График за провеждане на държавните практикоприложни изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ
специалност „Учителска правоспособност“
прием – октомври 2021 г.
(първа сесия: 17.10.2022 – 25.11.2022 г.)

ПРОФИЛ

ДИСТАНЦОННО ОБУЧЕНИЕ

НП „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ДАТА И НАЧАЛЕН ЧАС ЗА ИЗПИТ

1.     

Учител по английски език*

11.11.2022 г., 14:00 ч.

12.11.2022 г., 08:30 ч.

13.11.2022 г., 8:30 ч.

19.11.2022 г., 8:30 ч.

19.11.2022 г. 8:30 ч.

25.11.2022 г. 14:00 ч.

2.     

Учител по български език и литература

28.10.2022 г., 9:00 ч.

28.10.2022 г., 9:00 ч.

28.10.2022 г., 9:00 ч.

3.     

Учител по география

18.11.2022 г. 9.00 часа

20.11.2022 г. 13.00 часа

11.11.2022 г. (от 13.20 часа, според седмичното разписание на базовия учител) 

 11.11.2022 г. (от 16.00 часа, според седмичното разписание на базовия учител)

25.11.2022 г. (от 13.20 часа, според седмичното разписание на базовия учител)

4.     

Учител по гражданско образование

19.11.2022 г. 09:00 ч.

-

-

5.     

Учител по изобразително изкуство

18.011.2022 г. 16.00. ч.

-

18.011.2022 г. 16.00. ч.

6.     

Учител по икономика

04.11.2022 г. 12:00 ч.

04.11.2022 г. 12:00 ч.

04.11.2022 г. 12:00 ч.

7.     

Учител по информатика и информационни технологии

17.11.2022 г. 13:00 ч.

18.11.2022 г. 13:00 ч.

17.11.2022 г. 13:00 ч.

18.11.2022 г. 13:00 ч.

17.11.2022 г. 13:00 ч.

18.11.2022 г. 13:00 ч.

8.     

Учител по история

20.11.2022 г. 09:00 ч.

-

 -

9.     

Учител по китайски език

18.11.2022 г. 13,00 ч.

-

 -

10.  

Учител по математика

29.10.2022 г., 10.00 ч.

30.10.2022 г., 10.00 ч.

05.11.2022 г., 10.00 ч.

06.11.2022 г., 10.00 ч.

13.11.2022 г., 10.00 ч.

6.11.2022 г., 10.00 ч.

11.  

Учител по немски език

5.11.2022 г. 9.00 ч.

-

6.11.2022 г. 9.00ч.

12.  

Учител по музика

18.10.2022 г. 17.00 ч.

13.  

Учител по предприемачество

03.11.2022 г. 15.00 ч.

03.11.2022 г. 15.00 ч.

 03.11.2022 г. 15.00 ч.

15.  

Учител по руски език

27.10.2022 16.00 ч.

-

 -

16.  

Учител по технологии и предприемачество

20.10.2022 г. 15.00 ч.

20.10.2022 г. 15.00 ч.

20.10.2022 г. 15.00 ч.

17.  

Учител по философия

11.11.2022 10.00 ч.

 11.11.2022 10.00 ч.

 11.11.2022 10.00 ч.

18.  

Учител по френски език

 23.11.2022г.  10.00ч.

23.11.2022г.  10.00ч.

 23.11.2022г.  10.00ч.

19.  

Учител по физическо възпитание и спорт

-

 -

 7.11.2022 г.

20.

Учител по японски език

18.11.2022 г. 14.15 ч.

 -

 -

Държаният изпит по специалност "Ресурсен учител" ще се проведе онлайн на 28 октомври 2022 г. /петък/ от 09:00 часа

*Информация относно провеждането на ДППИ по английски език е предоставена на страницата на учебната дисциплина Методика на обучението по АЕ в е-студент (за задочно обучение) и платформата Мудъл (за дистанционно обучение).

СПОДЕЛИ В