георгиева  Педагогика на обучението по български език и география 2102010567 Втори 5.13 110.00
185 Димитър Станимиров Янков Педагогика на обучението по български език и география 2002010701 Трети 5.12 110.00
186 Иван Ивов Тончев Английска филология  1902010763 Четвърти 5.11 110.00
187 Борис Николаев Банчовски Приложна лингвистика (два чужди езика) 2102010634 Втори 5.10 110.00
188 Елена Светлозарова Сашова  Педагогика на обучението по български език и чужд език 2102010829 Втори 5.10 110.00
189 Йована Момчилова Йорданова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102010481 Втори 5.10 110.00
190 Толга Танжур Исметов Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии 2102011216 Втори 5.09 110.00
191 Данимира Стоянова Стоянова  Педагогика на обучението по български език и информационни технологии 2102011901 Втори 5.08 110.00
192 Цветелина Петкова Вълова Българска филология 2102010609 Втори 5.08 110.00
193 Елиф Гюрджан Хасан  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 1902010907 Четвърти 5.06 110.00
194 Весела Христова Христова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2002011740 Трети 5.00 110.00
195 Владислава Веселинова Найденова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2002011052 Трети 5.00 110.00
196 Илияна Красенова Иванова Английска филология 2002010581 Трети 5.00 110.00
197 Мария Георгиева Георгиева Романистика 2102011687 Втори 5.00 110.00
198 Кристиян Валентинов Великов  Приложна лингвистика (два чужди езика) 2102011807 Втори 5.00 110.00
199 Добромира Ивайлова Димитрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  2002010607 Трети 4.93 110.00
200 Росица Ангелова Панова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 2102013439 Втори 4.90 110.00
201 Роберта Радославова Костадинова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  2002010619 Трети 4.89 110.00
202 Ива Георгиева Симеонова Английска филология 1902010585 Четвърти 4.88 110.00
203 Даниела Красимирова Куртева Английска филология 1902010347 Четвърти 4.88 110.00
204 Биляна Петева Рашкова Българска филология 2102011890 Втори 4.85 110.00
205 Хатче Алтан Едият Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации 1902010741 Четвърти 4.82 110.00
206 Йелис Орханова Мехмедова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения 2102012535 Втори 4.80 110.00
207 Елиз Бехчет Адем Романистика  2102010555 Втори 4.80 110.00
208 Магдалена Емилова Енчева Английска филологи 1902010406 Четвърти 4.78 110.00
209 Джансевер Билгин Реджеб Английска филология 2002010823 Трети 4.77 110.00
210 Минко Николаев Минков Педагогика на обучението по български език и чужд език 2002010865 Трети 4.75 110.00
211 Юлия Деянова Дончева Английска филология 2002012797 Трети 4.73 110.00
212 Полина Димитрова Петкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм 2102010477 Втори 4.70 110.00
213 Киара Ивелинова Иванова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии 2102010450 Втори 4.70 110.00
214 Наталия Емилова Сиракова Английска филология 2002011715 Трети 4.67 110.00
215 Нелина Стефанова Ташкова Английска филология 2102010456 Втори 4.64 110.00
216 Славена Любомирова Аврамова Русистика 2102011694 Втори 4.60 110.00
217 Валентин Делянов Дочев  Педагогика на обучението по български език и чужд език  2102011242 Втори 4.60 110.00
218 Емили Красимирова Борисова  Педагогика на обучението по български език и информационни технологии 2102011707 Втори 4.54 110.00
219 Станислава Добромирова Цанкова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологи 2102010644 Втори 4.50 110.00
220 Десислава Пламенова Ефтимова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  1902011347 Четвърти 4.42 110.00
221 Катерина Бориславова Тодорова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език със информационни технологии  2102010972 Втори 4.40 110.00
222 Виктория Ивелинова Иванова Русистика 2102010903 Втори 4.40 110.00
223 Момчил Величков Йорданов Педагогика на обучението по български език и чужд език 2102010902 Втори 4.40 110.00
224 Петя Ангелова  Ангелова  Българска филология 2102011815 Втори 4.38 110.00
225 Олександър Евгенович Визирский Педагогика на обучението по български език и чужд език 2102013988 Втори 4.20 110.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Доротея Кирилова Йорданова Философия 2007011960 Трети 6.00 125.00
2 Цветелина Иванова Данчева Философия 1907011846 Четвърти 6.00 125.00
3 Ина Динкова Иванова Философия 2107011447 Втори 5.91 110.00
4 Екатерина Георгиева Петрова Философия 1907010755 Четвърти 5.89 110.00
5 Иван Николаев Енчев Философия 1907013423 Четвърти 5.78 110.00
6 Ирена Николаева Николова  Философия  1907011301 Четвърти 5.78 110.00
7 Емине Салих Алишева  Философия  1907013405 Четвърти 5.67 110.00
8 Нехсат Сезгин Хасан Философия  2007011293 Трети 5.64 110.00
9 Селена Емилова Перникова Философия 2107011704 Втори 5.64 110.00
10 Филип Красимиров Конов Философия 2007010064 Трети 5.64 110.00
11 Диана Довгун  Философия 2007011575 Трети 5.64 110.00
12 Катрин Радостинова Райчеа Философия 1907011740 Четвърти 5.56 110.00
13 Жаклин Миленова Митева Философия 1907011811 Четвърти 5.56 110.00
14 Тони Тихомирова Иванова Философия  2107010924 Втори 5.45 110.00
15 Кристиян Любомиров Моновски Философия 2007010706 Трети 5.27 110.00

Педагогически колеж гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Петя Николаева Петкова Начална Училищна Педагогик Трети 2020011151 6.00 125.00
2 Роза Андрианова Узунова  Начална Училищна Педагогика  Трети 2020011277 6.00 125.00
3 Наталия Цветанова Нетова Начална училищна педагогика Пети 2020011582 6.00 125.00
4 Радослава Иванова Тодорова Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011176 5.94 110.00
5 Диляна Димитрова Гелева Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011172 5.94 110.00
6 Биляна Георгиева Гаврилова Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011178 5.94 110.00
7 Милена Цветомирова Георгиева Предучилищна педагогика с английски език Трети 2020011168 5.94 110.00
8 Цветина Бисерова Димитриновa Начална училищна педагогика Трети 2020011847 5.88 110.00
9 Виктория Петкова Петкова Предучилищна педагогика с Англйски език Трети 2020011158 5.88 110.00
10 Мария Георгиева Ракова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011291 5.88 110.00
11 Геновева Павлова Ненова Начална училищна педагогика Трети 2020012674 5.88 110.00
12 Михаела Петева Лишкова Начална училищна педагогика и английски език Втори 2120011427 5.81 110.00
13 Анелия Иванова Иванова Начална училищна педагогика и английски език Трети 2020011175 5.88 110.00
14 Мирослава Георгиева Георгиева Начална училищна педагогика с английски език Трети 2020011180 5.81 110.00
15 Красимира Димитрова Маринова Начална училищна педагогика Втори 2120011312 5.81 110.00
16 Виолета Людмилова Пеева Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011161 5.75 110.00
17 Екатерина Петрова Бушева Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011169 5.75 110.00
18 Пламена Пламенова Герасимова  Начална училищна педагогика и английски език ки  Трети 2020011689 5.75 110.00
19 Веселка Ивалинова Никифорова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011166 5.69 110.00
20 Даниела Петева Ганчева Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011382 5.69 110.00
21 Ваня Венциславова Величкова  Начална училищна педагогика  Трети 2020011148 5.69 110.00
22 Катя Борисова Петрова предучилина педагогика и английски език Трети 2020011169 5.69 110.00
23 Богослава Симеонова Георгиева Предучилищна педагогика с Англйски език Трети 2020011166 5.69 110.00
24 Изабела Бориславова Дафинова Начална училищна педагогика и английски език Втори 2120011512 5.69 110.00
25 Пенка Димитрова Първанова Начална училищна педагогика Втори 2120011143 5.69 110.00
26 Петя Василева Богданова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011588 5.63 110.00
27 Елза Мирчева Петкова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011772 5.63 110.00
28 Елена Димитрова Георгиева  Начална училищна педагогика и английски език Пети 2020011171 5.63 110.00
29 Цветелина Димитрова Стоянова Начална училищна педагогика и английски език  Втори 2120011150 5.63 110.00
30 Петя Янкова Костова  Предучилищна педагогика и английски език Втори 2120011159 5.50 110.00
31 Силвия Илиева Илиева  Начална училищна педагогика и английски език  Втори 2120011486 5.50 110.00
32 Нели Валентинова Нинарска Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011165 5.44 110.00
33 Йоана Светославова Цветкова Предучилищна педагогика и английски език Пети 2020011870 5.44 110.00
34 Цветелина Илиянова Цветанова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2020011160 5.44 110.00

Филиал в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Цветомила Славчева Миркова Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2121010306 6.00 125.00
2 Лилия Петрова Чапкънска Социална педагогика Четвърти 1921011093 6.00 125.00
3 Гълъбина Бориславова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921010889 5.95 110.00
4 Ина Пламенова Спасова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011104 5.95 110.00
5 Ива Илиева Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2121011347 5.88 110.00
6 Веселка  Цветелинова Найденова Социална педагогика Трети 2021010519 5.88 110.00
7  Цветомир Анатолиев Петров Социална педагогика Четвърти 1921011079 5.88 110.00
8 Нина Цветославова Петрова Социална педагогика Четвърти 1921011006 5.88 110.00
9 Йоанна Николаева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2005012769 5.87 110.00
10 Владислава Кирилова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011620 5.86 110.00
11 Полина Тихомирова Първанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010703 5.84 110.00
12 Михаела Цветанова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921013051 5.82 110.00
13 Доника Красимирова Каменова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011497 5.78 110.00
14 Мариана Веселинова Тошева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011467 5.78 110.00
15 Катерина Христова Райкова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011854 5.78 110.00
16 Мария Николаева Радина Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011454 5.77 110.00
17 Йоана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021010522 5.76 110.00
18 Силвия Емилова Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921010863 5.76 110.00
19 Михаела Мирославова Дойчева Предучилищна педагогика и чужд език  Втори 2121010708 5.76 110.00
20 Ани Ангелова Борисова-Христова  Социална педагогика  Четвърти 1921011002 5.75 110.00
21 Стела Николаева Дочева Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011419 5.75 110.00
22 Никол Венциславова Василева  Социална педагогика  Четвърти 1921011003 5.75 110.00
23 Десислава Данчова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010247 5.74 110.00
24 Петя Илиева Цветанова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011437 5.74 110.00
25 Ивет Божидарова Ненкова Педагогика на обучението по български език и история Трети 2021010316 5.71 110.00
26 Мая Сашова Николова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011643 5.70 110.00
27 Евелин Викторова Томова  Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011269 5.70 110.00
28 Веселина Захариева Красимирова  Социална педагогика  Трети 2021010305 5.69 110.00
29 Антоанета Венциславова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921010847 5.68 110.00
30 Радослава Георгиева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 2021013434 5.68 110.00
31 Албена Красимирова Ангелова  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1905011519 5.68 110.00
32 Мирослава Сашкова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921010884 5.68 110.00
33 Мария Бранимирова Петрова Социална педагогика  Втори 2121010641 5.67 110.00
34 Бойка Иванова Иванова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011734 5.67 110.00
35 Надя Велизарова Асенова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921011698 5.65 110.00
36 Нона Чавдарова Нончова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 2121011472 5.65 110.00
37 Лена Борисова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021010469 5.65 110.00
38 Цветелина Цветанова Любомирова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011581 5.61 110.00
39 Цветослава Пламенова Григорова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1921010840 5.61 110.00
40 Гергана Красимирова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921010886 5.59 110.00
41 Росица Маринова Кулинска Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921011743 5.59 110.00
42 Диляна Кристинова Деновска Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011324 5.59 110.00
43 Ивона Бойкова Мицилкова Предучилищна начална училищна педагогика Четвърти 1921011522 5.59 110.00
44 Стефани Момчилова Стефанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121011319 5.58 110.00
45 Моника Алексиева Русева-Божкова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2121011503 5.58 110.00
46 Цветелина Трайкова Миланова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011119 5.57 110.00
47 Габриела Емилова Младенова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021011849 5.57 110.00
48 Павлина Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021010843 5.57 110.00
49 Соня Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021010841 5.57 110.00
50 Стела Ивайлова Иванова Социална педагогика Трети 2021011773 5.56 110.00
51 Красимир Дамянов Георгиев Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2121010307 5.56 110.00
52 Ралица Илиянова Рангелова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011790 5.52 110.00
53 Иван Светославов Иванов Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021012802 5.52 110.00
54 Теодора Димитрова Алексиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921011793 5.52 110.00
55 Анелия Димитрова Кръстева Социална педагогика Втори 2121010236 5.50 110.00
56 Павлина Кирчова Попова Социална педагогика Втори 2121010347 5.50 110.00
57 Ивайла Ивайлова Иванова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2121010629 5.50 110.00
58 Албена Габриелова Писина  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921011380 5.50 110.00
59 Фани Людмилова Александрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2021010476 5.50 110.00
60 Емили Ивайлова Емилянова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1921010930 5.48 110.00
61 Зорница Илиева Цекова Педагогика на обучението по история и философия Трети 2021013056 5.47 110.00
62 Йоана Мартинова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2121010359 5.47 110.00
63 Марта Мартинова Бояджиева Педагогика на обучението по история и философия Трети 2021010993 5.47 110.00
64 Бетина Иванова Милчева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011217 5.45 110.00
65 Гергана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011486 5.45 110.00
66 Ивелин Пламенов Младенов Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2121010218 5.44 110.00
67 Росица Бисерова Димитрова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011374 5.43 110.00
68 Лорета Ивова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2121011875 5.42 110.00
69 Ирина Евгениева Крайчева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2121010239 5.42 110.00
70 Катя Петрова Цветанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010637 5.42 110.00
71 Петя Димитрова Павлова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921010867 5.41 110.00
72 Габриела Евалин Георгиева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1921011194 5.41 110.00
73 Вероника Петрова Миланова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2121010229 5.41 110.00
74 Таня Асенова Шибилева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1921011155 5.41 110.00
75 Геновева Ивова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921013402 5.41 110.00
76 Нина Николаева Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1621010014 5.41 110.00
77 Милена Иванова Ганева Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Трети 2021012810 5.39 110.00
78 Цветелина Веселинова Съркьова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1921010882 5.39 110.00
79 Анита Захариева Пешева  Социална педагогика  Трети 2021010306 5.38 110.00
80 Теодора Николаева Маринова Педагогика на обучението по История и Информационни технологии Четвърти 1921011007 5.38 110.00
81 Рая Тихомирова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 2021011067 5.33 110.00
82 Цветелина Димитрова Ценова  Социална педагогика  Четвърти 1921011658 5.31 110.00
83 Марияна Милчова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021010468 5.30 110.00
84 София Веселинова Андонова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2121010836 5.29 110.00
85 Ася Димитрова Александрова  Педагогика на обучението по български език и география Трети 2021011830 5.29 110.00
86 Камелия Станимирова Миленова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 2021011283 5.29 110.00
87 Гергана Стоянова Манова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1921013492 5.29 110.00
88 Силвия Стоянова Замфирова Социална педагогика Втори 2121011070 5.28 110.00
89 Благородка Ангелова Илиева  Педагогика на обучението по български език и история Втори 2121011281 5.27 110.00
90 Стефани Радкова Колибанова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021013025 5.26 110.00
91 Марина Христова Якимова Предучилищна педагогика с чужд език Четвърти 1921011626 5.25 110.00
92 Емилия Захариева Пешева  Социална педагогика  Трети 2021010307 5.25 110.00
93 Деница Людмилова Миткова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011440 5.23 110.00
94 Стела Спасова Каравелова-Тончева Социална педагогика Втори 2121010382 5.22 110.00
95 Тереза Василева Василева Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 2021011308 5.22 110.00
96 Камелия Руменова Стоянова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 2021013020 5.21 110.00
97 Петя Ваньова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011153 5.18 110.00
98 Цветослава Николаева Младенова Педагогика на обучението по български език и история Трети 2021011775 5.18 110.00
99 Константин Ивайлов Тодоров Педагогика на обучението по история и философия Трети 2021010312 5.18 110.00
100 Цветелина Илианова Йорданова Педагогика на обученито по български език и география Трети 2021010815 5.18 110.00
101 Галина Димитрова Великова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 2021010334 5.17 110.00
102 Диляна Радославова Илиева  Социална педагогика  Втори 2121010625 5.17 110.00
103 Емили Георгиева Лазарова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021011572 5.17 110.00
104 Весимира Димитрова Димитрова Предучилищна педагогика и английски език Трети 2021011136 5.17 110.00
105 Вера Венелинова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021010470 5.17 110.00
106 Даринка Петкова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121011123 5.16 110.00
107 Нина Цветанова Стоянова  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Четвърти 1921011506 5.14 110.00
108 Мария Ивова Маринова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021011633 5.13 110.00
109 Ралица Найденова Младенова Педагогика на обучението по български език и география Трети 2021010810 5.12 110.00
110 Ванеса Красимирова Петкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121011009 5.11 110.00
111 Ивета Иванова Борисова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2121011739 5.11 110.00
112 Патрисия Петкова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2121010588 5.11 110.00
113 Биляна Бориславова Бузатова Педагогика на обучението по Български език и география Четвърти 1921011473 5.06 110.00
114 Цветелина Милчева Емилова Педагогика на обучението по български език и история  Четвърти 1921011001 5.06 110.00
115 Нелина Валериева Боянова  Начална училищна педагогика и чужд език  Четвърти 1921011657 5.05 110.00
116 Мариана Цветомирова Маринова  Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1921012355 5.05 110.00

СПОДЕЛИ В