Класиране на приетите специализанти в дистанционна форма на обучение за учебната 2022–2023 година (есенен прием 2022 г.)

Записването на специализантите се извършва от 20.10.2022 г. до 26.10.2022 г. включително (без почивните дни!) в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, Северен вход (откъм хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201, от 8:30 до 16:00 часа (обедна почивка – 12:00–12:30 ч.).

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ВСЕКИ КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТ ПРЕДСТАВЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СИ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ:

 1. Лична карта (за сверяване на данни).
 2. Диплома за завършено висше образование в оригинал (за сверяване), която след записването се връща на специализанта.
 3. Вносна бележка / бордеро за внесена такса за І-ви (зимен) семестър по сметката на ВТУ:
  • Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:
  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „УниКредит Булбанк АД“
  • IBAN: BG47UNCR70003124859656
  • BIC: UNCRBGSF
  • ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация
 4. Снимки 2 броя (за документи).
 5. Попълнен личен картон, който всеки кандидат-специализант ще получи след обявяване на класирането на имейл адреса, посочен от него в заявлението за кандидатстване.

* Кандидатствалите по електронен път представят при записване и оригинали на пакета документи, подадени по електронната поща.

Важно! Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на специализанта, а не на внасящия таксата.

Новоприетите специализанти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

 • чрез ПОС терминално устройство на място в Центъра за квалификация;

II.

Дистанционна форма на обучение

II.1.

Арттерапия и трудотерапия

550,00

II.2.

Библиотекознание и библиография

450,00

II.3.

Бизнес информационни технологии

500,00

II.4.

Информационен мениджмънт

500,00

II.5.

Информационна сигурност

550,00

II.6.

Консултативна психология

550,00

II.7.

Организационна психология

550,00

II.8.

Педагогическа психология

550,00

II.9.

Психология

600,00

II.10.

Психология на превантивната работа в образователни и социални институции

550,00

II.11.

Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)

550,00

II.12.

Семейно консултиране

500,00

II.13.

Супервизия в помагащите професии

550,00

II.14.

Управление на образованието

500,00

II.15.

Учителска правоспособност

650,00

СПОДЕЛИ В