Държавна изпитна сесия – септември 2022

  • Писменият държавен изпит за специалностите  Теология, Богословие на личността и обществото и Религиозно образование  ще се  проведе  на 9 септември 2022 г.   от 8:30 часа в 208 зала на ректората.
  • Защитите на дипломни работи  за специалностите Теология  ще се проведат на 9 септември 2022 г. от 9:00 ч. в 209 зала на ректората.
  • Защитите на дипломни работи за специалност Църковни изкуства ще се проведат на 9 септември 2022 г. от 9:00 часа в 14 блок  (ателие  по  Иконопис).
СПОДЕЛИ В