Консултации на преподавателите зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк / присъствено / имейл

Проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова

///////////////

////////////

/////////////

e.todorova@ts.uni-vt.bg

Доц. дн Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

понеделник

8:15-9:45

всяка

тук

Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

////////////////

//////////////////

//////////////////

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

Доц. д-р Ивайло Петров Дончев

понеделник

10:00-12:00

всяка

i.donchev@ts.uni-vt.bg, кабинет 505 А

Доц. д-р Мариана Матеева Петрова

вторник

12:00- 14:00

всяка

m.petrova@ts.uni-vt.bg, 509

Доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров

////////////////

//////////////////

//////////////////

t.todorov@ts.uni-vt.bg

Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

сряда

11:00-12:15

505A

doskova@ts.uni-vt.bg

Гл. ас. д-р Димо Милев Милев

петък

12:00-13:15

всяка

d.milev@ts.uni-vt.bg, тук

Гл. ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова

/////////////

////////////////

//////////////////

s.varbanova@ts.uni-vt.bg

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов

четвъртък

10:30-11:45

всяка

кабинет 509

ас. д-р Даниел Иванов Дамянов

петък

10:00

всяка

d.damyanov@ts.uni-vt.bg,

линк в електронните ресурси

ас. Валентин Боянов Тонков

сряда

10:00

всяка

„Основи на програмирането‘‘,

 специалност „ПОМИ“ I курс, тук

ас. Валентин Боянов Тонков

сряда

8:00

всяка

„Операционни системи‘’,

специалност „Компютърни науки“, тук

ас. Валентин Боянов Тонков

сряда

14:00

всяка

„Програмиране с Java”,

специалност „Софтуерно инженерство“, II курс , тук

ас. Валентин Боянов Тонков

сряда

15:30

всяка

„Операционни системи‘’,

специалност ‚„Софтуерно инженерство“, I курс, тук

СПОДЕЛИ В