От 1 септември 2022 г. в Центъра за квалификация започва прием на документи за кандидатстване за учебната 2022–2023 година

От 1 септември 2022 г. в Центъра за квалификация започва прием на документи за кандидатстване за учебната 2022–2023 година.

В периода от 01.09.2022 до 07.10.2022 г. ще се приемат документи за кандидатстване за специалностите в задочна форма на обучение. Това са: „Здравен мениджмънт“, „Консултативна психология“, „Медиация и разрешаване на конфликти“, „Международен туризъм“, „Музеология и музейна квалификация“, „Педагогическа психология“, „Подготовка и редактиране на текстове“, „Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст“, „Психология на здравето“, „Ресурсен учител“, „Стратегическо управление“, „Супервизия в помагащите професии“ и „Учителска правоспособност“.

От 01.09.2022 до 14.10.2022 г. ще може да се кандидатства за специалностите, предлагани в дистанционна форма на обучение –  „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Бизнес информационни технологии“, „Информационен мениджмънт“, „Информационна сигурност“, „Консултативна психология“,  „Организационна психология“, „Педагогическа психология“, „Психология“, „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“, „Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)“, „Семейно консултиране“, „Супервизия в помагащите професии“, „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение за придобиване на следните професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“: учител по английски език; учител по български език и литература; учител по география; учител по гражданско образование; учител по изобразително изкуство; учител по икономика; учител по информатика и информационни технологии; учител по история; учител по китайски език; учител по математика; учител по музика; учител по немски език; учител по предприемачество; учител по руски език; учител по технологии и предприемачество; учител по физическо възпитание и спорт; учител по философия; учител по френски език; учител по японски език. Обучението в специалност „Учителска правоспособност“ за придобиване на професионална квалификация „учител по …“ се предлага както в задочна, така в дистанционна форма на обучение с изключение на квалификациите „учител по музика“ и „учител по физическо възпитание и спорт“, които се предлагат само в задочна форма.

Документите за кандидатстване за посочените специалности могат да се подават от 01.09.2022 до 07.10.2022 или до 14.10.2022 г. (в зависимост от формата на обучение) на място в Центъра за квалификация от 8:30 до 16:00 ч., чрез препоръчана поща или на e-mail-адрес: ck_vtu@ts.uni-vt.bg.

Класирането на одобрените кандидат-специализанти ще бъде публикувано на сайта на Великотърновския университет (в секцията на Центъра за квалификация) на 11.10.2022 г. (за програмите в задочна форма на обучение) и на 19.10.2020 г. (за програмите в дистанционна форма на обучение).

Записването на приетите специализанти става само на място в Центъра за квалификация между 8:30 и 16:00 ч. За кандидатите за програмите в задочна форма на обучение записването е от 12.10.2022 г. до 18.10.2022 г., а за програмите в дистанционна форма – от 20.10.2022 г. до 26.10.2022 г.

До 29 юли и след 22 август допълнителна информация може да се получи на място в Центъра за квалификация на адрес ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2, на сайта на ВТУ (http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92) и на страницата на Центъра във Фейсбук (https://www.facebook.com/ck.vtu.1999/)Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес ck_vtu@ts.uni-vt.bg или на посочените телефонни номера 0884 67 94 42, 062 633 752, 062 633 652.

СПОДЕЛИ В