Скръбна вест

С дълбока скръб съобщаваме,
че на 6 октомври 2022 г. ни напусна нашият уважаван колега

ст. преподавател Стефан Стоянов Стефанов
(1941 – 2022)Роден е на 11 октомври 1941 г. в гр. Стражица, обл. Велико Търново.

През 1966 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност Химия.

През 1973 г. е назначен като преподавател по дисциплината „Защита на населението и околната среда“ във Великотърновския университет, а от 2000 г. е старши преподавател. В периода 1979–2000 г. е ръководител на катедра „Гражданска отбрана“ във ВТУ. Завършва специализации в Москва (офицерски курсове по гражданска от­брана – 1976, 1983 г.), във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София (1982 г.) и във Ви­сшата школа на МВР – София (курсове по противопожарна охрана – 1982 г.).

Стефан Стефанов е автор и съавтор на повече от 40 учебници и научни статии. Неговите колеги, както и поколения студенти, ще го запомнят като обаятелен преподавател и отзивчив човек!


Дълбок поклон пред паметта му!


От академичния състав на
Исторически факултет на ВТУ

Поклонението ще се състои на 07.10.2022 г. от 14:00 ч. в обредната зала на Гробищен парк – В. Търново

СПОДЕЛИ В