График за консултации – зимен семестър 2022/2023 г.

КАТЕДРА „СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“

Проф. д-р Мария Илиева Иванова - ръководител катедра

Вторник

14:00-15:30

каб.557, Ректорат

Проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова

Сряда

13:15 – 14:00

каб.556, Ректорат

Проф. д-р Антон Веселинов Гецов

Понеделник

14:00-15:30

каб.556, Ректорат

Доц. д-р Верка Сашева Иванова

Сряда

15:00 – 16:00

каб.556, Ректорат

Доц. д-р Ния Иванова Радева

Четвъртък

14:15 – 15:00

каб.556, Ректорат

Доц. д-р Владислав Владков Маринов

Вторник

14:00-15:30

каб.556, Ректорат

Гл. ас. д-р Красимира Миленова Василева

Четвъртък

16:00 – 17:30

Корпус 5, зала 616

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова Димитрова

Четвъртък

08:00 – 12:00

Славистичен комплекс

Гл. ас. д-р Силвия Петева Коева

Сряда

11:15 – 12:00

каб.556, Ректорат

Гл. ас. д-р Рада Красимирова Левкова

Сряда (2,4 седмица) -13:45-14:30

Четвъртък (1,3 седмица) - 11:45 - 12:30

каб 556 (Филологически факултет)

Гл. ас. д-р Теодора Куртева Рабовянова

Понеделник

12:30-14:00

каб 556 (Филологически факултет)

Гл. ас. д-р Велин Димитров Петров

Сряда

08:15-10:00

каб 556 (Филологически факултет)

ас. Анита Иванова Тодоранова-Душкова

Петък

12:15-14:00

Корпус 5

СПОДЕЛИ В