Важно съобщение за кандидат-специализантите: Срокът за подаване на документи за обучение в дистанционна форма се удължава до 24 октомври (понеделник)

С оглед на големия интерес към образователните програми, предлагани в дистанционна форма на обучение, и на големия брой постъпващи заявления за кандидатстване, срокът за подаване на документи за обучение в дистанционна форма се удължава до 24 октомври (понеделник).

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 14 октомври 2022 г. вкл., ще бъде обявено на 19.10.2022 г. след 16:00 ч.

Записването на специализантите, кандидатствали до 14.10.2022 г., ще става на място в Центъра за квалификация между 8:30 и 16:00 ч. от 20.10.2022 г. до 26.10.2022 г. (без събота и неделя).

СПОДЕЛИ В