месец юни

Adeilna Emilia Mihali

Dumitra Losonti

Rozalia Colciar

Simona Lazar

Александър Николов

Андрей Ташев

Борис Сретков

Ваня Вълкова

Гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

Гл. ас. д-р Нели Веселинова

Доц. д-р Анета Тихова

Доц. д-р Живко Лефтеров

Доц. д-р Стефан Йорданов

Институт за литература към БАН

Константин Моновски

Православно издателство „Св. апостол и евангелист Лука“

Проф. дн Вихрен Бузов

Снежана Галчева


СПОДЕЛИ В