История

Филологическият факултет е основан в самото начало на Великотърновския университет – през 1963 г., когато в старопрестолния град Велико Търново, на историческия хълм Света гора, е създаден първият извънстоличен университет в България "Св. св. Кирил и Методий".

Наследник на прочутата Търновска книжовна школа от ХIII – ХIV век, вписан във величествения силует на хълма, обгърнат от града на царете, Филологическият факултет на Великотърновския университет е приемник на символни книжовни традиции и послания, преброждащи времето. 

При създаването си Факултетът има обособени три катедри: българска, руска и по чужди езици. За половинвековното си развитие той се разразства и утвърждава като най-големият, с най-много катедри, специалности и обучавани студенти в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.


Към настоящия момент Филологическият факултет на ВТУ се състои от 11 катедри:

В самото начало в рамките на Филологическия факултет има само две специалности – Българска и Руска филология. След тях се създават педагогическите двойни специалности, съчетаващи български език с руски, английски, френски и немски език, през 70-те години на ХХ век се утвърждават Английска, Френска и Немска филология. През 1991 г. за пръв път в България е разкрита специалност Приложна лингвистика, която включва комбинация от два чужди езика в разнообразни съчетания. През 1993 г. започва обучението си първият курс по Славянска филология, а през 1998 г. – по Балканистика.

Филологическият факултет има изградена мрежа от чуждоезикови библиотечно-информационни и културни центрове. Обучението на студентите покрива широк спектър от езици: английски, испански, китайски, немски, руски, френски, арабски, гръцки, италиански, корейски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, сръбски и хърватски, японски.

За облика на факултета и за превръщането му във водещо звено в рамките на университета допринася активната международна дейност и сътрудничество с над 70 университети от 58 държави. Изключително интензивно е участието на студентите във формите на международна мобилност.


 
 

 

СПОДЕЛИ В