Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2021/2022 година

Име на преподавателя

Дата

Присъствено/ Онлайн

Час

Курсове

доц. д-р Людмил Мартинов Малев

09.09.2022

зала 434

10:00

За всички курсове

доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ

10.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

доц. д-р Юлиян Ганчев Великов

10.09.2022

зала 435

10:00

За всички курсове

гл. ас. д-р Даниел Веселинов Йорданов

07.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

гл. ас. д-р Росен Георгиев Русанов

1.09. 2022

    зала 434

     11:00

За всички курсове

доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов

07.09.2022

онлайн

12:00

За всички курсове

доц. д-р Павлин Петров Събев

05.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

доц. д-р Свилен Милков Тутеков

07.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

гл. ас. д-р Анета Николова Петрова

03.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

гл. ас. д-р Смилен Иванов Марков

03.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

гл. ас. д-р Стефка Петрова Кънчева

05.09.2022

    зала 435

12:00

За всички курсове

гл. ас. д-р Тодор Енчев Тодоров

05.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

ас. д-р Добромир Руменов Димитров

05.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

СПОДЕЛИ В