Н. Пр. доц. д-р Желко Йович, извънреден и пълномощен посланик на Р Сърбия в Р България, днес посети Великотърновския университет и се срещна с ректора проф. д-р Христо Бонджолов


Посланик_на_Р_Сърбия.pdf
СПОДЕЛИ В