Краен срок за плащането на втората семестриална такса (прием март 2022 г.)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! 

Крайният срок за плащането втората семестриална такса от специализантите, приети през март 2022 г., е 15 октомври 2022г.

Семестър се заверява след заплатена такса, ако специализантът не внесе семестриалната такса в посочения срок, ще бъде издадена заповед за прекъсване на обучението!

Семестриалната такса се превежда по банковата сметка на ВТУ.

Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „УниКредит Булбанк АД“
  • IBAN: BG47UNCR70003124859656
  • BIC: UNCRBGSF
  • Основание за внасяне изписвате личен ПИН код (факултетен номер)

Необходимо е специализантът да изпрати сканирано копие на вносна бележка / бордеро за внесената семестриална такса за втори семестър на служебния имейл адрес на Центъра за квалификация ck_vtu@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В