Национален форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“, седмо издание, 4-6 юли 2022 г.

Великотърновският университет чрез Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) реализира основните дейности от седмото издание на Националния форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“, организиран от Регионално управление на образованието – Велико Търново и „Сдружение за образователни инициативи 19“, финансиран по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ на МОН. За разлика от миналогодишното издание на форума, проведен във виртуална среда, тази година събитието се проведе в периода 4 – 6 юли 2022 г. в Арбанаси.

Шейсет представители на младите учители от почти всички административни области в България се включиха в обучение на тема “Училището – място за социализиране на учениците в условията на информационното общество“. Обучението се проведе на ротационен принцип в четири тематично свързани, но в същото време обособени модула от преподавателите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Велислава Чавдарова, доц. д-р Петя Събева и доц. д-р Светослав Стефанов. Като обучител се включи и д-р Кина Котларска – директор на СУ „Ем. Станев“ – Велико Търново.

Представяне на обучителите и начало на „маршрутите“ на четирите екипи от млади педагогически специалисти

Тематичните фокус-центрове бяха обвързани със същността на адаптацията, социализацията и мотивацията на учениците и учителите в условията на хибридно обучение; необходимите компетенции на педагогическите специалисти за преосмисляне на приоритетите спрямо училището като социална институция, функционираща в условията на информационното общество; бяха споделени методически и технологични решения за интегрирането на изкуствата и спорта в обучителния процес и в извънкласните активности.

Планирайки съвместната си работа, екипът от обучители се обединени от концепцията, че всеки човек се нуждае от система от умения и компетенции за адаптиране към бързо променящия се и силно взаимосвързан свят. Образованието има ключова роля спрямо усвояването на знания, умения и ценности, изпълнявайки диверсифицирани социални функции. Ключовото понятие е „социализиране“, т.е. механизмът, чрез който индивидът интернализира през целия си живот социално-културните елементи на своята среда, интегрира ги в своята личност, както и се адаптира към социалната си среда в/чрез училището.

Панел 1. Психологически аспекти на адаптацията, социализацията и мотивацията в условията на хибридно обучение, обучител: проф. д-р Велислава Чавдарова
Панел 2. Училището в условията на информационното общество: преосмисляне на приоритетите, обучител: доц. д-р Петя Събева

Панел 3. Социализация чрез спортна дейност и тиймбилдинг активности, обучители: доц. д-р Светослав Стефанов и проф. д-р Милена Алексиева

В рамките на форума се осъществи и втората планирана дейност, а именно представяне на доклади-описание на добри практики под мотото на седмото издание на форума „Бъди дигитален – остани социален“.

Презентирането на докладите на младите педагогически специалисти бе организирано и проведено от ДЕПОКПС към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. По време на двата дни, предвидени за споделяне на добри практики, млади учители от цялата страна се изявиха с 21 индивидуални и/или екипни доклада. Коментари, конструктивни бележки, но най-вече подкрепа, бе оказана от Научното жури с председател проф. д-р Радослав Радев и членове проф. д-р Велислава Чавдарова и доц. д-р Петя Събева.

Предстои подготовката и публикуването на докладите със споделените добри практики на младите колеги в извънреден тематичен брой на научно-методическото списание „Образование и квалификация“, издание на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Панел 4. Изкуствата и тяхната роля в социализацията на учениците. Добри практики, обучител: д-р Кина Котларска
Научното жури от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с част от младите педагогически специалисти и г-н Владимир Николов, директор на ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново на финала на седмото издание на форума

Презентациите на избрани доклади от седмото издание на Националната конференция на младите педагогическите специалисти са публично достъпни, както следва:

 1. Катрин Божкова, ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Мало Конаре: Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век (виж тук)
 2. Мая Димитрова, ОУ "Любен Каравелов", гр. Попово: Развиване на добавена стойност у учениците в условията на пандемия и комуникацията им с обществените институции (виж тук)
 3. Снежана Праматарова, ДГ "Радост", гр. Гоце Делчев: Методът “Монтесори” – “иновация в действие” (виж тук)
 4. Денислава Йовчева, ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново: Групите за целодневна организация на учебния ден - основно място за социализация на малкия ученик (виж тук)
 5. Гергана Стратиева, 6 ОУ "Свети Никола", град Стара Загора: Обърната класна стая (виж тук)
 6. Слава Гиздова-Петкова, НЕГ "Гьоте", гр. Бургас: Методът на "обърнатата класна стая" в обучението по немски език в гимназиален етап (виж тук)
 7. Денница Колева, СУ "П. К. Яворов", гр. Стралджа: Развиване на ключово умение „Работа в екип“ чрез проектно – базирания подход в часовете по ФУЧ „Изследователи в градината“ (виж тук)
 8. Карина Чанева, ОУ "Свети Климент Охридски", гр. Хасково: Представяне на иновативни практики на Основно училище „Свети Климент Охридски” – град Хасково (виж тук)
 9. Божана Николова, СУ "Панайот Волов", гр. Шумен: Иновативни практики – дигитално училище за развиване на уменията ( виж тук)
 10. Атанаска Методиева, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Радомир: Драматизацията на литературен текст – обединително звено в образователно-възпитателния процес (виж тук)
 11. Илиян Карабойчев, ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив: Проектната дейност като средство за развитие на ключови компетентности по български език в шести клас (виж тук)
 12. Мариела Гавазова, ПМГ "Константин Величков", гр. Пазарджик: Учене чрез (съ)преживяване. "Аз съм Андрешко". Художествената условност в ситуационния метод в педагогическата ситуация (виж тук)
 13. Надежда Пънкина, Екатерина Сейрекова, ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски: Математически игри за повишаване общата култура на учениците в ежедневни ситуации (виж тук)
 14. Мария Илиева, Профилирана природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов", гр. Враца: Проектно-базирано обучение чрез метода на мозайката (пъзела) (виж тук)
 15. Божидара Илиева, СУ "Любен Каравелов", гр. Пловдив: С музиката по-добри и по-успешни (виж тук)
 16. Габриела Иванова, ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: Мажоретният спорт като извънкласна дейност и начин за социализиране на учениците (виж тук)
СПОДЕЛИ В