Консултации на преподавателите зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк, имейл, присъствено

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

понеделник

12:15-14:00

всяка

кабинет 505Б, корпус IV

проф. д-р Галя Василева Накова

четвъртък

08:00-10:00

всяка

тук

проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова

/////////////

//////////////////

///////////////////

d.galabova@ts.uni-vt.bg

доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

сряда

14:15-15:30

1,3 седмица

кабинет 505 Б, корпус IV

доц. д-р Иванка Минчева Георгиева

вторник

18:00-19:30

всяка

i.mincheva@ts.uni-vt.bg, тук

доц. д-р Милен Йорданов Христов

сряда

16:15- 17:15

всяка

кабинет 102, корпус IV

гл. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева

петък

09:15-10:45

всяка

тук

гл. ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева- Стоева

вторник

14:15-16:00

всяка

кабинет 505Б, корпус IV

ас. д-р Жоржета Йорданова Ангелова

вторник

10:00-11:15

всяка

кабинет 405, Корпус V

ас. д-р Петя Валентинова Белева- Димитрова

вторник

17:00-18:45

всяка

кабинет 405, Корпус V

СПОДЕЛИ В